Dominkovits Péter: Győr város tanácsülései és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VI. 1627–1630 - Városi Levéltári Füzetek 12/2010 (Győr, 2010)

Regeszták - 1627. év: 1–137. sorszám

1627. év Regeszták 1-137. 1627. november 26. (feria sexta proxima post festum Beatae Catharinae Virginis [etJMartyris) polgári törvényszék (judicia ciuilia) 120. (I. 218.) Halastay Katalin, Szabó (Zabo) János házastársa, ügyvédet vallott. 121. (I. 218.) Kapomaky [?] Péter ügyvédet vallott mindazok ellen, akikkel szem­ben szükséges. 122. (I. 218.) Szabó (Zabo) István ügyvédet vallott. 123. (I. 218.) Merő György ügyvédet vallott. 124. (I. 218.) Ifjú Bornemissza Miklós ügyvédet vallott. 125. (I. 218.) Gyenge (Gienge) Miklós ügyvédet vallott. 126. (I. 218.) Horvát Pál (prudens) ügyvédet vallott. 127. (I. 218-220.) Felvétetett Kovács avagy Lakatgyártó (Lakatgiarto) János (providus) mint felperes pere Fülöp (Phülőp) Katalin (nobilis) alperes ellen. A felperes képviseletében Flarassy saját jogosultságainak igazolására be­mutatta a hiteles (autentikus) pecsét alatt kiadott tanúvallomásokat és kérte, hogy a tanúvallomások nyomán a fent megírt ház ítéltessék meg néki. Az alperes képviseletében Káldy a tiltakozás előrebocsájtásával a bemuta­tott dokumentumról másolatot kért. Mindezeken fölül ünnepélyesen tiltakozott e dokumentumok miatt és vissza kíván térni az ő korábbi válaszadásához, miszerint tiltakozik amiatt, hogy e végrendeleten és szerzeményen alapuló ügyet az alperes kérése szerint a szentszékre kellett volna áttenni. Ezen kívül az alperes megerősítet­te e házról azt, hogy az az ő férjétől, a néhai Kovács (Kouacz) Tamástól (providus) néki végrendelet útján jutott, a házat pedig a férjére az előző felesége, Anna hagyta hasonlóképpen végrendelet által. Ezzel bemutatta a testamentumot, azaz a város egykori bírája, Torkos (Thorkos) Péter (nobilis et circumspectus) és az esküdt pol­gárok által erről kiadott irattal bizonyította saját jogát a fent megnevezett házhoz. [Ezt követően az alperes] tiltakozott a méltatlan zavarás és a felmerült költségei miatt. A felperes továbbra is tiltakozott és egy, a győri káptalan által kiállított ellentmondó levelet mutatott be, és annak a másolatával megintést tett. Amennyi­ben azelőtt a hátrahagyott tárgyalásokat és tiltakozásokat is érintette az alperes, 48

Next

/
Oldalképek
Tartalom