„…kacérkodni fogok vele”. Slachta Etelka soproni úrileány naplója 1838–1840 I. (Győr, 2014)

A naplók szövege

elefántot néztük meg, ki tíz éves, még nem nagy lábát nyújtja, felel, danol, csönget, muzsikál, compliment-ot71 csinál, legyet hajt, mesterét légbe emeli, szóval igen ügyes, és okos. Este tante Claire, oncle Misch, Buday- né Lórival s fiával, és már későn Bezerédj Pista itt voltak. 26- kán. Ma Steinbach Lórinak s Vízkelety Etelkának írtam. Egész nap havazott. Este: Erbschaft (Kotzebue) és Der Gang ins Irrenhaus. 28- kán. este táncvigalom Sibriknénál voltunk. Fehér jaconette-em volt, fehér rózsák hajamban. A táncosok civilből s a nyolc kadét. Cotillont Konkolyival, az első mazurt Skolimowszkyval mint előlejtöné; a másodi­kat Krammal. Igen vígan voltunk. Kétségkívül én legtöbbet táncoltam. Udvarlóim: Skolimowszky, báró Münchhausen, gróf Schembeck Ádám72 73 és Konkolyi (magyar író, s földesúr) rendkívül. Az magyart72 akart velem táncolni, de én még nem próbáltam vele s így emberek ellőtt nem akar­tam. Bosszankodott, s noha cotillonban kétszer választottam, mégsem tán­colt többé velem. Különben igen jól mulattam s vígan voltunk. 27- kén. Délelőtt misében, Schnellernél,74 tante Sophie-nál,72 s Sib­riknénál. Délután Marimnál, itt atyja becsületesen lehordott. Én kimen­tem. Marim az öreg büntetéséül kísért s este a játékszínbe ment. Semmit sem ért. Gusztáv sokat nézett fel. 29- kén. Este a játékszínben voltunk. Gusztáv mellett főhadnagy Hódossy7'1 ült, azon szép nagy barna, kit Pestről ismerek, elmenéskor mindnyájan köszöntöttek. 30- kán. Az estét fekvő Marimnál töltöm. 31- kén. Délelőtt Ocskayéknál s Rohonczy Marinál.77 Marimnál, kinek atyja ma rosszul van, voltunk. Este 4 Schildwachen, Mir wie dir és 1 für 10-ben voltunk. Gusztáv volt. 71 Bókot (francia). 72 Schembeck (Schönbeck) Ádám gróf. 73 Vélhetően csárdást. 74 Schneller András, nyugalmazott lovassági tábornok. 75 Sigray Zsófia (Sophie) bárónő (+1852), báró Hauer Józsefné, Etelka édesanyjának sógornője. 76 Hódossy, a Sopronban állomásozó katonaság egyik tisztje. 77 Rohonczy Mária, Rohonczy Ignác testvére. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom