Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

r MAGYARORSZÁG IPAROSAINAK és KERESKEDŐINEK GZÍM* ÉS LAKJEGYZÉKE. ■----ep---­A NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL A LEGUTÓBBI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI ALAPJÁN SZERKESZTI DR JEKELFALUSSY JÓZSEF MINISTERI TANÁCSOS, AZ ORSZ. MAGY. KIR. STATISZTIKAI HIVATAL IGAZGATÓJA, A M. TUD. AKADÉMIA L. TAGJA, STB. Ára 15 frt. KIADJA A PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG A hirdetések és közlemények kezelöséjfe ECIÍSTKIN BERN ÁT hirdetési irodüjíilmu Budapest. sT. ~ ~ A', kér.. Eiirdö-uteza 4. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom