A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 17. 1990 (Debrecen, 1990)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája 1881-1900

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA VII. 1881—1900 Gazdag István 1881. március 10. Az 1880. december 31-i népszámlálás adatai szerint Debre­cen lakosainak száma: 52 671 fő. április 14. Debrecen város törvényhatósági bizottsága határozatot hozott a város belterületén lévő nádfedelek folyamatos megszüntetésére, július. Debrecen lakossága megválasztotta országgyűlési kéyviselőit. Az I. kerületben Simonyi Ernő, a II. kerületben Kiss Lajos és a III. kerület­ben Tisza Kálmán nyerte el a választók bizalmát. Tisza Kálmán helyére — mivel a nagyváradi mandátumot fogadta el — Körösi Sándor lépett, augusztus 20. A magyarországi iparos ifjúság IV. vándorgyűlését Debre­cenben rendezték meg. október 31—november 24. Debrecenben ülésezett a magyar református egyház alkotmányozó zsinata. 1882. február 5. Megkezdődött a tanítás a belsőohati állami elemi iskolában. Az első tanító Czinczár Dániel volt. március 15. Megkezdte működését Debrecenben a debreceni kir. kerületi távirda igazgatósága. április 25. Fekete Pál borászati vándortanár megkezdte gyakorlati okta­tását Debrecenben az okszerű szőlőművelésről. május. Debrecen városa vendégül látta a Jókai Mór által vezetett Petőfi Társaságot. május 10. Az elhunyt Simonyi Ernő országgyűlési képviselő helyére Thaly Kálmánt választották. július 16. A guthi vasút műszaki bejáratása után a lakosság rendelkezé­sére állt. augusztus 16—21. Országos „dalárdaünnepély” színhelye volt Debrecen. augusztus 22—27. Debrecenben került megrendezésre a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII. vándorgyűlése. A résztvevőket a városi ta-' nács megajándékozta „Debrecen város egyetemes leírása” c. könyvvel. szeptember 9—20. Az Iparos Ifjúsági egylet szervezésében 250 fős csoport tett látogatást Fiúméban, a trieszti kiállításon és Velencében. 177

Next

/
Oldalképek
Tartalom