Dominkovits Péter: Győr város tanácsülései és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VI. 1627–1630 - Városi Levéltári Füzetek 12/2010 (Győr, 2010)

Regeszták - 1627. év: 1–137. sorszám

1627. év 17-52. oldal azokról a pereskedő felek már elégséges végzéssel rendelkezhetnek, nem kevésbé a fent mondott, bemutatott okiratról, amiről másolatot kér. Az alperes ügyvédje a benyújtott ellentmondó levélről másolatot kér. Végzés: A peres felek az elmúlt törvényszék idején magukat arra kötelez­ték, hogy a mai időpontban mindketten dokumentumokkal elégségesen bizonyítják jogosultságukat. A felperes fél készen állt arra, hogy jussát előadása szerint bizo­nyítsa, de a bírák mindkét félnek ezt a mai napot hagyták, hogy kötelezésük szerint bizonyítsanak. A felperes mind írásos, mind élő bizonyságokkal (azaz tanúkkal) elegendőképpen bizonyította azt, hogy a keresetben szereplő ház nem az ő anyjáé, aki Barbély Fábiánt szolgálta, hanem még régen az ő atyjáé Lakatgyártó (Lakatgiarto) Gergelyé volt, aki azt maga szerezte. A bíráknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az alperes által benyújtott levelek is inkább a felperes javára szólnak. Mindezeket figyelembe véve a bírák a felperesnek ítélték meg a házat. Az alperes a teljes persorozatot feljebbvitelre kéri, és 50 dénárt fizet. - Végzés: tétessék át. 128. (I. 220-221.) Perújítás miatt felvétetett a néhai András deák (li[ttejratus) avagy Tott özvegyének, Margit asszonynak (honesta) mint panaszosnak a pere a néhai Bodo Mihály fiaival, Jánossal és Györggyel mint alperesekkel szemben. A panaszos ügyvédje a perújítás mellett ünnepélyesen tiltakozik, minden más előtt azt kívánja, hogy a korábbi időpontban a panaszos ügyvédje által bemuta­tott végzést és hosszú érvelést olvassák el. A felperes szerint az alperes kívánságának nem lehet eleget tenni, ugyanis most e perben valami újítást kellett volna tenni. Ha valamit akar, úgy cselekedje meg. Az alperes a szék előtt kéri, hogy vizsgáltassanak felül az ő elhunyt férjé­nek az összes javai. A felperes szerint ez nem áll, mert már azelőtt kellett volna ezzel előjönnie. Végzés: a bírák semmiről sem tudnak most Ítélkezni, mert a panaszos az ő korábban megnevezett bizonyítása és a megfontolásra érdemlő dolgok ügyében kudarcot vallott. Az elmondottakból semmi új nem került az eddig ismertekhez hozzáadásra, így a perújítás mellett a bíráknak is vissza kell térniük a korábbiak­hoz. A panaszos a szokott teherrel, a bírák által megtörtént végzést követően és amiatt, az ügyvédjét vissza kívánja hívni, és megintést tesz a saját részéről. A felperes szerint az ügyvéd visszahívását [a panaszos] nem teheti meg, azt az előző időpontban kellett volna megtennie, amit amiért elmulasztott, magának rója fel. A perújítás szerint cselekedjen. Az alperes [panaszos] ehhez hozzátéve kijelenti: a per végső ítélete előtt kell letennie az ügyvéd visszahívását. 49

Next

/
Oldalképek
Tartalom