MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1967. december. 13.

250. ő. e. (9. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1967. XII. 13. - Napirend: - 1. Az értelmiség körében folyó eszmei-politikai munka tapasztalatai. - 2. Különfélék: párttagfelvételi kérelmek; Sándor Mihály, Lukács Béla, Árvai Sándor és Bakos István fegyelmi ügye.

Utánna elmondtam a Gál elvtársnak, - és én ugy érzem, hogy a vb álláspontját képviselem. Én kifejtettem a vb-n is,hogy Gál elvtársnak olyan funkciót kell biztosítani, amelyet szak­mai és politikai képzettsége igényel. Ami a hatásköri listát illeti én nemcsak a személyzeti osz­tályvezető üzemi vb hatáskörébe utalását javasoltam, hanem az ÜB és KISZ titkárét is. Ebben semmi mellékgondolaton nem volt. Politikai Bizottság határozata értelmében a káderek ügyében ott kell dönteni, ahol ismerik őket. Gál elvtárs azt mondta, hogy lelkiismeret furdalást éreztek egyesek és elmentek hozzá, és elmondtak neki dolgokat. Ezen a vizsgálaton én is szeretnék ott lenni, mert ezt nagyon ér­dekesnek tartora. Jegyzőkönyvet azért nem készítettünk, mert ez csak javaslat volt, határozathozatalra ezután kerül sor. Az adminisztrátor­nak két kis gyermeke van és mennie kellett értük az óvodába. Ha ennek megerősitésére sor kerül ugy is jegyzőkönyvezni kell. Azt szeretném még megjegyezni, hogy csak rajtam keresztül le­het az adminisztrátornak jegyzőkönyvet kiadni. A másik kérdés az, hogy a KISZ titkárt felelősségre vontam. Gál elvtárs azt mondta, hogy vasárnap már az ülésen elhang­zottakról tudott. Nem mindegy az, hogy illetéktelen személyek közölnek valakivel fonto3 döntéseket. Répánszkit megkérdeztem, hogy beszélt maga a Gól elvtárssal, megkérdeztem még a Kácsor Gábort is. Kiváncsi vagyok rá, hogy ki mondta, mert ennek köz­lésével a Kócza elvtárs volt megbizva, és addig senki ne fe­csegjen még le nincs zárva az ügy. Azt mondta Gál elvtárs, hogy taktikai hibákat követtünk el. Nem tudom mire gondol. Lehet, ha tudom, hogy igy vetődik fel a kérdés akkor a Kócza elvtársat kérem meg, hogy a gazdasági vonatkozású dolgokat ő vesse fel. Arra vonatkozóan, hogy Szűcs elvtársnak helyet kellett csi­nálni, hogy a Gál elvtárs, vagy a Szűcs elvtárs tudná jobban végezni a munkát én ezt nem tudom. Kócza elvtárs kezdeményez­te, nem tudom mért én követtem el a taktikai hibát. Tekintettel arra, hogy Szűcs elvtárs sem akar anyagiakban rosszul járni, ő visszalépett. Megkérdeztük Gál elvtársat, hogy hajlandó-e további vinni ezt a munkát, azt mondta igen. Én,magam részéről tudok tovább dolgozni vele. . Sipos István A vb-nek az volt a döntése, hogy hallgassuk meg a két elvtár­sat. Ami a gazdasági vonalat illeti tegnap olyan álláspont a­lakult ki, hogy marad személyzeti osztályvezető. A Gál elvtárs kérése az volt, hogy azt megvizsgálni, amig ez az egész idáig eljutott, ezt pártszerütlennek tartja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom