Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

sebessi Sinka Sándor

A B. F. B. A. özv. scbessi Sinka Sámlorné péchujfaiusi Péchy Erzsébet mint felesége, péchujfalusi Pécby Martba férjével Habetler Gyulával és kis leánvuk Martha mint nevelt leánya, illetve veje, unokája, úgy a maguk, mint sógorai, sógornői és a nagyszámú rokonság nevében is, iájdalmas szivvel tudatják a legjobb férj, szerető nevelő apa, após, nagyapa, sógor és jó rokon sebessi SINKA SÁNDOR DEBRECZEM REF. FŐGYMNASILMI NY. IGAZGATÓ, ANDAHAZY-SZILAGYI NEVELŐINTÉZET GONDNOKA STB. STB. áldásos életének 70., boldog házasságának 24. évében, hosszas betegség után, f. hó 23-án történt elhunyták Kedves halottunk földi részeit f. márczius hó 25-én, kedden délután 4 órakor, a református nagytemplomban tartandó ima után, a Kossuth-utcai temetőben levő családi sírhelyen helyezzük végső nyugalomra. Debreczen, 1924. március hó 24. Az Igaznak emlékezete áldott! Dankó temetkezési vállalat. Kossuth-utca 6. szám. Ot hmv.fii s/nkal kTihi tor*!» «** a Tin ; n u!l tcfui titulus «ir\Ituzki nrel kmivviivointia-va.tulul»

Next

/
Oldalképek
Tartalom