Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mór — Moson Malmok (Mühlen) : Hackner János (villany, Eletr.) — Frey János (villany, Elektr.) — Gráf György villany, Elektr.) — Gráf József (villany, Elektr.) — Grünfeld Pál (gőz, Dampf) — Hartmann Fe­renc (villany, Elektr.) — Kaillak Ferenc (villany, Elektr.) — Kaiser Ferenc (gőz, Dampf) — Kapuci­nusrend malma (villany, Elektr.) Kiss József né (vili., Elektr.) — Korb Antal (vili., Elektr.) — Kovács Nagy Ferenc (járgány, Göpel) — Mergl József (gőz, Dampf) —- Nagy Imre (vili., Elektr.) — Pick Manó és Jenő (gőz, Dampf) — Pisch János (Benzin) — Pongrácz Ferenc (vili., Elektr.) — Ruíf Gy. (vili., Elektr.) — Rufí Ferenc (vili., Elektr.) — Sarok Péter (járgány, Göpel) — Schindele és Mergl (vili., Elektr.) — özv. Szabó Andrásné (szivógáz, Saug- gas) — gróf Trautenberg J. (gőz, Dampf) — gróf Zichy János (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer) : Balog Fe­renc — Beck Sándor — Böcz Jó­zsef — Farkas Mátyás — Károly János — Kovács Lajos — Pisch János — Turiák Ferenc — Turiák József — Wilhelm Vendel — Zins- heim Jakab — Zinsheim István. Mézeskalácsosok (Lebzelter) : Mag­da Dezső — Vichmann Antalné. Nyersbőrkereskedő (Rohháutehdlr.) Reichenfeld Mór. Nyomda (Druckerei): Pisch Márton Olajütő (Ölschläger) : id. Nagy I. Órások (Uhrmacher) : Angele Já­nos — Frisberger Jánosné — Reich Alajos — Schmiedt János. Pékek (Bäcker) : Arany István — Kass Alajos — Lang István — Pisch György — Szakály Miklós Takács Imre — Takács István — Würdits József. Rézművesek (Kupferschmiede): Seí- metzer József — Vizkeleti és Szir- i kovics. Rövidárukeresk. (Kurzwarenhdlr.): xözv. Sanzl Mór. Sörnagykereskedők (Biergrosshänd­ler): xArnstein Ernő — Manner István — Steiner L. Szabók (Schneider): Csada Mihály Ehmann József — Garber Pál — Gruber József — Holzvéber Jakab Illés Gottfried — Kiapái Ferenc Kavalovszky János — Kokas György — Metzger Ferenc — ifj. Müller Mihály — ifj. Negele Fe­renc — Ney Ignác — Pigler Jó­zsef — Pisch Antal — Pisch Fe­renc — Polovitzer Ferenc — Pra- vetz János — Snaubl Antal — Schloss Henrik — Schwarcz Já­nos — Steger Mihály — Topka István — Tóth' Bálint — Weisz Jenő — Winter György — Zámbó István. Szabók (női) (Damenschneider) : IBalog Józsefné — Eisenberger Teréz — özv. Horesta Józsefné — Szily Etel. Szálloda (Hotel): Széphegyi György Szatócsok (Krämer): Berger Mi­hály — Biller Ignác — Csada Ká­roly — Deutsch József — Deutsch Samu — Dukász Mórné — Flink István — Gack Erzsébet — Gutt- mann Miksáné — Kráz József — Mayer Miksáné — Reichenfeld Miksa — Schiller Viktor — Schlett Márton — Stumpf Ferenc — Sterníeld Sándobné. Szeszfőzdék (Spiritusbrennereien) : xMóri járási központi szeszfőző szövetkezet — xSteiner Márton és Fia. Szíjgyártók (Riemer) : Apolczek Antal — Graf Károly — Pisch Ferenc. Szobafestők (Zimmermaler): Fischer F. — Gerő István — ifj. Lang- mahr Sándor — Pálinkás János. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xMoóri Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet — xMoóri keresztény hitelszövetk. — Moóri keresztény fogyasztási szövetkezet. Szűcs (Kürschner): Lukács Gyula. Takácsok (Weber) : Eisenberger Pál — Stander Jakab. Takarékpénztár (Sparkasse): xMór- vidéki takarékpénztár. Téglagyárak (Ziegelfabriken): Pisch János — xSzauer és Magyar. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhándler): xKovács Dezső. Üveges (Glaser): Eibisch Antal. 1110 Varrónő (Näherin): Horesta J.-né. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler): Arnstein Ernő — Arn­stein Ödön — Bruszt Géza — Drálszky Béla — Eibisch Antal Gansei F. Viktor — Gansl Mórné Gippert György — xGlatz Gusztáv Hollósi Imre — Jánni Géza — Lőwi Jenő — xManner István — Mayer Endre — Schiller Béla — xSteiner Ede — xSteiner Lázár és Fia — Stern Pál. Zsibárus (Trödler): Stern Gyula. MÓRÁGY. Nk„ Tolna vm„ völgységi j. Kk. Pécs. 2200 lak. Főszolgabírói hivatal: Bonyhád. Közs. jző, akv., ref. te. Trvszék, p. ü. bizt.: Szekszárd. J.árásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Bonyhád. P. ü. szak. : Bátaszék. Cs. ö. : Szálka. Vámkirendeltség. (Csikéria —ujdombóvári vonal). El. isk., orvos, állatorvos, népkör, olv.-kör, hitelszöv., tej szövetkezet, kőbánya, mészégetőtelep. Tűzoltó­ság (köt.). MÓRÁGY. Gg„ Kom. Tolna, Völgységer Bez. HK. Pécs, 2200 Einw. Oberstuhlrichteramt : Bony­hád. Gemeindenotär, Matrikelamt, ref. fej. Ger., Finanzkommissar. : Szekszárd. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Bonyhád. Finanzabt.: Bátaszék. Gend.: Szál­ka. Finanzexpositur. (Str. Csikéria—Ujdombóvár). ^@2 "5“. Elementarschule, Arzt, Tierarzt, Volksklub, Leseklub, Kredit- und Milchgenossenschaft, Steinbruch und Kalkbrennerei. Feuerwehr (verpfl.). Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Till Lajos. Kör orv os (Kreisarzt) : Dr. Barta Rezső. F ö l (Kiirtó k o s o k ( Grundbe­sitzer) ■ Becker János (19) — Becker Keresztély (17) — Becker Keresztélyné (38) — Böhler Jakab (39) — Böhler Péter (22) — Eiler Jakab (20) — Förster János (51) Förster János (22) — Glósz Jakab (41) — Glöckner Jakab (16) — Glöckner János (26) — Glöckner János (26) — Glöckner Keresztély (22) — Glöckner Péter (22) — Hecht János (32; — Knittel Ja­kab (.40) — Kolep Jakab (25) — Kolep Jakab (17) — Kolep János (47) — Kolep János (23) — Kolep János (23) — Kolep János (21) Kolep Keresztély (63) — Kolep Konrácl (44) — Kolep Komádné (25) — Kolep Mátyás (25) — Müller Henrik (19) — Müller Pé­ter (17) — Pfalezgrof Péter (27) Pfalezgrof Péter (Í6) — Rohrer Jakab (26) — Rottenbiller János (28) — Schöffer Konrád (27) — Szalbach Jakab (15) — Szalbach Mátyás (32). Ácsok (Zimmermeister): Korb Pé­ter — Sehadt János. Asztalosok (Tischler): Hufnagel György — Szeder Jakab — Wild Keresztély. Bognárok (Wagner): Trum Jakab Wick Kérészi ély. Borbélyok (Barbiere): Bohler Kon­rád — Bojás Tamás — Glöckner Péter — Hechmann Jakab — Koch János. Borkereskedők (Weinhdlr.): Glock Péter — xGlöckner Jakab — xKauder András — xMüller Ja­kab — xifj. Müller Jakab ~ xKovács Ferenc. Cipészek (Schuhmacher): Bohler János — Kauder András — Schneider Jakab. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Forster Pé ter — Kolep Keresztély — Rothernell János — Szalbach Mátyás — Wéber János. Gabonakereskedő (Getreidehänd­ler): Glöckner Jakab. Kádár (Böttcher): Rein Péter. Kékfestő (Blaufärber): Becker .1. Koresinárosok (Wirte): László István — Link Péter — Müller Jakabné — Müller János. Kovácsok (Schmiede): Kohl János Schobert Ferenc. Kőbánya (Steinbruch): xFalk és Linner. Kőművesek (Maurer): Glöckner Jakab — Glöckner Jakab — Glöckner János — Glöckner Pé­ter — Link János — Szimon A. Lakatos (Schlosser): Kolep János. Malmok (Mühlen): Kniettl Jakab (viz, Wasser) — Müller Keresz­tély (viz, Wasser) — Müller Ke­resztély (viz, Wasser) — Schüller Konrádné (.viz, Wasser). Marhakereskedő (Viehhändler): Müller Jakab. Mészárosok (Fleischer): Müller János — Tippel János. Pék (Bäcker): Glöckner Jakab. Rőfősárukereskedő (Schnittwaren- bändler): “Singer Ignácné. Szabók (Schneider): Binder Jakab Fohl Ferenc — Lövi Péter — Wild Dávid. Szíjgyártó (Riemer): Stengel J. Szövetkezetek (Genossenschaften): xMórágyi kölcsönös állatbiztosító szövetkezet — xMórágyi községi hitelszövetkezet, mint az OKH. tagja -- Mórágyi tejszövetkezet. Szülésznők (Hebammen): Kolep Jakabné — Wiandt Jánosné. Takácsok (Weber): Rottenbiller András — Rottcnbiller Péter — Schulleisz Jakab. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- hündler): Barta Rezső — Becker János — Becker János — Becker Mátyás — Heller Simon — Glöck­ner Jakab — Hcilmann János — Tippel János — Wild Keresztélyné. ftSOSDÓS. Kk., Somogy vm., kaposvári j. 1200 lak. Kjző, akv. : Nagyberki. Rk. te. Trvszék (tkv.), járásbir.^ áll.-pénzt. : Kaposvár. Cs. ö. fe# Kaposvár (Budapest— gyékényesi vonal). (B®. Tűzoltóság (köt.). MOSDÓS. Kg., Kom. Somogy, Bez. Kaposvár. 1200 Einw. Kreis- notär, Matrikelamt : Nagyberki. Rk. te. Ger. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk. : Kaposvár. Gend. Kaposvár (Str. Bu­dapest—Gyékényes). ®K»7. Feuerwehr (verpfl.). F ö l fi b irt o k o s oh (Grundbe­sitzer): Bernát Imre (16) —Ber­uht Sándor (16) — Bonapái Gá­bor (21) — Farkas József (l5) — öreg Gál Ferenc (19) — Gál Pál (24) — Gál Sándor (23) — Gál Vendel (17) — id. Gál Vendel (15) — órgróf Pallaviczini Ed_fné (1920) — özv. Papp Györgyné — Szamandtnecz Ignác (29) — Úr­béresek (15) — Varga István (17) Vörös János Pap (17) — Vörös A. József (19) — Vörös Sán­dor (19). Szőlőbirtokos (Weingarten- besitzer)- Kazsa Ferenc. Állatkereskedő (Viehhdlr.): Deutsch Gyula. Cipészek (Schuhmacher): Kovács László — Tar György. Korcsmárosok (Wirte): Hofíbauer Ede — özv. Schön Sándorné — Teller József. Mészáros (Fleischer): Deutsch Gy. Szövetkezetek (Genossenschaften): xMosdós és vidéke Hangya fogy. és ért. szöv. — “Mosdósi hitel- szövetkezet, mint az OKH. tagja. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren handler): Bernát Sándorné — HolTbauer Ede — özv. Schön Sándorné. Zsibárus (Trödler): Steiner J.-né. MOSON. Nk., Győr-Moson-Po- zsony közig. egy. egyes, vm., ma­gyaróvári j. Kk. Sopron, 6342 lak. Közs. jző, akv., rk., izr. te- Trv­szék, p. ü.-ig.; Győr. Jbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. ö.: Magyaróvár. ܧ1|! (Bpest—he­gyeshalomi vonal). ■§”, Orvos, gyógyszertár tkp., Hangya- és önsegélyző szöv., gépgyár, szik- vizgyár. Országos vásár; ápr. 2., jul. 13., okt. 4., dec. 21-hez legkö­zelebb eső hétfőn, ha ünnep, a köv. köznapon. Tűzoltóság (önk.). MOSON. Gg., Győr-Moson-Po- zsony adm. prov. verein. Komitate, Bezirk : Magyaróvár. HK.: Sopron, 6342 Einw. Gemeindenotär, Matri­kelamt. Rk.. isr. fe. Ger., Fínanz- dir. : Győr. