Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1011 (Schmiede — Forgerons) Mihalik Lajos, Mihalik József, Moczkó János, Moczkó Pál, Szupek István, Uzurov Mii. Pjechó, u. p. Bollesó (Trencsén vm.) : Linhard Ján. Plavna, u. p. Bács (Bács-Bodrog vm.) : Fabry La­jos, Orth Ádám, Takács József, Wenzler Pál. Plavnicza (Sáros vm.) : Rindos János, Sztupák Ján. Pleskucza, u. p. Nagy-Halmágy (Aradvm.): Szabó Mihály. Plosicz, u. p.- Kubin (Temes vm.) : Gál József, Gyakov Péter, Rajkovits Antal, Jovanovics Zsi- ván, Ortmann Ádám, Onicsirov Jefta. Ploszkó, u. p. Ratkó (Gömör vm.) : Csipka Andr. Plugova, u. p. Mehádia (Krassó-Szörény vm.) : Pepsilla József. Pobedim (Nyitra vm ) : Jancsovics István, Mokos György. Pochabán, u. p. Sissó (Nyitra vm.): Berka Fer. Pócs-Megyer (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Budai Bá­lint, Lindner János, Somogyi József. Pócs-Petri, u. p. Mária-Pócs (Szabolcs vm.) : Ha­rangi István, Horvát Sándor, Kerenteri György. Pócsa, u. p. Villány (Baranya vm.) : Rádojsits Samu. Pocsaj (Bihar vm.) : Buczi György, Rosenthal Si­mon, Telegdi Lajos. Pocsfalva, u. p. Dicső-Szent-Márton (Kis-Küküllő vm.) : Fodor Péter. Pódafa, u. p. Duna-Szerdahely (Pozsony vm.) : Zi- mány István. Podbjel (Árva vm.): Csojka Károly, Wagner Mih. Podbreszt, u. p. Szoboticza (Zala vm.): Fuchs Ant. Podgoria, u. p. Bándolv (Vas vm.) : Feldhofer Fér. Podhering, u. p. Munkács (Bereg vm.) : Kazay Gyula, Szalykó Lajos. Podhrágy, u. p. Kis-Selmecz (Túrócz vm.) : Knarkó Máté. Podkilava, u. p. Nyitra-Krajna (Nyitra vm.) : Backar János, Kunela István, Moszny János, Stemszky Pál. Podluzsány (Trencsén vm.) : Enderle Ferencz, Kovácsik János. Podola (Nyitra vm.) : Maszár Gáspár és György, Peterka Imre. Podolin (Szepes vm.) : Pável István, Slivovszky Bálint, Szadovszky Ede. Podporány, u. p. Jám (Temes vm.) : Prédits Péter. Podrecsány, u. p. Lónyabánya (Nógrád vm.) : Hibler Antal. Podvilk (Árva vm ) : Boszák János, Florek János, Jablonczkv József, Kovalik Flórián, Kovalik Szerafin, Marhefka Máté, Sztassák József. Pogány, u. p. Szalánta fBaranya vm.) : Sön János. Pogány-Szent-Péter, u. p. Iharos-Berény (Somogy vm.) : Gzopfer János, Kovács Márton. Pográny (Nyitra vm.) : Szombath István. Pohorella, u. p. Pohorella vasgyár (Gömör vm.) : Kubanda András, Matyus Ándrás és József, Meczkó Márton, Pletyka Mátyás, Reszka Mátyás. Pojána, u. p. Vaskóh (Bihar vm.) : Mikula Péter. Pókafa, u. p. Szepetk (Zala vm.) : Kiricsi János. Pókafalva (Alsó-Fehér vm.) : Dodev Ádám, Popor- csán János. Poklosi, u. p. Somogy-Apáti (Somogy vm.) : Odor István. Poklostelek, u. p. Micske (Bihar vm.) : Bornyi La­jos, Kalotay András. Pola, u. p. Becsehelv (Zala vm.) : Horváth Pál. Polány, u. p. Mernye (Somogy vm.) : Kiss Lajos. Polena (Bereg vm. : Stern Hers, Zysda József. Polgárdi (Fejér vm.) : Császár József, Farkas Sán­dor, Jankovits József, Kalocsa János, Kozári János, Osváth Károly, Szente János, Tobak Imre, Zinszert. Alajos. Polhora (Árva vm.) : Chroncsak András, Jassak Pál, Pitak Ignácz. Polichnó, u. p. Abelova (Nógrád vm.) : Sinko Ján. Polonka (Gömör vm.) : Baran József, Csernák Ta­más, Gyurcso Károly, Mohilla József. Poltár (Nógrád vm.) : Pinkász Antal, Trnka Fe­rencz, Zsilák Márton. Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Bacsók Pál, id. Mrazek Józs., ifj. Mrazek József,Pencz Ferencz, Plavsits János, Paupa László, özv. Popa Fe- renczné, Stolarik Ferencz. Pomogy (Moson vm.) : Hupfer György, Kotzmacher János, Leihrer Ferencz. Pongyelok, u. p. Nagy-Szuha (Gömör vm.) : Kléma József, Seit Márton. Pánik (Zólyom vm.) : Pelcs György, Koricsanszky György, Mesko András, Mikulás Márton, Pallovics András, Piár József, Piár Péter. Ponor, u. p. Offenbánya (Alsó-Fehér vm.): Bárb Márk, Csorbea Vazul. Poprád (Szepes vm.) : Gajan János, Thurzó Sám., Schveitzer Keresztély, Streit János, Vogt Oszv. Pór-Ládony, u. p. Sajtos-Kál (Sopron vm.) : Ver- tetics János. Pór-Magasi, u. p. Nemes-Magasi (Vas vm.) : Hor­váth Gábor. Pór-Porpácz, u. p. Vép (Vas vm.) : Horváth Józs. Pór-Szalónak, u. p. Vinár (Veszprém vm.) : Saáry Ferencz. Porcsalma (Szatmár vm.) : Gerzsenyi Gábor, Koroly János, Nagy Lőrincz. Porcsesd, u. p. Boicza-Talmács (Szeben vm.) : Vancu Péter. Porgány, u. p. Kis-Zombor (Torontál vm.) : Op- pelcz János, Szekeres Ferencz. Pornó (Vas vm.) : Srámel Károly. Poroskó, u. p. Bisztra (Ung vm.) : Swarz Venczel. Poroszló (Heves vm.) : Fekete Sámuel, Gőz Istv., Györki Mihály, Jakab János, Mács Sámuel, Nagy Ferencz. Porrog (Somogy vm.) : Herdi Mátyás. Porrog-Szent-Király, u. p. Porrog (Somogy vm.) : Kiss Ferencz, Kovács Mihály, Máté József. Pórszombat, u. p. Baksa (Zala vm.) : Göncz György. Pórtelek (Szatmár vm.) : Fogas György. Poruba, u. p. Árva-Nagyfalu (Árva vm.) : Matuska János. Porubka, u. p. Margonya (Sáros vm.) : Vercsimak András. Porva, u. p. Borzavár (Veszprém vm.) : Répás András, Répás György. Posa, u. p. Less (Bihar vm.): Bugyi József. Pósaháza, u. p. Vár-Palánka (Bereg vm.) : Tódo- rovits József. Posta, u. p.Egyház-Gelle (Pozsony vm.): Tornán Józs. Pósfa, u. p. Hegyfalu (Vas vm.) : Mikó Sándor. Pósfalu, u. p. Komlós-Keresztes (Sáros vm.) : Adam- csik András. I Poszoba, u. p. Kelemér (Gömör vm.) : Kovács Józs. I Potony. u. p. Lakócsa (Somogy vm.) : Makk György. 127*

Next

/
Oldalképek
Tartalom