Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 998 (Schmiede — Forgerons) Nagy-Libercse, u. p. Gács (Nógrád vm.): Gya- logh András. Nagy-Lócsa (Bars vm.): Benyo István, Pilnik Pál. Nagy-Lók (Fejér vm.): Nagy István. Nagy-Lomnicz (Szepes vm.): Bukuwinyi János, Prokopy János. Nagy-Lónya (Bereg vm.): Potásy János. Nagy-Lót (Bars vm.): Seszták József. Nagy-Lucs, u. p. Egyház-Gelle (Pozsony vm.): Kei- fel Pál. Nagy-Lucska (Bereg vm.): Fülöp Gyula, Koczibán János, Majercsik József. Nagy-Lüle, u. p. Zsitva-Gyarmat (Bars vm.) : Ma­liska Károly. Nagy-Mácséd (Pozsony vm.): Hlavati Elek, Né- methy Pál. Nagy-Magyar (Pozsony vm.) : Bolech Antal, Bugár Ignácz, Preczinger János, Szlavik György. Nagy-Majlát, u. p. Pitvaros (Gsanád vm.) : Domo­kos Gábor, Vörös Sámuel, Zaka László. Nagy Majtény (Szatmár vm.) : Ginál János, Pap József, Piskolczi Ferencz, Volschütz Mihály. Nagy-Mákfa, u. p. Vasvár (Vas vm.): id. Barko­. vies Ferencz. Nagy-Málas (Bars vm.): Illés László. Korenyovszky János, Pataki Ferencz. Nagy-Mánya (Bars vm.): Knotek János, Szojka János, Szonlajtner József. Nagy-Mányok (Tolna vm.) : Götz József, Nübl Ján. Nagy-Margita, u. p. Zichyfalva (Torontál vm.): Kuz- manovics Mihály, Paszula János, Pátrucz János, Stana Trifu. Nagy-Maros, u. p. Ökrös (Bihar vm.) : Sztanka Zak. Nagy-Maros (Hont vm.): Dalka István, Nagy Istv. Nagy-Marton, u. p. Csurgó (Somogy vm.): Aksz István, Tóth József. Nagy-Marton (Sopron vm.): Komlós Mihály, Rey- mayer Mátyás, Schadl Antal. Nagy-Medves, u. p. Német-Újvár (Vas vm.): Weber Mihály. Nagy-Megyer (Komárom vm.): Bérezi Lajos, Döme Sándor, Folkner Gyula, Scheffer Antal, Szalai Zsigmond. Nagy-Mihály, u. p. Mező-Keresztes (Borsod vm.): Fejes Tóth György, Lengyel János, Oláh Gáb., Török Sándor. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Belász János, Frim- mer György, Jergencz Antal, Jäger Antal, Szla- vatinszki Vincze. Nagy-Mizdó, u. p. Szarvaskend (Vas vm.): Mol­nár Imre. Nagy-Móriczhída, u. p. Tét (Győr vm.): Balogh János, Eszlinger István, Ferenczi Pál. Nagy Mutnik, u. p. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Trifu Szeiman. Nagy-Muzsaly (Bereg vm.): Asztalos Mihály, Ber­ger Bernát, Friedman Samu, Tóth József. Nagy-Narda, u. p. Torony (Vas vm.): Kappel Fer. Nagy-Német-Szent-Mihály (Vas vm.): Karner Má­tyás, Schiesel József, Schneller Ferencz, Schnotzl Alajos. Nagy-Nyárád (Baranya vm.): Fischer Simon, Hu­ber Venczel, Kaipl János, Kiss Alajos, Spiegl J. Nagy-Nyires, u. p. Sülelmed (Szatmár vm.): Gás - pár Károly, Márkus János. Nagy-Nyulas (Kolozs vm.): Braud János. Nagy-Oklos,' u. p. Alsó-Jára (Torda-Aranyos vm.): Muntean Tódor. Nagy-Oroszi (Nógrád vm.): Kovács Nándor, Pod- hragyay András, Skrivanek János, Sógor József. Nagy-ölved (Esztergom vm.): Holubek János, Ne- deczky Károly, Soltó Antal. Nagy-Ölyves, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Kacsó László, Linka András. Nagy-Ör, u. p. Késmárk (Szepes vm.) : Kessel Pál. Nagy-Örvistye, u. p. Pöstyén (Nyitra vm.): Janik Gáspár. Nagy-Osz (Torontál vm.): Bastien Jakab, Grőser Lajos, Klein György, Nägele György Bertalan, Nägele Miklós, Róth Péter, Scbuster György, Treffül Péter. Nagy-Paczal, u. p. Margittá (Szilágy vm.): Kis Zsigmond Szécsi Samu. Negy-Paka, u. p. Somorja (Pozsony vm.): Vurs- ter János. Nagy-Páli, u. p. Egervár (Zala vm.): Szabó József. Nagy-Pali, u. p. Pécsvárad (Baranya vm.): Babai Lajos, Juhof József, Schmagla Ádám. Nagy-Paiugya és Gálfalu (Liptó vm.): Devetka János, Devečka József és Mihály, Pavliny János. Nagy-Paty és Kis-Paty, u. p. Meszlen (Vas vm.): Simon László. Nagy-Pécsely, u. p. Aszófő (Zala vm.): Kántor Benő, Kis Sándor. Nagy-Pél (Arad vm.): Kaltsor Ferencz, Kun Mihály. Nagy-Peleske (Szatmár vm.): Gereben András. Nagy-Perkáta (Fejér vm.): Butkovits Lajos, Dukai János, Kováts József, Lehóczki András, Nyerki Antal, Sipos Ferencz, Tiffinger József. Nagy-Peszek, u. p. Tergenye (Hont vm.) : Kuko- ricza János. Nagy-Peterd (Baranya vm.): Pap Mihály. Nagy-Pirit, u. p. Csögle (Veszprém vm.): Sós Istv. Nagy-Pöse, u. p. Nagy-Csömöte (Vas vm.): Bejczy Zsigmond. Nagy-Pritrzsd u. p. Hluboka (Nyitra vm.): Bas- nár István, Dobrás Pál. Nagy-Rábé (Bihar vm.): Erdei Lajos, Bossányi Imre, Szalai Mihály, Bozsányi József, Erdei Lajos. Nagy-Rada, u. p. Zala-Szabar (Zala vm.): Hol­zer József. Nagy-Rákó, u. p. Pribócz (Turócz vm.): Gvurko- vics György. Nagy-Rákócz (Ugocsa vm.): Csépes György. Nagy-Rákos, u. p. Óri - Szent-Péter (Vas vm.): Pika János. Nagy-Rápolt (Hunyad vm.): Ács Mihály Ferencz. Nagy-Ráska, u. p. Málcza (Zemplén vm.): Po- tács Péter. Nagy-Rát, u. p. Szürthe (Ung vm.): Hudik Ferencz. Nagy-Récse (Zala vm.): Novák Ferencz. Nagy-Réde (Heves vm.): Dravnyik Lajos, Mosicza A. Nagy-Rét, u. p. Hajnik (Zólyom vm.): Béresch Samu, Lepjes Pál. Nagy-Rippény (Nyitra vm.): Steffo György’, Vani- csek Ferencz, Vanyovics András. Nagy-Rozvágy, u. p. Kis-Rozvágy (Zemplén vm.): Bácskái Mihály, Ocsvári Lajos, Pongó József. Nagy-Röcze (Gömör vm.): Csatlós Márton és Sá­muel, Zatroch János. Nagy-Rudina, u. p. Kiszucza-Ujhely (Trencsén vm.): Mikulicska István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom