Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1513 (Herren-Schneiđer — Tailleurs pour hommes) Oszlop, u. p. Sércz (Sopron vm.) : Dvarnikovits István, Pausz Antal, Pausz Rezső. Osztern (Torontál vm.): Bartl János, Barch Miki., Franuhoffer Mátyás, Halm Mihály, Mayer Antal, Tbonnen Mihály. Oszlopán (Somogy vm.): Honenváld Jakab. Oszuszkó, u. p. Jablonicz (Nyitra vm.): Galik Mátyás, Sztanek István. Ottlaka (Arad vm.): Wiosching Márton. Ottomány (Bihar vm.): Braun Sámuel. Ottóvá, u. p. Zemenye (Sopron vm.): Hötschel Gergely, Löffler Mátyás. Ottó völgy, u. p. Cseszte (Pozsony vm.): Jelinek Mór. Óvár, u. p. Sámfáivá (Vas vm.): Muhr Ferencz. Óvári, u. p. Csenger (Szatmár vm.): Mánuel Mózes. Óviz, u. p. Svedlér (Szepes vm.): Ruzsbaczky R. Ózd (Borsod vm.): Klein Bernát, Mandl Adolf Ozora (Tolna vm.): Möncz Mihály, Poznel Mól’, Rozenspitz Jakab, Szabados József, Vireigl Jakab. Ozora (Torontál vm.): Brenics István, Cserniáncz János, Zaharides Pál. Ozsdola, u. p. Kézdi-Vásárhely r (Háromszék vm.): Telcser István, Péka János, Rátz Károly, Szabó Károly, Szekrény József. Öcsöd (Békés vm.): Baksa István, Csekő Lukács, Szamecz János, ifj. Szamecz János, Szamecz Sámuel, Szente Dániel, Szente István, Szigeti Sándor, Treszkán György. Óköritó (Szatmár vm.): Straleczky József, Veisz F. Ökörmező (Mára maros vm.)*. D eák György, Vein- garten Uscher. Ölbö, u. p. Alsó Szel este (Vas vm.): Kycsis János, Slapenbauer János, Vörzsönits Sándor. Or, u. p. Ungvár (Ung vm.) : Klein Mendel. Örállás (Vas vm.): Janisch János, Lorencz János, Lorencz Mihály. Ördög-Poruba, u. p. Szobráncz (Ung vm.): Marmor­stein Ármin. Ördöngös-Füzes, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok- Doboka vm.): Bilez László. Örfalu, u. p. Tót-Keresztur (Vas vm.): Risuper J. Öri-Szent-Péter (Vas vm.): Könye Ferencz, Stern Móricz, Varga Gábor. Öri-Sziget, u. p. Vas-Vörösvár (Vas vm.): Imrék Mihály, Reindl Sámuel. Örkény (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Egri Sándor. Örményszékes, u. p. Ladámos (Alsó-Fehér vm.): Szabó Gábor. Ősi (Veszprém vm.): Hell Sándor. Ősöd, u. p. Teszér (Hont vm.): Likler István. Öttevény (Győr vm.): Horváth József, Leopold Fer. Pacsa (Zala vm.): Geiger Lajos, Kesler Miksa, Stern Dávid. Pacsér (Bács-Bodrog vm.) : Kasza Lajos, Kiss Ist­ván, Kis József, Kovács József, Sándor István, Siasity István. Páczin (Zemplén vm.): Krajnyik Sándor. Padány, u. p. Alistál (Pozsony vm.): Nagy Gáb. Padrag (Veszprém vm.): Mecsnobel Gábor, Mozo- lán József. Pagyerócz, u. p.Bohunicz (Pozsony vm.): JanicsekR. Páka (Zala vm.): Hepete Ferencz. Páké, u. p. Kovászna (Háromszék vm.) : Ördög Sámuel, Szabó András. Pákozd (Fe ér vm.): Szekeres István. Paks (Tolna vm.) : Bagó Ferencz, Baumgarten Jakab, Bloch Károly, Durai József, PischlFülöp, Flenger Lajos, Friedman Gyula, Gábor József, Täubl Mihály, Glancz Adolf, Griesz Dávid, Griesz Lipót, Grosz Lipót, Hauer Alfréd, Herlicska József, Herlicska Lajos, Horváth Já­nos, Klein Izráel, Krausz Ármin, Kurcz N., Müller Ármin, Paczalay István, Popper Adolf, Schvarcz Adolf, Sohvarcz Sámuel, Stern László, Vargacz István, Vitt Ferencz. Palást (Hont vm.): Belohorszky János. Páld, u. p. Vedrőd (Pozsony vm.): Bachraty Sán. Pálfa (Tolna vm.): Veisz Móricz. Pálfa-Martonfa, u. p. Jánosháza (Vas vm.): Nagy F. Pálfaiu, u. p. Nagy-Bobrócz (Liptó vm.) : Majer- csik György. Pálfaiu, u. p. Barcs (Somogy vm.) : Ernhalt Fe­rencz, Lövinger Ármin. Páli (Sopron vm.): E. Sélyi György, Horváth Kár­mán Márton, Molnár János. Pallós, u. p. Besztercze-Bánya (Zólyom vm.): Do- brik András. Pálmafa, u. p. Bodóhegy (Vas vrn.): Pavel Fe­rencz, Vukán János. Pálmafalu, u. p. Igló- (Szepes vm.) : Tatarko And Pálócz (Ung vm.): Berkovics Salam., Hudák Mih. Pálos-Nagymező (Bars vm): Balázs István és Mátyás. Jakab Lukács. Palota, u. p. Vidrány (Zemplén \m.): Brand A. Palovecz, u. p. Szoboticza (Zala vm.) : Kallamori György, Lovrencsics József. Pancsova (t. j. v.): Angyelkovics Demeter, Mária- u. 9, Antics Vazul, Csernovics-u. 2, Arth János, starcsovai-u. 1196, Atanaczkovics György, János- u. 9, Braits Demeter, starcsovai-u. 28, Brust Jakab, Vörösmarty-u. 10, Csavics János, szerb- u. 26, Damjanovics Koszta, király-u. 172, Di- mitrievics Vladiszláv, szerb-u. 4, Epler Ferencz, losonczi-u. 1264, Erdelyan Lázár, király-u. 185, Firigyházky Jakab, Fischgrund Adolf, Fodor István, gabona-u. 1152, Fodor Ferencz. nyul-u. 1754, Ganzner Lőriucz, starcsovai-u. 8, Hornung és Schweitzer, Hofferth Péter, széles-u. 7, Hor­nung Péter, szabadság-u. 1208, Jakab Albert, Jenő herczeg-u. 1212, Jankovics György, almási- út 81, Jordan János, almási-út, 77. -Toza György, templom-u. 21, Karavla Szvelozár, almási-út 75. Kneisel József, starcsovai-u. 1357, Konstantino- vics Vazul, felső Temes-sor 546, Lázár Jakab, templom-u. 111, Mager József, Rákóczy-u. 18, Malencsics János, jabukai-út 97, Mannheim Farkas, starcsovai-u. 40, Megyeri István, felső Temes-sor 5, Müller Ábrahám, szerb-u. 50, Mül­ler Vincze, török-u 2, Papp Sándor, starcsovai- u. 57, Paul Jakab, király-u. 118, Pflug János, szomon-u. 40, Polli Vilmos, magyar-u. 6, Rosen­baum Márton, Starcsics-u. 21, Schank Frigyes, Jenő herczeg-u. 8, Schusmanri György, király­in 72, Schweizer János, király-u. 106. Sesaovics Tosa, Dugonics-u. 5. Stern Amalia, templom- u. 18, Stojkovics Katicza, templom-u. 16, Stimu- ler Károly, király-u. 155, Sirocsics István, al- mási-út 69, Spuhler Ferencz, Corvin-u. 27, Szta- niszavlyevics Péter, starcsovai-u. 76, Szuszmann Ödön, Tökölyi-u. 43, Tóth Károly, király- u. 166. Watzlawinek Vilmos. József főherozeg- u. 1131, Zsivkovics N. Tosa, felső Temes-sor 7, 190

Next

/
Oldalképek
Tartalom