Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Korcsmárosok — Krčmari SCO (Wirthe — Cabaretiers) Fájsz (Pest-Pilis-S.-Kis-Kun vm.): Fekete György, Juhász Mihály, Vámos Pál. Fájsz (Somogy vm.): Grozli János. Fajtő, u. p. Fekete-Balog (Zólyom vm.): Wel- warth Jakab. Fakó-Vezekény, u. p. Nagy-Salló (Bars vm.): Rich­ter Lip ót. Falkas-Dovorán, u. p. Felső-Ludány (Nyitra vm.): Richter Bernát. Falu-Battyán, u. p. Szabad-Battyán (Fejér vm.): Babai János. Falu-Bustyaháza (Máramaros vm.): Lébovics József. Falu-Sugatag, u. p. Desze (Máramaros vm.): Dub Henrik, Lieberman Mózes. Falu-Szlatina, u. p. Akna-Szlatina (Máramaros vm.): Fischman Izrael, Fridman Ábrahám, özv. Fux Neti, Iszákovics Jakab, Kahan Izidor, Mas- kovits Ezer, Salamon József, Simonovics Hers, Slomovics Henrik, Slomovics Jakab, Tabak Samu. Falucska, u. p. Bereg-Kövesd (Bereg vm.): Hers- kovics Hersko, Stern Lázár. Falud, u. p. Mura-Szombat (Vas vm.): Czipót Ist­ván, Goricsán József. Fancsika, u. p. Mező-Telegd (Bihar vm.): özv. Egri Mórné. Fancsika, u. p. Nagy-Szőllős (Ugocsa vm.): Ber­ger Salamon. Faragó, u. p. Szász-Régen (Kolozs vm.): Sporn S. Farkas-Gyepíi, u. p. Veszprém-Jákó(Veszprémvm.): Bakos István. Farkasd (Nyitra vm.): Baracz Pál, Feldmár Dáv., Fülöp Pál, Stern Jakab, Szinger József. Farkasd, u. p. Periasz (Torontál vm.): Berkovics Sándor, Jokovits Pál. Farkasd, u. p. Pelvás (Trencsén vm.): Feuer- man Mór. Farkasfalu, u. p. Menhárd (Szepes vm.): Zimer- man Áron. Farkasfalva (Vas vm.): Hofstäter Mátyás, Wiede- rer József. Farkasmezö, u. p. Zsibó (Szilágy vm.): Goldstein Dávid, Hegyi Sándor. Farkaspatak, u. p. Puj (Hunyad vm.): Pflan- czer József. Farkasrév, u. p. Bárdfalu (Máramaros vm.): Dub Ábrahám, Mendelovics Ábrahám, Mendelovics User, Veiszner Áron. Farkastelke, u. p. Szász-Csanád (Alsó-Fehér vm.) : Iszeile János. Farmos, u. p. Tápió-Szele (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Kenyo Dávid. Farnad (Esztergom vm.): Neuvirth Simon. Farnas, u. p. Bánffy-Hunyad (Kolozs vm.): Fried­man Izsák. Farnos, u. p. Szent-Jobb (Bihar vm.): Izsák Mór. Fazekas-Zaluzsány, u. p. Osgyán (Gömör vm.): Weisz Jakab. Fedémes, u. p. Szent-Erzsébet (Heves vm.): Krausz Ignácz. Fegyvernek (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Bodó Andr., Hideg András, Thaler Tamás. Fehér-Gyarmat (Szatmár vm.): Markovics Miksa, Vandra Ferencz, Weinberger Samu. Fehéregyház, u. p. Dipse (Besztercze-Naszód vm.): Godel Jakab. Fehéregyház, u. p. Rózsavölgy (Pozsonv vm.'': Schlüssler Adolf. Fehéregyház, u. p. Sopron-Fehéregyház (Sopron vm.): Baj er Mihály, Fröch János. Fehérpatak, u. p. Hamvas (Vas vm.): Hutter Gott- lib, Wallner János. Fehérpatak, u. p. Rózsahegy (Liptó vm.): Schön- stein Nátán. Fehértemplom (Temes vm.): Arnon Lénárt, Bo- zsicz Antal, r zv. Braun Magdolna, Breinhälter Pál, Czaran Panta, Faszl János, Faszl Károly, Felber Miksa, Fillipon Mátyás, Francz Ferencz^ Gemler János, Ginja Simon, Hromada Venczel, Hummel Frigyes, Klatnik Károly, Koller Lénárt, Kostic János, Markovics Gyula, Miók István, Neumeiszter Máté, Pavics József, Perjan Já­nos, Polivka Anna, Putnik Elek, Putnik József Mihály, Rutnik Sándor, Simovics Jukentie, Stefanovics Sveto, Steigele Jakab, Steinadl Mátyás, Tren Ferencz, Uranu Timót. Fehértó, u. p. Bezi (Győr vm.): Deutsch Sándor. Fehérviz, u. p. Puj (Hunyad vm.): Máx Jakab. Fejércse, u. p. Gsaroda (Bereg vm.): Bereg Mór, Vider Ignácz. Fejérd, u. p. Kolozsvár (Kolozsvm.): Leob Jakab, Nedesán Tódor. Fejéregyháza, u. p. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Davidovits Dávid, Dávidovics Salamon, Klein Mihály, Vizel Lipót. Fejérfalu, u. p. Bárdfalu (Máramaros vm.): Davi- dovics Illés, Davidovics József, Marmor Izsák, Pollák Salamon. Feked, u. p. Véménd (Baranya vm.): Stiller János. Fekésháza, u. p. Ubrezs (Ung vm.): Moskovics Bern. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.): Stark József Fekete-Balog (Zólyom vm.): Fischer József, Hel­ler Ármin, Roth Ignácz és társa. Fekete-Kelecsény, u. p. Aranyos-Maróth (Bars vm.): Skreck Lipót. Fekete-Patak, u. p. Ilosva (Bereg vm.): Mausz- kopf Manó. Fekete-Patak, u. p. Alsó-Sajó (Gömör vm.): Ne- mesko Mái'ton. Fekete-Patak, u. p. Mogyoróska (Zemplén vm.): Kesztenbaum Samu, Lichtig Ignácz. Feketeerdő (Moson vm.): Schölkshorn Miksa. Feketefalu, u. p. Nagy-Bánya (Szatmár vm.): özv. Feldheim Józsefné, Jakob Jakab, Mayer Mózes. Feketehegy (Bács-Bodrog vm.) : Dorogi Gábor. Feketekút, u. p. Plavnicza (Sáros vm.): Lenez Jó­zsef, Lencz Tóbiás. Feketepatak, u. p. Nagy-Báród (Bihar vm.): özv- Hofman Róza, Lövy Jakab. Feketepatak, u.p.Salánk (Ugocsa vm.): Kohn Márkus. Feketetó, u. p. Csúcsa (Bihar vm.): ÖhibaumJak., Svarcz Sámuel. Feketeváros (Sopron vm.): özv. Reichart Mária. Fél (Pozsony vm.): Geiler Károly. Fel-Debrö (Heves v m.): Kohn Benedek, Krausz Dáv. Fel-Doboiy, u. p. Nagy-Borosnyó (Háromszék vm.) • Kovács Mózes, Oláh György. Fel-Egregy, u. p. Vármező (Szilágy vm.): Gottlieb és Weiss Géza, Pataki Bernát. Fel-Enyed, u. p. Nagy-Enyed (Alsó-Fehér vm.): Dávid Vilmos. ! Fel-Német (Heves vm.): özv. Kovács Katalin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom