Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VII. 1631–1636 - Városi Levéltári Füzetek 13/2011 (Győr, 2011)

Regeszták - 1632. év: 121–222. sorszám

1632. Regeszták 121 — 222. sorszám peres] a korábbi végzés helyreállítását kívánja. Továbbá: a perújítás mellett beadott tanúval­lomásokból világosan kitűnik, hogy a felperesnek a keresetében nyilvánvaló igazsága van, amit korábban is bebizonyított. A tanúvallomásokból korábban is kitűnt az, hogy Pecze Jánosné halála óráján tette a vallomását, és amit most ezügyben az alperes bemutat, azt az általa „A. B. C. D.” alatti dokumentumokban vallók bosszúból tették. Az alperes ugyanazon ügyvédje, mint korábban, ünnepélyesen tiltakozik, mert a per­újításban nem látszik [az új], tiltakozik [a felperes] érvelése miatt, és az „A” alatt benyújtott irat kapcsán. Kéri, hogy a felperes a szavatosság (cautio) végett minden más előtt szemé­lyes kezest állítson. Máskülönben az alperes nem köteles választ adni, miképpen a legkisebb dolgokban sem kíván a bírák újabban tett ítéletétől eltérni. Mindazonáltal az alperes a kezes állí­tás után is élni kíván mind a másolat kérése, mind minden más jogorvoslati lehetőséggel. Végzés: A panaszos a szavatosság végett állítson kezest, egyébként az alperes nem tartozik válaszadással. 163. (VII. 112.) Fraistetter György és Bajcsi (Bayczj) István kezességet vállaltak Gombkötő (Gombkóto) Lukácsért.60 164. (VII. 113-115.) Felvétetett Thomas Stahl (prudfens] ac cir[cumspectus]) mint felperes és panaszos pere Sebastian Hofer alperes ellen. Ugyanaz az ügyvéd, áld korábban, a perújítás mellett kijelenti: minthogy a legköze­lebb múlt törvényszékben ezen panaszos keresete bizonyos részben, az időpont nem pon­tos megnevezése miatt, leszállításra került, ezért e panaszos a jegyző által a kereset korrek­cióját kérte, ami már megtörtént. így e törvénytevők elé a panaszos ezt hozza. Az alperes képviseletében a korábbi ügyvédje tiltakozva mondja: a korábbi kereset le­szállása után a panaszos köteles új keresetet állítani, az efféle törvényszékek ugyanis olyan javítással (corrigalassal) nem szoktak élni, csupán speciális bírói fórumok. A panaszos szerint nem áll az alperes kifogása, minthogy a kereset nem teljességgel került leszállításra, hanem annak csak egyes része, az időpont nem megfelelő megnevezése miatt. Most pedig a panaszos a jegyző saját kezűleg kijavított keresetével rendelkezik, ezt nyújtja be, amire az alperes egyenesen válaszoljon. ítéletet kér. Az alperes visszatér az általa korábban mondottakhoz és a javított [kereset] másolatát kéri. Végzés: Az alperes nyújtsa be saját keresetét a korrekció miatt, és válaszoljon az ügy lényegére. Az alperes, miután méltadanság és mások miatt tiltakozást tett, mondta: A panaszos a perújítás mellett tett keresetében több szóval, de ugyanazt kívánja, mint az első kereseté­ben. Minthogy semmi új nincs a keresetében, azért az alperes az elmúlt időpontban tett ér­velése szerint a perújítás leszállítását kívánja. A felperes szerint az alperes érvelése nincs befolyással a [keresetére], kéri, egyenesen válaszoljon a keresetre, azt tagadja, vagy ismerje el. Máskülönben bírói elmarasztalást kér. Az alperes visszatér az általa korábban mondottakhoz, minthogy a bírák arról semmi­féle ítéletet nem hoztak, így ítéletet kér. Végzés: A bírák e perben újdonságnak találják, hogy a panaszos az első keresetben 40 bőrt, most, a perújítás mellett, 51 bőrt ír. Hasonlóképpen új elem van a pénz részletezésé­ben is. így az alperes feleljen az ügy érdemére. 60 Ugyanez a kezességvállalás a VII. 107. oldalon, a lap alján is feljegyzésre került. 56 '

Next

/
Oldalképek
Tartalom