A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 18. 1991 (Debrecen, 1991)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája VII. (1901-1911)

szeptember 5. Megnyílt a debreceni községi közigazgatási jegyzői tanfo­lyam. A tanfolyam igazgatója Weszprémy Zoltán vm. főjegyző, október 2. Kontsek Kornél textil, rövidáru és kötöttáru kereskedését megnyitotta. október 14. Kossuth Ferenc a függetlenségi és 48-as párt vezére Debre­cenbe érkezett a III. kerületi pótválasztás alkalmából, november 6. Létrejött Debrecen és Budapest között a telefonösszekötte­tés. Debrecenből 82 magyar várossal és Béccsel lehetett telefonon be­szélni. december 7. Megalakult a Debreceni Műpártoló Egyesület. december 12. Löfkovits Artur ékszerész felajánlotta 15 000 korona értékű gyűjteményét a létesítendő városi múzeum számára. az év folyamán. Megjelent id. Komlóssy Arthur szerkesztésében a „Deb- reczeni Képes Kalendárium.” Haranghy György amatőr fotós. A Délibá­bok hazája címmel filmet készített Debrecenről és a Hortobágyról. Megalakult a Magyar Numizmatikai Társaság debreceni csoportja. Meg­alakult a Debreceni Torna és Kerékpáros Egyesület. Megalakult a Könyvkötők és Rokonszakmabeli Munkások Egyesülete. 1902. január 18. Vázsonyi Vilmos országgyűlési képviselő a debreceni keres­kedelmi csarnokban előadást tartott. február 20. A Debrecen c. újság vezércikkben sürgette a Kossuth-szobor felállítását. március 1. Debreceni kézizálog-kölcsönzőintézet RT alakult az Arany Já­nos utca 9. sz. alatt. március 12. Kábái György és Nánási Vilmos mérnökök a vagongyári Egyetértés Dal- és Önképző Egyesület keretén belül megalakították az Egyetértés Futball Clubot. március 25. Kimondta megalakulását a Debrecen és Hajdú vármegye te­rületén alkalmazott állami tisztviselők szövetsége. Elnöknek Kazinczy Gábort választották. március 26. Megalakult a debreceni fodrász- és borbélysegédek önképző­köre. Elnöknek Siszler Dezsőt választották. március 27. A debreceni„csolnakázó” egylet a városi tanács határozata alapján megkapta a MÁV-pályaudvar déli részén fekvő és a város tu­lajdonát képző tó és kaszálógyep területét. április 2—3. Debrecenben került megrendezésre az országos református tanáregyesület közgyűlése. Elnöknek Dóczi Imrét választották. A tiszti­kar székhelye az első hat évben Debrecen. április 6. Benedek Sándor vívómester nemzetközi vívóversenyt rendezett a Bika Szálló dísztermében április 18. Az ország nagyobb malmainak igazgatói az István Gőzmalom igazgatójának, Mayer Emilnek a kezdeményezésére értekezletet tartot­tak Debrecenben. május 3. Debrecen város közgyűlése bejelentette: a város vagyona 55 488 823 korona 74 fillér. május 23. A Debreceni Theológiai Akadémián a magyar theológusok konferenciát tartottak. 218

Next

/
Oldalképek
Tartalom