Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - Függelék

Függelék — Dodatak 2382 (Anhang — Supplément) Öcsöd (Békés vm.) : Sveiger Albertné. Pancsova (t. j. v.) : Reiter M , Rumpf és Schmidt. Pécs (sz. k. v.) : Fuhrmann és Schlésinger, Schön Zsigmondné. Petrovácz (Bács-Bodrog vm.) : Rothfeld D. örök. Pinkafő (Vas vm.) : Franki Károly. Poroszló (Heves vm.) : Ernszt Sámuel. Pozsony (sz. k. v.) : Mayer Jakab. Pruszka (Trencsén vm.) : Schwarz Bernât. Rába-Füzes (Vas vm.) : Rosenberger Ignácz. Rigyicza (Bács-Bodrog vm.) : Loschitz Mór Sánd. Rima-Szombat (Gömör vm.) : Reisz József. Rohoncz (Vas vm.) : Goldberger Róza. Sajtoskál (Sopron vm.) : Pollák József. Salgó-Tarján (Nógrád vm.) : Ligeti és Róth, Stei­ner és Ligeti. Sándorháza (Torontál vm.) : Weidmann János. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.) : Freund testvérek.- Sepse, u. p. Csuza (Baranya vm.) : Tauszig Gábor. Sikló (Arad vm.) : Mladen Jánosné. Siófok (Veszprém vm.) : Hecht Izidor. 'Sopron (sz. k. v.) : Mayer Gyula, Püller és Geyer, Stelczer Pál. Sümeg (Zala vm.) : Fleischmann Ignácz. Szabadka (sz. k. v.). Braun Ignácz Illés. Szarvas (Békés vm.) : Besenczky Kálmán. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Moldován László. Szeged (sz. k. v.) : Prosznitz Mihály es czgv. Csekonits-u. 4 Venetíaner A^^ es társai. Sregzá. ú (Tolna vm > • neisler és Klein. Szék°T uj»««inely (Udvarhely vm.) : Zakariás J. Szekes-Fejérvár (sz. k. v.) : Havas és Weiss. Szempcz (Pozsony vm.) : Braun Samu. Szenicz (Nyitra vm.) : Mandler Simon, Sinnreich S. Szent-Grót (Zala vm.).- Küblin Ernő. Szent-Tamás (Bács-Bodrog vm.) : Steiner Lajos. Szerb-Nagy-Szent-Miklós (Temes vm.) : Kolofon ö. Szered (Pozsony vm.) : Gansei Jeanette. Szilágy-Somlyó (Szilágy vm.) : Lázár Antal fia czgv. Szobránez (üng vm.) : Ozv. Moskovitz Volfné. Szombathely (Vas vm.) : Geist Sándor, Koréin és Reisinger, Stadler Zsigmond. Tasnád (Szilágy vm.) : Kandel Ferencz. Temesvár (sz. k. v.) : Schwarcz Armin, Tenner B. gyárváros, Bleuer Albert. Tisza-Földvár (Bács-Bodrog vm.) : Klein Czeczilia. Tokaj (Zemplén vm.) : Schvarcz Regina. Turkeve (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.) : Lövinger és Keppich. Tolcsva (Zemplén vm.) : Gutman Fülöp. Torda (Torda-Aranyos vm.) : Gajzágó és Ostián, Turócz-Szent-Márton (Turócz vm.) : Grossmann M. Uj-Peat (Pest-P.-Solt-Kis-Kun vm.) : Steiner József és társa. Vácz (Pest-P.-Solt-Kis-Kun vm.) : Tauski Henriett, Hirschfeld H. Vág-Ujhely (Nyitra vm.) : Stern Fülöp. Vásáros-Námény (Bereg vm.) : ifj. Pollák Sándor, j Verebély (Bars vm.) : Steiner Henrik. yerSecz (t. j. v.): Gyorgyevits Tinka, Paunovič Božidar. Zombor (sz. k. v.) : Haris és Bergenthal, Kova- j csits és Bugorszkv, Milánkovits Wladislava. Zsombolya (Torontál vm.) : Wayand Tamás. KÖTidárú-kereskedők. — Trgovci sitne robe. (Kurzwaaren - Händler. Commerçants de mercerie.) Alsó-Árpás (Fogaras vra.l : L’bel M. Arad (sz. k. v.) : Kakujay Ferencz, Lőwinger Gyula, Simalya Mihály és fia, Schönwald Salamon. Bánffy Hunyad (Kolozs vm.) : Klaszter Sebestyén. Brassó (Brassó vm.) : Mandl és Herz, SchmiedtFr. Csepreg (Sopron vm.) : Feigelstock Sándor. Csorna (Sopron vm.) : Hirsch Jakab. Debreczen (sz k. v.) : Falk T. A. és fia czgv., Nasch és Ungar. Eperjes (Sáros vm.) : Lőbl S. Zsigmond. Felsö-Attrak (Nyitra vm.) : Fleischer Netti. Fogaras (Fogaras vm.) : Krausz M. Galgccz (Nyitra vm.) : Prónay Zsigmond, Weisz J. Hátszeg (Hunyad vm.) : Kardoss Mihály. Hódmezö-Vásárhely (t. j. v.) : Schwimer L. Adolf. Szeitz Ferencz. Homonna (ZempUn vm.) : Grün Lajosné. Jász-Berény (Jász-N.-K. Szolnokvm.j: OrünhutK.-né Kassa (sz. k. v.) : Goldmann J. Gy-né, Siposs a Gyula, Weisz Adolf. Kis-Kun-Félegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) Kohn Gyula. Kis-tfartonhegy, u. p. Kis-Marton (Sopron vm.) Hoffmann Lipót. Kolozsvár (sz. k. v.) : Lányi Benő, Léber Ármin, őzv. Tauffer Jóaöefné. Komárom (sz. k. v.) : Both Dezső. Korb, u. p. Alsó-Ucsa (Fogaras vm.) : J. Popa R. Kőszeg (Vas vm.) : Ádler Simon, Pilnay V.-né. Losoncz (Nógrád vm.) : Gottfried ignácz. Lúgos (Krassó-Szörény vm.) : M. Tbiberger’s Nach­folger Sámuel Wolf és fia. Magyar-Óvár (Moson vm.) : Hautzinger János. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.) : Moskovits M. Miskolcz (Borsod vm.) : Grosz Adolf, Hönigsfeld j Salamon, Kesztenbaum József. Nagy-Atád (Somogy vm ) : Deutsch Berta, i Nagy-Becskerek (Torontál vm.) : Deutsch Valeria, i Nagy-Kanizsa (Zala vm.) : Kohn és Kreiner. Nagy-Kikinda (Torontál vm.) : Lotits Miliwoj, Vis- novsky Markus. Nagy-Surány (Nyitra vm.) : Weisz Izidor. Nagy-Szalonta (Bihar vm.) : Brody Henrik. Nagy-Szeben (Szeben vm.) : Breckner M., Jeremias Johanna, Mózes Márk, Salamon Samu. Nyíregyháza (Szabolcs vm.) : Jakobovits Adolf, Jakobovits és Weisz. Nyitra (Nyitra vm.) : Braunsteiner János utóda Fizély S. czgv., Gasparick István, Latzer Jónás, Neumann Ignácz, Szabó Imre és Bélák Károly Oraviczabánya (Krassó-Szőrénv vm ) : Woth A. Orosháza (Békés vm.) : Cziner Gyula. Pancsova (t. j. v.) : Máy Markus. Pécs (sz. k. v.) : Hirschfeld Ede, Obetkó Gyula. Pozsony (sz. k. v.) : Mayer Jakab. Sásd (Baranya vm.) : Fuchs József. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.) : Lefkovits Sándor. Segesvár (Nagy-Küküllő vm.) : Grauen^is Lca. Leonhardt. József. Sopron (sz. t- Rubin AmáJ,d- SzarvdS (Békés vm.) : Készt Miksa. Szeged (sz. k. v.) : Weiner Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom