Dominkovits Péter: Győr város tanácsülései és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VIII. 1637–1641 - Városi Levéltári Füzetek 14/2013 (Győr, 2013)

Regeszták - 1640. év: 166–236. sorszám

1640.69-92 oldal A felperes szerint az alperes a kezesállítást most nem kívánhatja, az első törvényke­zési szakban kellett volna ezt tennie, de minthogy akkor nem tette, most nem köteles a felperes kezest állítani. Feleljen meg. Az alperes ügyvédje tiltakozik a felperes ügyvédjének feleletével szemben, hisz még az ő vallomása szerint is a felperesnek az első tárgyalási időpont alkalmával kezest kel­lett volna állítania, és minthogy ez az időpont az alperes első igazi feleletének az idő­pontja, ő magát ehhez tartva méltán kérte a felperes kezesállítását. Végzés: Az alperes [!, valójában felperes]56 köteles kezest állítani. A felperes Maroti (Marothy) Gáspárt kezesként állította, aki a nemesi előjogaitól nem akadályoztatva állt a törvényszék elé. Az alperes ügyvédje azt feleli, hogy ennek a keresetnek minden részletében le kel­lene szállnia, mivel a felperes csak az alperes mesterségét nevezte meg, ugyanis az ő neve nem Szabó, hanem Senkuiczi Mihály. Minthogy mindenféle keresetnek igaznak és homály nélkülinek kell lennie, olyannak, amelyben a feleknek mind kereszt, mind vezetéknevük pontosan szerepel, így kérése a [Hármaskönyv) II. rész 26. címén alapul. A felperes ügyvédje szerint az alperes kérése nem áll, ugyanis ő soha másképpen nem nevezte magát, csak Szabó Mihálynak. Az alperes ügyvédje szerint e becsületes helyen még több Szabó Mihály nevű em­ber is van, ezért az alperes nevét részletesen is meg kellett volna adnia. Végzés: az alperes ügyvédjének érvelése miatt ezt a pert le kell szállítani. 214. (VIII. 59-61.) Felvétetett Palkovich avagy Eötvös István mint panaszos pere Hyeronimus (Jeronimus) Gersl (Gersli) mészáros (lanio) mint alperes ellen. A panaszos képviseletében ugyanaz az ügyvéd, aki korábban, tiltakozását követően az ezen ügyben keletkezett legutóbbi végzés felülvizsgálatát kéri, mivel az alperes eg)" Sukkenstaini Tamás nevű tanúval a panaszos ellen úgy bizonyított, hogy ez a panaszos a mészáros szekerében lévő lovakat megfogta volna. Ugyanakkor a panaszos a perújí­tás mellett Eötvös (Eótuós) György vallomásával azt bizonyította be, hogy azt nem látta, hogy [a panaszos] a lovak elé állt volna, és azokat megfogta volna. Továbbá azt tartja az alperes kapcsán megtett felmentő végzés (absolutionalis deliberatio) felől, hogy Komáromi Eötvös Jánost érdekeltnek találták, minthogy ugyanezen út alkalmá­val ez a tanú meg is sebesült, pedig ez nem így történt. Ugyanis Komáromi Eötvös J á- nos nem sebesült meg, ő és Eötvös György csak a kocsiban ültek, és így Eötvös János méltán felvonultatható a panaszos tanúi között. Csikár (Chikár) Mihály pedig az Eöt­vösök57 kocsisa volt. Ugyanakkor az alperes két tanúja vallomásának hely nem adható, mert maguk vallják a részességüket, ők ugyanis az Eötvösökre támadtak. Ezért a felpe­res azt kívánja, hogy az alperes ezen, ellene irányuló hatalmaskodásában büntetését nyerje el. 56 A jegyző tolihibája. A végzéshez J.-t (=Incattus / in causam adtractus —t, azaz alperest) írt., értelemsze­rű javítását a következő sorban tette meg, amikor az alperes ügyvédjével kezdte, majd azt kihúzta. 57 A szövegben ötvösökről van szó, ugyanakkor mindegyik férfi vezetéknevében szerepelt Eötvösként e foglalkozásnév is. 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom