Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1928

91 C) Kirándulások. Az I. A) és II. A) osztály kirándulása. Délben indult el az ifjúság gőzösön a 18 km-nyire levő Gönyüre, amely a Kis- és Nagy-Duna össze­folyásánál fekszik és élénk hajóforgalmáról híres. Miután a kikötőt megnéz­tük és megebédeltünk, a futbalpályára vonultunk, ahol az I. A) és II. A) osz­tály legjobb csapatai mérték össze erejüket és ügyességüket. Majd a közeli Bakonyérhez mentünk, ahol a gyermekek fürdő-szenvedélyüknek teljes mér­tékben hódoltak. Az uzsonna elköltése után a 4 km-nyire fekvő Győrszent­jános állomásra indultunk ; az út piros pipacsos, kék búzavirágos gabona­földek között vezetett. Víg énekszóval és felvirágozva érkeztünk meg a győri állomásra este 8 óra után. — Itt ki kell fejeznünk hálás köszönetünket Mórocz Endre hajóskapitány úrnak, aki előzékenységével és szolgálatkészségével külö­nösen kellemessé és tanulságossá tudta tenni a hajóutat. Kísérő tanárok vol­tak : Egler Dózsa, Fehér Bálint, Pammer Odiló dr. Az I. B), II. B) és IV. A) osztály kirándulása. Az I. B), II. B) és IV. A) osztály 77 tanulója jún. 12.-én Püvár Máté, Kokas Rajmund, dr. Szabó Patrik osztályfőnökök és Kiss Nándor, Gálos Lázár, dr. Nagy Amadé, dr. Kurz­weil Géza tanárok vezetésével Esztergomba és Visegrádra ment kirándulni. Reggel a 6 órai vonattal indultunk és 9 óra felé érkeztünk Esztergomba. Megérkezés után mindjárt a Mala-fürdőbe mentünk, ahol boldog lubickolás­ban s napfürdőzésben több mint két órát töltöttünk. Félhárom órakor érkez­tünk Visegrádra. A gyönyörű, verőfényes időben az utazás nagyon kellemes volt. Közben szomorú szemmel néztük a Duna túlsó partját, az „idegen" területen torkoló Garam és a határvonallá vált Ipoly vizét, a mellettünk el­haladó cseh hajókat, s megerősödött lelkünkben az irredentizmus szent érzü­lete. Visegrádon megnéztük Salamon király tornyát, a Mátyás-forrást, majd rövid pihenés és felüdülés után a hegy tetején levő várromot. Lefelé jövet újra megpihentünk a Mátyás-forrás közelében, most már hosszabb időre, mi­közben újra alkalom nyilt a játékra. Hajónk félhétkor indult vissza Eszter­gomba. Éjjeli szállásunk a honvédkaszárnyában volt. A díjmentes éjjeli szál­lásért, a szives vendéglátásért vitéz Zay Ödön alezredes úrnak e helyen is hálás köszönetünket fejezzük ki. — Másnap szentmisét hallgattunk a ferenc­rendi templomban, majd a Bazilikát, kriptát és a kincstárat tekintettük meg. Utána ismét felkerestük előző napi fürdőhelyünket s jóízű ebéd után, sok szép emlékkel gazdagodva, jó hangulatban, vidám dalok éneklése mellett jöttünk haza az 5 órai vonattal. Az egész kirándulás megrendezésében ki­fejtett szives fáradozásaiért, a fáradhatatlan, szolgálatkész vezetésért dr. Hecke­nast Kolos esztergomi bencés tanár úrnak e helyen is hálás köszönetet mondunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom