Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

sebessi Sinka Sándor

özv. sebessi Sinka Sámlorné péchujfalusi Péchy Erzsébet mint felesége, péchnjfalusi Péeby Mártim férjével Habeller Gyulával és kis leá’nvük Mártlia mint nevelt leánya, illetve ■\eje, unokája, úgy a maguk, mint sógorai, sógornői és a nagyszámú rokonság nevében is, iájdalmas szívvel tudatják a legjobb férj, szerető nevelő apa, após, nagyapa, sógor és jó rokon sebessi NINKA NÁNDOR DEBRECZEJVI REF. FŐGYMNASILMI NY. IGAZGATÓ, ANDAHÁZY-SZILÁGYI NEVELŐINTÉZET GONDNOKA STB. STB. áldásos életének 70., boldog házasságának 24. évében, hosszas betegség után, f. hó 23-án történt elhunyták Kedves halottunk földi részeit f. márczius hó 25-t n, kedden délután 4 órakor, a református nagytemplomban tartandó ima után, a Kossuth-utcai temetőben levő családi sírhelyen helyezzük végső nyugalomra. Debreczen, 1924. március hó 24. Az Igaznak emlékezete áldott! A B. F. R. A. Dankó temetkezési vállalat, Kossuth-utca 6. szám. hrhn-o/.rn s/- l»n»l t ri'vi \{ir»s os a Tih ; n u'i tcfoiinalus eir\iiazk*miel köuvviivoimia-vailnlat»

Next

/
Oldalképek
Tartalom