MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1979. március. 28.

541. ő. e. (24. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1979. III. 28. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztés igazgatói munkakörből való felmentésre (Ambrus Imre, a MEZŐGÉP Egri Gyárának igazgatója); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezésre (Barta Sas Béla, a MEZŐGÉP Szolnoki Gyára osztályvezetője); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra (Karácsony László, a Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetője); javaslat munkásőrségbe való felvételre; javaslat munkásmozgalom (sic!) és párttagság folyamatos elismerésére (Tordai Tibor). - 2. Jelentés a párt munkastílusa fejlődésének Eger városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. - 3. Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában. - 4. Egyebek. Szóbeli előterjesztés: Román István tűzoltó őrnagy, Barta István tűzoltóőrnagy képesítési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Városi Bizottsága Eger Szigorúan bizalmas! Készült 2 pld-banl V/Titk./lb/^ Eger, 1979. március 28, JEGYZŐKÖNYV készült; az Eger -városi párt-végrehajtóbizottság 1979. március 28-1 üléséről két példányban. Napirend: 1. / Személyi kérdések a. / Tagfelvétel: Molnár József, Nagy Ernő L ászló. S z abó János Gonda Márton, Tóth Ferencné Szuromi Katalin. b. / Előterjesztés igazgatói munkakörből való felmentéssel kapcsolatos állásfoglalásra - Ambrus Imre a MEZŐGÉP egri gyára igazgatója c. / Előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra - Barta Sas Béla a MEZŐGÉP szolnoki gyára osztályvezetője d. / Előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra - Karácsony László a Heves megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetője e. / Javaslat munkásőrségbe való felvételre: Fehér István, Bulyoki József, Lőrincz József, Vass István. f. / Javaslat munkásmozgalom és párttagság folyamatos el­ismerésére - Tordai Tibor 2. / Jelentés a párt munkastílusa fejlődésének Eger városi ta­pasztalatairól, javaslat a további feladatokra. Előadó: dr. Nagy Sándor 3. / Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai ha­tározata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a to­vábbi feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szak­középiskolában Előadó: Dienes Tibor igazgató k,/ Egyebek - szóbeli előterjesztés Román István tűzoltó őrnagy, Barta István tüzoltóőmagy képeaitési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás. Jelen voltak: Schmidt Rezső, Kovács János, Angyal Józsefné, dr. Csapó István, Fejes István, Molnár János, Szarvas Aladérné, Szűcs Józsefné, dr. Varga János vb. tagok; dr. Nagy Sándor, Ddbi Antal, Rabóczki Lajos, Orosz Illés állandó meghívottak. A napirendhez meghivottak: Ambrus József, Dienes Tibor, Vadócz József, Sziráki András, Murányi Lászlóné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom