MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1967. december. 13.

250. ő. e. (9. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1967. XII. 13. - Napirend: - 1. Az értelmiség körében folyó eszmei-politikai munka tapasztalatai. - 2. Különfélék: párttagfelvételi kérelmek; Sándor Mihály, Lukács Béla, Árvai Sándor és Bakos István fegyelmi ügye.

Gál Andor /közbeszólt/ csak a módszer ellen tiltakozom, eb­ben benne van a vb is. Sipos•István / folytatja/ amennyiben ugy látja, hogy a kinti pártbizottság és vb módszere pártszerütlen, ezt meg kell vizs gálni. Farkas Ottó elvtárs azt kérte, hogy szeretne ott lenni a ki­vizsgálás alkalmával, hogy elvszerü keretek között, szemtől­szembe mondják el az emberek a véleményüket, ne a háta mögött Sipo3 István Farkas elvtársat megkerülni nem lehet. Megkérdezem a vb tag­jait, hogy van-e valakinek olyan megjegyzése, amit szükséges­nek tart, mint szempontot a vizsgálathoz figyelembe ajánlani? Őszi Vencel Ennek a vizsgálatnak értelme nem sok van. Azt kellene megnéz­ni, hogy mi volt az oka annak, hogy az ő személyét kijátszva más embert akartak odatenni. Vajda László Meg kellene nézni, hogy elmondták-e a vb ülésen azok az embe­rek a véleményüket, akik vele a vb döntését közölték? Egy testületen belül vita van, annak alapján megszületik a döntés, a testület által megbizott személy betartotta-e ami­vel megbízták? Fehér Istvánná Azt figyelembe kellene venni, hogy az embereket nem a Farkas elvtárs előtt meghallgatni. Külön-külön kellene beszélni az emberekkel. Személyi ügyet csak akkor lehet vb elé vinni, ha a felsőbb szervekkel konzultáltak. Indokolt a Gál elvtárs kérése, mert ugy látja, hogy nem volt megfelelően előkészitve és ugy került a vb elé az ügy. Elő­zetesen két vezetőnek kellett volna egyeztetni, szombaton a vb-nek nem lett volna szabad dönteni, már azért sem mert a Szűcs elvtárs is vb tag. Azonkivül meg kellene nézni, hogy a Szűcs elvtárs hogyan ke­rült el a miskolci tanfolyamra, mert ez igy egy előkészitett dolog lehetett. Magvasi Flórián Javasolta, hogy a módszert és a vezetési stilust is meg kel­lene nézni. Ez ne egyedül a Gál elvtárs problémája. A pártbi­zottság tevékenységét és munkastílusát is vizsgálni kell,hogy készit elő és old meg feladatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom