„…kacérkodni fogok vele”. Slachta Etelka soproni úrileány naplója 1838–1840 I. (Győr, 2014)

A naplók szövege

Soká beszéltünk báró Simbsennel,47 48 * 50 51 * 53 54 * ki már a páholyban meglátogata, s most haza kísért — de Gusztáv egyre ott állott, s aztán követe. 16- kán. Dél előtt Nina s oncle4x Pepi44 és Misch 0 itt voltak; Az estét Budayéknál töltöttünk. 17- kén. Este Militárs-Befehlben voltunk Kochtól. Elmentékor, no­ha az estén át felkacérkodott, nem láttam Gusztávot. 18- án. Marimat elájulásig kínzá atyja, reggel nála voltam, fekszik, de csak főfájása van, nyugodnia kell.71 este Bezerédj Pálnéval táncvigal­mon voltunk. Legtöbbet táncoltam. Cotillont Tarral. Török szép nemze­tit72 járt el, a frissben a kellemes kis Flóri53 segíté. Udvarlóim: gróf Vojna, ki ma táncolt, különösen Tar és a háziúr közeli rokona, a barna hajú s kék szemű, igen szép hadnagy, Barcza, Kőszegről. Ez, mondhatom, minden második tourt velem táncolt. 3/4 12 kor jöttünk haza, felségesen mulat­tam. Ulánusoktól csak gróf Desfours54 s kapitány Batky voltak. 19- kén. Reggel Marimnál voltam, már fent van. Este pique-on.77 Smid Teréz velünk volt. Cotillont Skolimowszkyval táncoltam, mazurra is vele voltam ígérkezve, de nyugóra alatt annyira feldagadt a lábam, hogy azt jobban meg nem rontó, inkább a cipőt belépém, s szorgalmas táncosa­im ostromai dacára, többé nem táncoltam. Fehér atlaszom volt, fehér füzér sima hajamon. Sokat voltam Murrayékkal s Buday Lórival. Udvarlóim: gróf Vojna, ki vacsora alatt mellém ült, Tar, ki az első tourt, midőn jőve, velem táncolá, báró Buirette rendkívül és báró Münchhausen. Rousseau egész estén velem volt, midőn többé nem táncolék, mindig mellém állott, sok szépet is mondott. Skolimowszky is kérésé társaságomat, de tudom, hogy e kettő csak Mari végett. Xavér, mondhatom, ma igen megtetszett, szerencsét kívánok Marimnak, ily nemes szívet bírni. Noha többé nem táncoltam, mégis a bál végéig, 3/4 4-ig maradtunk. Nyugóra előtt ször­nyűn sokat táncoltam, Barcza sokat táncolt, de nem szólt velem. Gusztáv Bécsben van. 47 Simbsen báró, Kőszegen élő ezredes. 48 Nagybácsi (francia). 44 Hauer József (Pepi) báró (1779-1852), nyugalmazott alezredes. Etelka édesanyjának testvére. 50 Hauer Mihály (Misch) báró (1774-1854), Etelka édesanyjának másik fivére. 51 Baumgarten József báró, Baumgarten Mária bárónő édesapja ekkor már súlyos beteg volt, nem sokkal később, 1839. február 8-án meg is halt. 57 Vélhetően csárdást. 53 Bezerédj (Bezerédy) Flóra (1834-1846), ifjabb Bezerédj (Bezerédy) István leánya. 54 Desfour Károly gróf (1794-1848), ezredes, Széchenyi István gróf unokatestvére. 35 Piknik (francia), 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom