Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Monor — Monostorpályi Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Fimavics Jó­zsef — Kovács István és Társa — Langer Béla — Magocsi János — Rendek Imre — Tóth Imre. Csizmadiák (Tschismenm.): Antal István — Bajki Sándorné — Bek- ker Elek — Benyovits István — Berta Lajos — Bokros László — Csizmadia István — Deák János Eke János — Fabók Mihály — Fehér Márton — Guti Mihály — Hadák Lajos — Kele István — Kele János — Kéri István — Kéri Sán­dor — Koblencz József — Kojti Sándor — Kontra Elek — Nagy Illés — F. Nagy István — Pető Zsigmond — Pipa István — Pom- perki János — Szabó András — Szabó József — Szőlősi Sándor Tabaskovics Sándor — Valkai Sá­muel — Vig András — Vladár Lajos. Cukrászok (Zuckerbäcker) : Baita Károly1 — Deutsch Ignác — “Kakas Imre — Kalmár Imre — Kalmár Mihály — Michli Adolf — Michli Jánosné. Dohány tőzsdék (Tabak verschleisse): M. Burján Béla — Csipkó Gá- bomé. Ecetgyárak (Essigfabriken) : “Klein Henrik — Strasser Sándor. Építési vállalkozók (Bauunterneh­mer) : Kiss József — Török Gy. Építész (Architekt) : Kiss József. Épülctfakereskedők (Bauholzhdlr.): “Polacsek J. és Fiai — “Lukacso- vits Retter— xSpitzer Adolf. Fakereskedők (Holzhändler) : Hup­pert B. és Fiai — Polacsek Ignác. Fehérnemütisztitó (Weisswäsche- putzerei) : Molnár Jánosné. Fényképész (Photograph) : Farkas Sándor. Füszerkereskedők (Spezereiwaren­händler) : xBalla Jenő — xBurján Béla — xGoldstein Sándorné — xHermann Izidor — Klefás Mik­lós — özv Lovas Sándorné — xRéger Imre és Ferenc — Reisz Margit — xSzántó Vilmos — xThuróczy Miklós. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.) : xFeuermann Mór — Feuermann Sándor — xGroszner József — “Kőszegi Zsigmond. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Lunovits József — Rendik Imre Steinberger Ferenc. Gyógyszertárak (Apotheken): Amb­rus Sándor — Felföldy Kálmán Janitzky Dénes örökösei — Schull- mann Bódog. Hentesek (Selcher) : Berák József Eke Antal — Fekete István — Kaldenecker István — Magocsi Sámuel — Ringeisz János — özv. Solti Ferencné — Szabó Benő — Szabó Sándor — M. Szél János. Kádárok (Böttcher) : Berkes József Oláh Géza — Oláh Gyula. Kalaposok (Hutmacher) : Baranyai Sándor — ifj. Baranyai Sándor — Gönczi Sándor. Kályhás (Ofensetzer) : Bognár K. Kefekötők (Bürstenbinder): Kovács Ferenc — Pavelka Péter. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Virczner István. Kerékgyártók (Wagner) : Balogh Ambrus — Balogh Ferenc — Ba­log József — Gábor Lajos — Lo­vas Lajos — Marancsik Jenő — Mester Károly — Zilinczki János. Korcsmárosok (Wirte) : Beke Amb­rus — Csepeli Sándor — Kispál Elek — Kovács Károly — Krajczár József — Magocsi József — Nagy Györgvné — Pánti Györgyné — özv. Péner Jánosné — Petrovics Károly — Rédei Kálmánná — özv. Retter Gyuláné — Schlésinger Ig­nác — Schrankó István — Solti Ferencné — Tövis Istvánná — Urbán Sándorné. Kovácsok (Schmiede) : Barlos Már­ton — Fényes István — Hán Já­nos — Kiss János — Kóbor István Kojli Imre — Lukics Miklós — Máté Bertalan — Nagy Imre — Pete Lajos — Petrovics Károly — Pholmüllcr József — Rendek S. Kőfaragó (Steinmetz) : özv. Kompi Jánosné. Kőművesek (Maurer): Bankos Jó­zsef — Csabai István — Dropály Mihály — Fülöp Sándor — Kampl Jánosné — Katona János — Kiss Mihály — Kovács Lajos — Läu­fer József — Pokorny Pál — 1108 Srankó János — Székely Lajos — Török Gyula — Viszelszky Bogdán Zanitha György. Könyvkötők (Buchbinder) : Popper Ernő — Viszelszky Bogdán. Könyvnyomda (Buchdruckerei) : xPestvármegyei könyvnyomda. Kötélgyártók (Seiler) : Szabó Já­nos — Vladár István — Vladár Károly. Lakatosok (Schlosser): Longer Béla Magocsi Lajos — Soros Károly — Szekeres Vilmos. Lámpakereskedő (Lampenhändler) : xBaronovics Géza és Társai. Lisztkereskedők (Mehlhändler): Ba­kos Márta — Steiner Julia és Társa Malmok (Mühlen) : “Appelshoffer Ferenc — Bimbó János (nyersolaj, Rohöl) — Kalmár Mihály (gőz, Dampf) — xVantulek Pál (gőz, Dampf). Marhakercskedők (Viehhdlr.) : ifj. Balogh Ambrus* — M. Burján Já­nos — Stein Adolf — Szálkái Ján. Mészárosok (Fleischer) ; Bajkai Elek — Borbély Sándor — Faze­kas Károly — Koncsek Lajos — Kovács Sándorné — Miklián Pál Pelek János — Pruner József — Schmitterer Károly — Ujfalusi Mihály. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Drapál Ferenc. Műszerész (Mechaniker) : Németh Ferenc. Órások (Uhrmacher) : Bechmann Márton — Gellér Mór. Pékek (Bäcker) : Balogh Ede — Berninger Zsigmond — Borbély Kálmán — Brabander Gyula — Brabander Sámuel — Kovács Gy. — Marek Frigyes — Szegő Géza Szitár Mihály — Törzs Mór. Rőfösárukereskedők (Schnittwaren­händler) : xFried Józsefné — xHercz Tivadar — Honig Dezső Rácz Árpádné — xSzántó Adolf — Szemes Sándor — özv. Ulmer Ignácné. Rövidárukereskedők (Kurzwaren­händler) : Auspitz Simonné — Feldmann Oszkár — özv. Klein Lajosné — xLéwi Franciska — xRiesz Adolf — özv. Salamon Mórné. Sörkereskedő (Bierhdlr.) : “Feuer - mann Lajos. Szabók (Schneider) : Birovszki Jó­zsef — Fazekas József — Fekete Mihály — Földesi Viktor — Győri László — Havanzsák Ilona — Horváth Mihály — Hruzicska Leó Kovács István — Léh János — I-éh Lajos — Matics Milán — Rendek Teréz — Sipos Bébi — id. Sipos László — Szabó Ferenc Szabó Lajos — Szántó Adolf — Tóth János — ifj. Tóth Lajos — Tóth Lajosné — Ujváry János — Várkonyi Mihály — Várkonyi Sándor — Vrascsil Sándor — Zlinczki Ferenc. Szatócsok (Krämer-) : Bakos Ferenc özv. Brüller Sándorné — Erdélyi János — Friedmann Ernőné — Fülöp Sándor — Gellért Pál — Gescheith Márk.-né — Glück Lajos Goldstein Fülöp — Goldstein Jó­zsef — özv'. Grossmann Mórné — Gutmann Zoltán — Hartmann Száli — Kalocsai János — Király János — Kovács Gábor — xKugl Farkas — ózv. Lőwy Istvánné — Púpos Dávid — Rigler Antalné — Róth Hermann — Sndor Adolf- né — özv. Sárkány Mártonná — Steiner Ignácné — Steiner József Stein Jenő — özv. Szokola Sá- muelné — Tercsénvi Gyuláné — Teslár Jánosné — Thors Artur — Tóth páter István — xVajna János Végh Kálmánná. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei) : “Gyümölcsértékesitő és központi szeszfőző szövetkezet. Szíjgyártók (Riemer) : Biró Mihály Sárközi Ferenc — Szűcs Zsigmond Zinger Jakab — Zsíros István. Szikvizgyárak (Sodawasserfabriken) Berger Hugó — Hirschl Béla. Szobafestők (Zimmermaler) : Engli Jánosné — Molnár János — Rus- pitz Ferenc — Szegő József — Thám János. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xMonor és vidéke gabonaraktár és gazdasági értékesítő szövetkezet ■ OKH). — xMonor és vidéke ipa­rosok és gazdák anyagbeszerző szövetkezete — xMonori Hangya fogy. és ért. szöv. — xMonori hi­telszövetkezet (OKH) — “Oros- háza—monori értékesítő szövetk. Takács (Weber) : Csabai András. Téglagyárak (Ziegelfabriken) : xMo- nori gőztéglagyár rt. — xMonori műmalom és gőztéglagyár rt. Tejkereskedők (Milchhdlr.) : ifj. Benkő Róbert — Bese Jánosné — Bodán Sándor — Garai Imréné — Kalocsai János — Kasza Mihályné Kiss Sándorné — Koblener Mi­hályné — Kovács Andrásné — Liktor Anna — Nagy János —• Seres Imréné — Zimbauer Gé- záné — Zlinszki Istvánné — Zsí­ros Andrásné. Temetkezési vállalat (Beerdigungs­unternehmung) : Bekker Ádám. Terménykereskedők (Landesproduk- tenhändler) : xFörstner Miksa — özv. Rosenfeld Zsigmondnc — Monori terménykereskedelmi rt. Tímáruk (Lohgerber) : id. Biró István — ifj. Biró István — So- modi László — Somodi Mihály. Tüzifakereskedő (Brennholzhdlr.) : xSuronyi Sámuel. Üvegkereskedő (Glashdlr.) : Szauer Emil. Varrógépkereskedő (Nähmaschinen- bändler) : Nagy János. Vaskereskedők (Eisenhdlr.) : “Kel­ler József — Turóczy Miklós. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : Báján János — Baj­kai Ambrus — Rajkai Sándorné xBlau Katalin — özv. Bleier Már­tonná — Bodán Mihály — Bokros Károly — Boris László és János Bőgős iJózsef —- Buliói János — Do­bos Lajos — Diabik István — Du- fek Imre — Elek József — Facsar Imréné — Fehner Sebestyén — xFeld Rozália — Fényes István — Gál János — Gárai István — Gellért Manó — “Gescheidt Márkus Goldstein Sándor — Grosinger Si­mon — “Huppert B. és Fiai — Kajli István — Kajli János — Karsai István — Klein Fülöp — Klein Márton és Fia — Kmetl Do­monkos — Kovács René — “Klu- gel József — özv. Leh Jánosné — Lőwy Lajos — Negyedi János — Neumann Ignác — “Neumann Sá- muelné — Petykó Mihály — Pohl- müller József — Porubszki Má­tyás — Rein György — Réthy Ká­roly — “Rosenberg Márton — Sá­muel Vilmosné — “Sondár Adolf és Társa — Schwarcz Adolf — Se- melka Gyula — Simanovics Vince “Spitzer Jakab — Strasser Jenő Suranszki Ferenc — Sz. Szabó Imre — Szabó Imréné — Szabó Sámuel — Szalay István — Szántó és Boskovitz — Szántó Gyula — Szegő József — Szegő és Silber­mann — Szellő János — Tirkler Béla — Tözér Mátyás — Thmoczy Miklós — Vogl József — Vitéz La­jos — Zsolnay Sándor. Vendéglősök (Gastwirte) : Beke Ambrus — Csepeli Sándor — özv. Fábri Józsefné — Herczeg József Kovács József — Kovács Károly Krajczár József — özv. Lázár Ist­vánné — Magocsi József — Pénz Jánosné — Petrovics Károly — Retter Gyuláné — Solti Ferencné Skringer Ignác — Srankó István Szigeti Sámuelné — Tövis István Urbán Sándorné — Vaskó Mihály. MONOSBÉL. Kk., Borsod- Gömör-Kishont közig. egy. egyes, vm. sajószentpéteri j. 300 lak. Kjző, akv. : Bélapátfalva. Trv- szék : Miskolc. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Sajószentpéter. Cs. ö.: Szilvásvárad. 4Ü© (Füzes­abony—putnoki vonal). Bél­apátfalva “ÖL Tűzoltóság (köt.). MONOSBÉL. Kg., Borsod- Göipör-Kishont adm. prov. ver­ein. Kom., Bez. : Sajószentpéter. 300 Einw. Kreisnotär, Matrikel­amt : Bélapátfalva. Ger. : Miskolc. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Sajószentpéter. Gend. : Szilvásvárad. (Str. Füzes­abony—Putnok) Bélapátfalva “ÖL Feuerwehr (verpfl.). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Beniczky Aladár (492) — Császár Mihály (25) — Kovács Csikós Máté (40) — özv. Zsiga Gyuláné (134). Korcsmárosok (Wirte) : Császár Mihályné — Grossmann Jakabné. Malmok (Mühlen) : Füzér Lajos Horváth János — Kovács Mátyás Szabó Ignácné. Mészáros (Fleischer): Herman KóbÜ Szatócs (Krämer) : Weinberger Julia. MONOSOKOR. Kk., Bárány* vm., szentlőrinci j. 360 lak. Kjző. akv. : Magyarmecske. Trvszék ; Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Szentlőrinc. Cs. ö. : Magyartelek, 4)5© ÖT Okorág—Kárász^ puszta (Szentlőrinc—drávasztára— zalátai vonal). Tűzoltóság (köt.). MONOSOKOR. Kg., Kom. Ba­ranya, Bez. : Szentlőrinc. 360 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt ; Magyarmecske. Ger. : Pécs. Bez.- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Szentlőrinc. Gend. : Magyartelek. $5© “Ö~ Okorág—Kárász­puszta (Str. Szentlőrinc—Dráva­sztára—Zaláta). Feuerw. (verpfl.)- Földbirtokos (Grundbesitzer): Közbirtokosság (81). Földbérlő (Grundpáchter) : Findeisz Jakab (1531). Ács (Zimmerm.) : Ilebenstreich J- Korcsmáros (Wirt) : Török JózsefL Kovács (Schmied) : Joó Sándor. MONOSTORAPÁTI. Kk.„ Zala vm., tapolcai j. 1500 lak. Kjző, akv.. rk. te. Trvszék r Zalaegerszeg. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Tapolca. áí£© “Ö~ Köves- kál (Bpest—tapolcai vonal). Tűzoltóság (ónk.). MONOSTORAPÁTI. Ke.. Kom. Zala, Bez. : Tapolca. 1500 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt,, rk. te- Ger. : Zalaegerszeg. Bez.- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk. i Tapolca, (ü© “Ö“ Köveskál (Str. Budapest—Tapolca). Fr. Feuerwehr Körjegyző (Kreisnotär) r .Voczköndy Jenő. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : özv. Fekete Jánosné (15)' Horváth András (20) — Nr.gy And­rás (28) — Veszprémi püspökség: (400). Asztalosok (Tischler): Kis Pál — Török János. Bognár (Wagner) : Heizer Ferenc. Borügynök (Weinagent) : Kovács- Vilmos. Cipészek (Schuhmacher) : Ronyus János — Tál Pál — Török Viktor Korcsmárosok (Wirte) : König Mi­hály — özv. Panes Ignácné. Kovács (Schmied) : Máté János. Kőműves (Maurer) : Török János.. Malmok (Mühlen) : Lopter és Mó- riczy — Naszicki István — Nagy­sándor — Scheller Zsigmond. Mészáros (Fleischer): Lambert R- Rőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler) : Kovács Vilmos. Szövetkezet (Genossenschaft): “Han­gya fogy. és ért. szövetkezet. Szülésznő (Hebamme) : özv. Stiglie- Dávidné Takács (Weber) : Vanja Pál. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- händler) : Takács József. MONOSTORPÁLYI. Nk , Bi­har vm., derecskéi j. Kk. Debre­cen. 2134 lak. Kjző, akv., ref. te- Ü5© (Debrecen—Nagyiéta—vértesi vonal), Ö" Nagyiéta. Ref. elemi iskola, fogy. szöv. MONOSTORPÁLYI. Gg„ Kom. Bihar, Bez. : Derecske. HK. Debrecen. 2134 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref. fe. (§5© (Str. Debrecen—Nagyiéta— Vértes), “Ö“ Nagyiéta. ®IS­Ref. Elementarschule, Konsum­genossenschaft. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Sándor (40) — Bara József (15) — id. Bara Sán­dor (15) — Berta Imre (49) — Bilkei Kövesdi Imre (3000) — Biró Mihály (30) — özv. Dési Imréné- (15) — Dudás Jakab (25) — id. Energi Lajos (25) — Energi Mihály (15) — Fályai András (20) — Fa­lvai József (15) — Fáhn Ben» (30) Fáhn Mór (100) — Gyöme- László (3000) — Katzana Sándor (60) — Kiss András (100) — Kló-

Next

/
Oldalképek
Tartalom