Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Sinkay Mihályné Orosz Terézia

özv. Sinkay Mihályné szül. Orosz Cerézia életének 62-ik, özvegységének 27-ik évében rövid szenvedés és a halotti ssontsé- gek ájtatos felvétele után f. hó 4-én este 6 órakor az Urban csendesen elhunyt. Kedves halottunk földi maradványait folyó hó 6-án délután fél 3 órakor fogjuk a gör. kath. egyház szertartása szerint a helybeli gör. kath. sirkertben örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig f. hó |-én reggel fél 8 órakor íog a helybeli gör. kath. templomban az Egek Urának bemutattatok Nagykároly, 1917. december 5. Áldás és béke lengjen drága hamvai feletti Sinkay Gyula Müller Irma Sinkay Gyula „ M.haly térj. Sinkay Gyuláné, Rózslka „ Mariska Matesz Mária Leitner Viktor )t Anna férj. Sinkay Mihályné Mariska „ Erzsébet mint menyei. » Etelka „ Veronka Szendrey János Sinkay Mariska mint gyermekei. Leitner József Szendrey Janika Papp Sándor Papp Sanyika vejei. „ Aranka mint unokái. —w Alól Írottak fájdalomtól megtöi't szivvel tudatják, hogy a forrón szeretett O édesanya, nagyanya és rokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom