Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Siegler Gyuláné Palme Erzsébet

f. hó 28-án d. u. 5 órakor, életének 39-dik, boldog házasságának 13-dik évében, hosszas szenvedés után hirtelen történt csendes elhunytál. Kedves halottunkat f. hó 30-án d. u. 4 órakor fogjuk a görög katli. egyház szer­tartása szerint a Vargakert, K. Tóth-utcza 16. sz. háznál tartandó gyászima után a Szent Anna-utczai sirkertben örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat és jóismerőseinket szomorodott szívvel meghívjuk. Debreczen, 1911 szept. 29. Az örök világosság fényeskedjek neki. Sógorai és sógornői: Csigás József nejével és gyermekeivel, özv. Csiky Aladárné sz. Siegler Irma. Szabó Bálintné sz. Siegler Sidonia. Siegler István nejével. Siegler Ferencz. Valamint számos közeli és távoli rokonok nevében. Bánatos férje: Siegler Gyula. Egyetlen gyermeke: Gyula. Testvére: Palme Auguszta férjével Csigás Mihállyal és gyermekeivel. Gebauer Károly temetkezési intézete. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA. 191 --2099 SI EGLER GYULÁMÉ szül. PALME ERZSÉBETNEK Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a felejthetetlen jó hitves, anya, testvér, sógornő és jó rokonnak

Next

/
Oldalképek
Tartalom