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk., Finanzkommis­sariat, Finanzabt., Gend. : Magyar­óvár. I&í? (Str. Budapest—Hegyes­halom). "tiP (llßgn Arzt, Apo­theke, Spark., Hangya- u. Selbst- bilfsgenossenschaft, Maschinenfa­brik. Landesmarkt : an den zum 2. April 13. Juli, 4. Okt., 11. Dez. am nächsten befindlichen Monta­gen ; sollten diese Termine auf ei­nen Feiertag fallen, so am näch­sten Wochentage. Feuerwehr (Frei­willige). Közs. jegyzo( Gemeindenotär) r Szeybold Károly. Orvosok (Aerzte): Käppi Ist­ván — Kraft János — Lövin Ja­kab — Máló Armin — Matz Ármin. Állatorvos (Tierarzt): Molnár Ernő. Ügyvédek (Advokaten) : Bá­nyai Vince — Hoffner Elek — Som­lyó Kálmán — Weisz Lajos. /öl (I b irt o kosok (Grundbe silzer): All. gazdasági iskola (23) Bihlvaclis Ferenc (75) — Bihl­vachs István (59) — Bihlvachs. Pál (37) — Bokri János (50) — Dvenschülz Antal (50) — Frigyes, kir. főherceg (2766) — Hideg Já­nos (28) — Justh Sámuel (602> Kappy Pál (98) — Kappy János. (47) — Khnor Pál (16) — Khu kér Mátyás (27) — Kolik Károly (154) — Koppy János (50) — Koppy Mátyás (57) — Kovács Jó­zsef (24) — Krausz Antal (56) — Krepi Mihály — Kucser Mihály (151) — özv. Küllner Jánosné (73> Lakner Flórián (62) — Lakner Károly (26) — Lang Ferenc (53) Lang György (60) — özv. Lang: Károlyné (142) — Lang Pál (23> Megyimári János (24) — Megyi- mári Mátyás (52) — Makódi Már­ton (59) — Munczer Mátyás (50) ;— Neuberger János (60) — özv. Nus - ser Ferencné (45) — Nusser János. (74) — Nusser János (50) — özv- Nusser Józsefné (79) — Nusser Károly (56) — Nusser Károly (45) — Nusser Mihály (52) — özv. Nusser Mátyásné (60) — Nusser Pál (87) — Paár Pál (30)1 Pallreisz János (43) — Pallreisz József (78) — Pfemeter Ferenc (61) — Prech József (28) — Pres- seller József (20) — Prigl József (34) — Priof Mihály (72) - Rábí Károlv (660) — Rongits- Ferenc (57) — Rongits Pál (22) — Rudolf Károly (b. 36) — Schicker Mi hály (73) — Schneider Vilmos (16) — Steiner István — Strol- ventz Ferenc (38) — Strolventz József (23) — Szeybold Károly Tievald János (43; — Tullner Já nos (25) — Tullner Pál (67) — Ulimmen Mátyás (16) — Winkler Mátyás (57). Ácsok (Zimmermeister): Horváth Károly — May János — Ran- gits János. Asztalosok (Tischler): Erdős Fe renc — Erdős János — Fördős. György — Hiller Ferenc — Hor­váth Károly — Kader János — Lesch Ödön — Reisinger József Szilágyi Mihály — Unger Ferenc- Bádogosok (Spengler): Lang Ant ab Ott Károly — Szieber Mátyás — Windt Mátyás. Bankbizományos (Bankkommitssio- när) : xWeisz Ignác. Baiomfikcreskcdó (Geflügclhdlr.)r Meszlényi Julianna. Béltisztitók (Df.rmreiniger): He­lena Alajos — Mulner József. Bognárok (Wagner): Arpási And­rás — Biebel Károly — Braren-- stingl Ferenc — Czirpási And rás — Roll Jakab — Roll János. Simon Miklós. Borbélyok (Rarbiere): Éder Ede —- Harsányi József — Hay Fülöp* Kopfsehlegl János — Sülyi Mi hály — Schutlorfilsch József. Borkereskedők (Weinhändler) r xDeutsch Testvérek — “Schnei­der és Társa. Bőrkereskedő (Lederhändler) r “Gcrstrr.ann Salamon. Bútorkereskedő (Möbelhändler) u xGróf Gyula. Cipészek (Schuhmacher): Danhart János — Domschitz Gergely — Élő Vince — Feiglschock József Flór Gergely — Hampel Rezső — Horváth János — Huber Kálmán: Huth Ferenc — Jakusch György — Kaszermayer Vincze — Krasz- nicska József — Krisztián Má­tyás — Laszkó Imre — Leg- mann Lajos — Mahr József — Menczer Lajos — Molnár Ferenc Németh József — Németh Ká roly — Rehbcrger Antal — Rei­ter Istxán — Rohberger Lajos- Schaling Bernát — Scheiter 1st ván — Schieber Kálmán —- Schmuck Ferenc — Schmuck Jó­zsef — Schwarcz Miksa - Szabó. József — Szabó Miklós — Tamás. István — Török János — Varga

Next

/
Oldalképek
Tartalom