Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1497 (Herren-Schneider — Tailleurs pour homnies) Kliis Antel, Koller Mihály, Strasscr Márkus, Todtenhier Alajos, Todtenhier János. Lengyelfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): ilj. Bunbuj József, Tímár Endre. Lengyeltóti-Hács (Somogy vm.): Csorbíts János, Fodor István, Pirkner István, Schlesinger Mór, Wachtl Mór. Lenti (Zala vm.): Hói ak Ármin. Lépesfafva, u. p. Ágfalva (Sopron vm.): Gruber J. Lepsény (Veszprém vm.): Horváth Gáb., Juhász I. Lesencze-lstvánd, u. p. Lesencze-Tomaj (Zala vm.): Kocsi Gyula. Lesses, u. p. Szent-Ágota (Negy-Küküllő vm.): Lang Mihály, Stürer Mihály. Leszna, u. p. Rákócz (Zemplén vm.) : Bolháj M Letenye (Zala vm.); Lenarits Ferencz. Léva (Bars vm.): Ábrabám Ignácz, Akúcs Mátyás, Bállá József, Baranya Sándor, Baranyai István, Bém Antal, Boldis József, Borcsányi Viktor, Bozóki István, Bozóki Kálmán, ifj. Bús József, Czimer Sándor, Deutsch Ármin, Dosztál János, Ertinger Ferencz, Fábián József, Firtusz Mihály. Foltik György, Goltstajn Miksa, Greiner Zsigm., -«•Hamburger József, Heksch Jakab, Heugertner Lajos, Illvay Nándor, Iring Ferencz és Géza, Jánosy Antal, Kis András, Kiss János és Károly, id. Kissik József, Konta Károly, Konti Lajos, Korpás János, Kosko Gyula és Já­nos, Krizsányi Károly, Lachki Pál, Landesman Sándor, Lutovszky György, Miklósy József, Mik- lósy Mihály, Molnár József, Mosonyi Ferencz. Nagy István, Nagy Károly, Nagy Sándor, Nyí­red y Gyula, Nyizsnyánszki Géza János, Oszuska István és János, Ördögh Lajos, Rózsás János, Sallai János, Simovits József, Stampay József, Stefanik István, Stefanik Lajos, Szalai Vilmos, Szarka József, Szrna János, Tenenbaum Bernát, Tóth Dániel, Vida Jónás, Vinkovics Rezső, Weiman Márk, Zsíros István. Levél (Moson vm.): Hutílesz Pál, Trescher János Weber István. Lezsjachó, u. p. Znió-Váralja (Túrócz vm.): Fe- rencsik János, Mayer Ferencz. Libetbánya (Zólyom vm ) : Purgat János, Terren Samu, Vaczulik József. Liebling (Temes vrn.): Barth Frigyes, Bruger An­drás, Frits Mihály, Schmauder Mihály, Schmau- der János. Lieszkovecz, u. p. Kiszucza-Ujhely (Trencsén vm.): Svabik András. Liget, u. p. Magyar-Szék (Baranya vm.): Natász P. Ligetfalu (Pozsony vm.): Misloviéek Sebestyén, Poczi Károly. Ligvánd, u. p. Nagy-Barom (Sopron vm.): Burá- nich János. Likavka, u. p. Rózsahegy (Liptó vm.): Kruták J. Limbach, u. p. Bazin (Pozsony vm.): Hedeker J. Lindenfeld, u. p. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.): Burián Károly. Lipárt, u. p. Nagy-Kajd (Vas vm.): Danka Ferencz. Lipócz, u. p. Strem (Vas vm.): Simon Ferencz. Lipót (Moson vm.): Veress Mihály. Lipótfalva, u. p. Kiczléd (Vas vm.) : Ringbauer J. Lipova, u. p. Bezedek (Baranya vm.): Fei György, Knobloch Miklós, Odawald József, Popovits Cvetkó, Wist Antal. Lipovicza, u. p. Baranyavár (Baranya vm.): Sáb J. Lippa (Temes vm.): Buzsor Antal, Czapkó Ignácz, Dreszel Antal, Guthier Miklós, Grosz Henrik, Knauf Mátyás, Knöpf Ágoston. Kraszl József, Moklovsky Bódog, Rauch Bálint, Rauch Izidor, Sehronk Károly, Sigmárovits Mihály, Szeverr, József, Tröszter Antal, Wein Márk, Weisz Józs. Lippa, u p. Turniscba (Zala vm.) : Düh Iván, Horváth István, Péntek József, Ritlop István, Zvér Iván. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Buxbaum Ármin, Dzurik Mátyás, Grün Simon, Kaplan Ádám, Kutlik József, Lojdl Adolf, Malatinszky János Neuman Ármin, Pinkusz Simon. Poliak Simon, R.eich Samu, Schöntag Ármin, Ernő és József Singer Manó, Singer Simon. Liptó-Tepla (Liptó vm.) • Kmosko József, Zima A. Liptó-Ujvár (Liptó vm.): id. Hugány János. Liptód, u. p. Versend (Baranya vm.) : Kraft Adám, Ritzel József, Trabert József, Zinner György. Liszkófalu (Liptó vm.): Szljacsán András. Lisznyé, u. p. Bikfalva (Háromszék vm.) : Bálint Antal, Jáni András, Pánczél József. Ljetava, u. p. Ljetava-Lucska (Trencsén vm.) : Gaspierik István. LŐCS, u. p. Bük (Sopron vm.): Nagy Ferencz. Locsmánd (Sopron vm.): Czikker János, Jani Já­nos, Práthpál Lajos. Lókút, u. p. Zircz (Veszprém vm.) : Farkas Istv. Lontó (Hont vm.): Csizmánk János. Lopasó, u. p. Vittencz (Nyitra vm.): Bederka Fe­rencz, Szedlák István. Lopér, u. p. Péteri (Zólyom vm.): Höltz József. Lóró, u. p. Brátka (Bihar vm.): Sermán Ferencz. Lós (Sopron vm.): Pócza József, Tansits József és Lőrincz. Losoncz (Nógrád vm.): Benkó József, Buckhardt János, Csonka István, Dorcsak József, Frank Ad., Győri János és Micsik György, id. Hercz Adolf, Horváth István, Jancsuska Ádám, özv. Kohn Netti, Králik Béla, Lehotzky Gusztáv, Liptay József, Mendrey György, Micsik György, Micsku János, Nagy István, Nagy Károly, Popper Mi­hály, Simonidesz György, Stiga András, Zacher János, Zorkóczy János. Losoncz-Apátfalva, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Bracsek János, Czikel János, Roth Márk. Losoncz-Kisfalu. u. p. Losoncz (Nógrád vm.) : Stipta József. Losoncz-Tugár, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Droppa János, Kluka János, Kohn Ignácz, Kristóff Gábor, Lehoczki János, Rohony Pál, Sucsek István, Weisz Adolf. Lovasberény (Fejér vm.): Abrecht József, Gansl Lipót, Klein Mór, Prait Mihály, Schvánner Antal, Somogyi Dénes, Somogyi Gyula. Tauber Miksa, Winkler Izrael. Lovász-Hetény, u. p. Pécsvárad (Baranya vm.): Thüringer Boldizsár. Lovász-Patona (Veszprém vm.): Bóka János, Bur- kus Jakab, Kolonits János, Mandl Károly, Varga Mihály. Lovrln (Toi'ontál vm.) : Bernhardt Illés, Frei Á. Frei János, Hilger György, Hilger János. Hnl- zinger János, Lung János, Pech János, Schmidt 188

Next

/
Oldalképek
Tartalom