„…kacérkodni fogok vele”. Slachta Etelka soproni úrileány naplója 1838–1840 I. (Győr, 2014)

A naplók szövege

20- án. Délelőtt templomban. Délután Laitneménál,56 hol Water- vliet Emília különösen előző volt irántam. Bezerédjnénél, ki tegnap édes­anyámnak mondá, hogy oly leányiasnak talál, s hogy igen kedvel. Murray- nénál,57 ki mondá, hogy gróf Vojna engem oly szépnek s szeretetre méltó­nak talál s továbbá Aglae:58”Er ist entzückt von Dinen.59 A mazurban ön ezen kőszívet megnyerő.” stb. Marimnál, kinek minden tegnap este fel­adottat híven megmondék. Zaynénál és egy bolond bohózatban, Gold­macherkunst voltam. Tegnap Steinbach Lóritól60 egy igen érdekes, s ma Vízkelety Etelkától61 egy unalmas levelet kaptam. 21- kén. Délután próbát tartottam koncertemből; meglehetősen ment. Smidné62 Terézzel, Tamé, tante Claire s oncle Misch voltak jelen. Este Töpfer Dame und Bube, nem ment össze. 22- kén. Este: Die Braut aus der Residencz Amelie von Sachsentöl. Marim nálunk volt, és tante Claire. Tamé nem volt, édesanyám Zaynénál. Gusztáv visszajött, a legtüzesebben váltottunk pillanatokat. Budaynéval mentem haza, ö köszöntött (s előzött), jó estét kívánt. 23- kén. Az estét Sibriknénál töltöttük; vígan voltunk. 24- kén. Este Barthodeiszky63 referendáriusnál;64 két szép ternót, hét ambót nyertem;65 a vacsora delicieux!66 67 68 Ma életemben az első fogast ettem. Délután Zaynénál voltunk. 25- kén. Délután Tarnénál, s evvel Hőgyészy, Rohonczy, Sza­bó69 és Farkasnénál,70 kik mind nem valának honn, voltunk. Aztán az 56 Laitner András táborszernagy, Sopron díszpolgára felesége. 57 Esterházy Almeira grófnő, gróf Murray Albertné (1789-1848). 58 Esterházy Aglae (Aglaye) grófnő, Murrayné testvére. 59 El van ragadtatva Öntől (német). 60 Steinbach Laura (Lóri), Steinbach Ferenc (1780-1866), a királyi jogügyi igazgatóság ügyvédjé­nek lánya, Etelka Pesten élő barátnője. 61 Vízkelety Etelka, Vízkelety Mihály budai tartományi biztos lánya, Etelka Budán élő gyermek­kori barátnője. 62 Smidné (Schmidné), Smid Teréz édesanyja. 63 Barthodeiszky József. 64 Előadónál (latin). 65 Két és három nyerőszámmal űzött lottójátékot játszottak: az ambó két nyerőszám, a ternó három nyerőszám sorrendje. 66 ízletes, zamatos (francia). 67 Hőgyészy Pál, 1836-1842 között Sopron vármegye első alispánja, majd a királyi tábla ülnöke. 68 Rohonczy Ignác (1802-1867) Sopron vármegyei jegyző, később Sopron és Vas vármegyék ad­minisztrátora. 69 Szabó Ferenc tartományi főbiztos. 70 Hegedűs Karolina, Farkas István tartományi albiztos, Sopron vármegye táblabírája felesége. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom