A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 18. 1991 (Debrecen, 1991)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája VII. (1901-1911)

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VII. 1901—1911 Gazdag István 1901. január 1. Megkezdte működését a Korona Takarék és Hitelszövetkezet, január 15. Debrecen lakosságának lélekszáma az 1900-as népszámlálás alapján 64 900 fő. január 24. Debrecen—Nagyvárad közötti autóközlekedés tervének meg­beszélése érdekében tervezett tanácskozás érdektelenség miatt elmaradt, február 15. Szentgyörgyi Jablonczy Sándor altábornagy a m. kir. csend­őrség felügyelője megszemlélte a debreceni csendőrséget, március 15. A debreceni sajtó hírül adta, hogy a Debreceni Tornaegylet labdarúgó csapat szervezését kezdte meg. április 7. A debreceni szolgák és kihordók bejelentették, hogy önképző és segélyegyesületet kívánnak szervezni. május 5. Jablonczay Kálmán kezdeményezésére a debreceni írók és hír­lapírók kimondták a „Debreceni írók Köre” egyesület megalakítását, május 8. Békéssy Rózsa, Debrecen egykor ünnepelt színésznője színész­képző iskola felállítását tervezi Debrecenben. május 17. Debrecen város és a Bocskai szőlőtelep birtokosai Hadháztól 50 évre bérbevették az állomás melletti erdőt, hogy egy kedvező kirán­dulóhelyet alakítsanak ki. május 17—18. Az Aradi Gazdasági Egyesület 36 tagja kereste fel Deb­recent ismerkedés céljából. Meglátogatták a Hortobágyot is. május 27. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége Debrecenben tar­totta meg évi közgyűlését. június 3. Megalakult a „Debrecen város és Hajdúmegyei rabsegélyező egylet. ’ Elnöknek választották dr. Szűcs Miklóst. A tisztikar további tag­jai Simonffy Imre, Rázsó Gyula és Márk Endre alelnök, Csiky Lajos tit­kár. június 9. Megalakult a Debreceni Dalkör, június 30. Megalakult az izraelita hitközség iskolaszéke június 30. A Debreceni Polgári Kerékpáregylet országos versenyt ren­dezett a Miklós utcai pályán. A versenybíróság sorában foglalt helyet Ferenc József braganzai herceg. július 31. Dankó Pista a Bika-kertben nagysikerű nótaestét adott, szeptember 1. A Debreceni Polgári Kerékpáregylet a Margitfürdőn be­rendezett pályán kerékpárversenyt, síkfutást és Debrecenben először szépségversenyt rendezett. A látogatók „leginkább a szépségverseny iránt érdeklődtek.” 217

Next

/
Oldalképek
Tartalom