Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Sipos Andrásné Zenerovits Lujza

Mély bánattól lesújtva tudatjuk, hogy a forrón szeretett jó feleség, anya, nagyanya, testvér, Sógornő, illetve áldott emlékű rokon, néhai SIPOS ANDRÁSNÉ ZENEROVITS LUJZA áldásos életének 46-ik, boldog házasságának 30-ik évében, folyó hó 7-én délelőtt 8 órakor, 3 heti súlyos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után jobblétre szenderült. Kedves halottunk földi részeit folyo hó 8-án délután Va4 órakor fogjuk a róm. katholikus egyház szertartása szerint Varga-kert, K. Tóth Kálmán-utcza 22-ik számú házunktól, a Szent-Anna- utczai temetőbe örök nyugalomra kisérni. Az engesztelő szentmiseáldozat folyó hó 11 reggel 9 órakor fog az egek urának bemutattatni. Végtisztességtételére rokonainkat, barátainkat, valamint a bánatunkban igaz részvéttel osz- tozókat fájó szívvel meghívjuk. Debreczen, 1916 április 7-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! Sógorsága: Sípos Klára férjével Schvarcz Ernővel. Sípos Juliánná férjével Magyar Pállal és gyermekeivel. Sipos Mária férjével Lakatos Jánossal és gyermekeivel. Nagynénje: Zenerovits Tóni férjezett özv. Koczka Kálmánné és gyermekei. Valamint számos rokon nevében is. Bánatos férje : Sípos András. Gyermekei: Andor, József. Unokája: Gyuluska. Testvérei: Zenerovits Béla nejével Varga Rózával és gyermekeivel. Zenerovits Gyula nejével Fekete Juliskával és gyermekeivel. Zenerovits Gizella férjével Kiss Józseffel és gyermekeivel. Gebauer K. és Tsa temetk. int. ■ t-UMfeCZíN 82 «I» VAR08 KONVVNVOMO* VAllMAI* 19 1 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom