Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1612-1616 - Városi Levéltári Füzetek 6/2003 (Győr, 2003)

Regeszták 1600-1605

megtéve, így személye jól megnevezve, azért az ország törvényei szerint a kereset leszállítását kéri. ítéletet vár. A felperes ezt nem fogadja el, [az alperes] egyenesen válaszoljon. Végzés: minthogy elégségesen a személy a keresetben nincs megnevezve, azért a kereset leszáll. Az [alperes?] 107 tiltakozik ezen végzés miatt. 1627. (VI. 60.) Felvétetett Gyenge (Gyenghe) János és Mészáros Tamás özvegye, Ilona (foemina) pere Szabó avagy Halastoy Tamás özvegye, Dorottya ellen. A felperes ügyvédje, Harasy Mihály kérése: minthogy az alperes sem ko­rábban, sem most nem jelent meg, a törvény ereje szerint marasztaltassék el. Végzés: az alperest a keresetben elmarasztalják. 1628. (VI. 60.) Jagasich (Jagusticz) János, Tuczker János bécsi (Bee) kereskedő („... aros ember...") képviseletében Angarano Antallal szemben tiltakozik; ugyanis az Tuczkernek 234 ft-tal tartozik, de nem jelent meg. Ezért a házát lefog­laltatta (arestaltatta), hogy ő előtte arra senki igényt ne tarthasson, mondhasson. 1615. szeptember 4. 1629. (VI. 60.) Beszprémi (Bespremi) Tóth (Tott) András és Gyenge (Giőnge) János, György deák a győri bíró előtt, Nagy Szabó (Zsabo) János és Szíjártó (Syarto) Péter esküdtek által, Szalay (Zsalay) György jelenlétében ellentmondást tettek Szabó (Zsabo) Tamásnéval szemben; amiféle utca helyet adott az titkon Makláry Mártonnak, azt ők semmiképpen sem engedik, mert az az ő házaik vilá­gosságára megengedett utcahely és nem Szabó Tamásné házához tartozik. 1615. szeptember 11. 1630. (VI. 61.) György deák avagy Baint (?) győri (Giör) bíró és tübb esküdt, úgymint Laky Gáspár Győr vármegye alispánja, Torkos Péter, Dallos Gergely, Dallos János, Salmy Lőrinc, Csatt (Ciatt) Simon, Balogh Gergely, Torkos István, Palló István, Nagy Szabó János, Szombat (Sombat) Szabó András, Bodó Mihály, Szeöcz (Zsöcz) István, Ketthelyi (Ketthely) Pál, Simberger György jelenlétében tárgyalt esetek. 1631. (VI. 61.) Szabó (Sabo) Jánosné Szily (Zsyly) Lőrincet ügyvédnek vallja. 107 A tiltakozó félként a jegyző I[ncattus]-t írt, de tartalmi szempont miatt a tollhibát sem lehet kizár­ni, hisz tán jobban értelmezhető lenne a felperes tiltakozása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom