Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1032 (Schmiede — Forgerons) Tekeháza, u. p. Királyháza (Ugocsa vm.): Sele- pets József. Tekenye, u. p. Tűrje (Zala vm.): Dézsenyi János. Tékes, u. p. Baranya-Vaszar (Baranya vm.): Ma­cher Péter, Mercz János. Teklafalu, u. p. Gyöngyösmellék (Somogy vm.): Ásenbreuer István, Hoffmann István. Teles, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.): Bottá Miklós és Pál, Buhman Frigyes, János és Viktor, Salanki István, Simon Mátyás. Telek, u. p. Nagy-Borosnyó (Háromszék vm.): La­katos Miklós. Teleki, u. p. Szólád (Somogy vm.): Nagy Ádám, Rajczi János, Szűcs János. Teleki, u. p. Kisbér (Veszprém vm.): Kovács Já­nos, Szabó Mátyás. Telgárt, u. p. Vereskő (Gömör vm.): Laurincz András, Sztupka József. Telkibánya (Abauj-Torna vm.): Balia János, Bá­nyai János, Márton László, Menyhért János. Temerest, u. p. Facset (Krassó-Szörény vm.) : Torna Miksa. Temerin (Bács-Bodrog vm.): Áman Mátyás, Fa­ragó János, Horn József, Fischler Jakab, Major József, Majzl Antal, Meizl Ferencz, Merli Istv., Michelsz János, Michelsz Mihály Mosthof Istv., Naszvagyi Mihály, Orosits Ferencz, Tóth József és Lajos, Varga János. Temes-Buttyin (Temes vm.): Hack Vilmos, Tosics Milán. Temes-Kubin (Temes vm.): Bekleán Pál, Djukics István, Embacher Ignácz, Erdelyán Szvetozár. Fratilo János, Götz István, Jovanov Tódor, Lazarov Lázár, Paunovics Kosta, Rakitovan András, Ruva János, Schilli János, Schumann Antal, Wisnicski Zsivan. Temes-Rékás (Temes vm.): Birnstiel György, Pötz István, Götz Pál, Háring Péter, Kopp György, Neumann Gyula, Palczek Kristóf, Tasch József, Tasch Mihály. Temes-Szlatina (Krassó-Szörény vm.): Misái Gia, Ruja György, Trasteú Fortunátus. Temesvár (sz. k. v.): Albu Péter malom-tér 8. Aneszku Mihály, magyar-u. 65, Bodnár Ferencz, Kinizsi-u. 8, EberhardtN., magyar-u. 14. Fekete Laj., Gorove-u. 6, Géczi Miki., magyar-u. 35,Haupt Egyed, major-u. 6, Hauszer János, sörház-u. 18, özv. Honig Erzsébet, bárány-u. 14, Koromy József, burkus-u. 1, Kummer János, buziási-út 11, Leiticb József, Frőbl-u. 58, Luncz János, ré- kási-u. 4, Melna András, József-tér 1, Muncsilla János, Pray-u. 20, Ponta Száva, Frőbl-u. 10, Sandula Antal, rékási-u. 42, Szivaj Miklós, magyar-u. 12, Szugyiczki János, Béga balsor I, Tass György, távirda-u. 9, Thiry Károly, Bem- utcza 25, Wunschl Ferencz, rékási-u. 29. Tengerin, u. p. Baranya-Baksa (Baranya vm.): Haiti Ede. Tengőd (Tolna vm.): Fejes Mihály, Oláh István, Peszegh Venczel, Végh József. Tenke (Bihar vm.): Csont Sándor, Köteles Gy. Ferencz, Máté Sándor, Nagy Lajos, Nagy Péter. Tényöfalu (Győr vm.) : Szabó János. Tényöhegy, u. p. Tényő (Győr vm.): Répási László. Tépe, u. p. Derecske (Bihar vm.): Sárkány Sá­muel, Újvári György. Teplicska (Liptó vm.): Hudár Mátyás, Paracska Ján. Teplicska, u. p. Zsolna (Trencsén vm.: Dubo- viczky József, Karaszek Ödön. Terbeléd, u. p. Rapp (Nógrád vm.): Nyeste János. Terebes, u. p. Margittá (Bihar vm.): Rózsa László. Teregova (Krassó-Szörény vm.): Argintariu János, Pulai József, Stancu György és Gergely. Terehegy, u. p. Harkány (Baranya vm.): Rőth József, Gulyás Dániel, Végh Sándor. Terény (Nógrád vm.): Buczánszky József, Kanda F. Tereske (Nógrád vm.): Pápai János, Pólyák Antal, Rendek János. Terestyénfa, u. p. Felső-Paty (Vas vm.): Lő- rincz János. Tergenye (Hont vm.) : Antal János, Antal József, Droznyik István. Terje, u. p. Felső-Derna (Bihar vm.): Mészá­ros Gyula. Terling, u. p. Modor (Pozsony vm.) : Liska Pál, Sorcsek Pál. Ternova (Arad vm.): Jakoby Péter, Tóth József. Ternye (Sáros vm.): Zajácz István. Ternye, u. p. Zólyom-Balog (Zólyom vm.): Schinit- baum Nándor. Terpény, u. p. Litva (Hont vm.): Bobics József. Terpes, u. p. Pétervására (Hevesvm.): Szalai Pál. Tés, u. p. Bresztovácz (Temes vm.) : Miska János. Tés (Veszprém vm.): Horgos Mihály, Jenes Ká­roly, Máhik István, Rabéi József, Sáfár Mihály. Tésa, u. p. Kemencze (Hont vm.): Zsálik György. Tésenfa, u. p. Kémes (Baranya vm.): Gőbölös Samu, Snapek Ferencz. Téseny, u. p. Baranya-Baksa (Baranya vm.): Fekete József, Pék Imre, Szabó István, Szipak- mayer Antal. Teskánd, u. p. Zala-Egerszeg (Zala vm.): Pesthi Pál. Tesmag, u. p. Ipolyság (Hont vm.): Hupszki Istv. Teszér (Hont vm.) : Gyurky Lajos, Szombathi Ján. Teszér, u. p. Prasicz (Nyitra vm.): Mikula János. Tét, u. p. Apagy (Szabolcs vm.): Aranyos András. Tét-Szentkút (Győrvm.): Páál Lajos, Simon Péter, Sipőcz Mihály, Szabó Sándor, Trestyén János. Tétény (Moson vm.): Kapui Bertalan, Unger Márt. Tetétlen (Hajdú vm.): Bereczky András, Hodos Károly, Kaskötő Mihály, Katona László, Szenny esi Antal. Tevel (Tolna vm.): Krepsz Tamás, Kreszl János, Läufer Rókus, Link Vilmos, Majer Mátyás, Mi­nor György, Schweitzer János. Tiba, u. p. Szobráncz (Ung vm.): Jaczkó Mihály, Kunder Mihály, Szenyém Mihály. Tiborfa, u. p. Bodóhegy (Vas vm.): Réczek Iván. Tihany (Abauj-Torna vm.): Micsányi János. Tihany (Zala vm.): Fülöp János, Horvát Gábor, Musál Ignácz. Tilaj, u. p. Zala-Csány (Zala vm.): Szommer Fér. Tild, u. p. Csiffár (Bars vm.): Bénik Mihály, Ko- ziczky József. Tiliska, u. p. Szelistye (Szeben vm.): Stroja Péter. Tímár, u. p. Szabolcs (Szabolcs vm.): Kolvek Gábor. fimorháza, u. p. Nagy-Szlatina (Trencsén vm.): Wárta János. Tinkova, u. p. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Otie- láriu Ágoston, Otieíariu Gergely, Boékai Kons. Tinnye (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Geszler Antal, Bubner János, Turay István, Turnai Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom