Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

M

330 Makó —Marcaali Weil Rv czégb. Weil Róza szül. Handler, fiiszerkersk., czégv. AVeil Márk. Werschitz Lajos, rőföskersk. Werschitz szül. Szutna Amá­liának 2000 frt készpénz és 1500 frt hozomány és 1000 frt hitbére bejegyeztetett. Wessel és Ujváry. Közk. társ., tagjai: Wessel Cfyula és Ujváry Adolf fakersk. A társaság képviseletére egy­formán jogosultak. Zeitler, Rudolf, vegy. á. kersk. Zeitler Rudolf és társai gőz malom Makón. Közk. társ., tagjai: Zeitler Rudolf, Szol- lás József, Mészáros Mihály és neje Varga Julianna és Gera Ferencz, a társaság képviseletére Zeitler Rudolf és Mészáros Mihály vannak feljogositva, mely jogot kii- lön-kiilön gyakorolják. Zinhober és társai. Közk. társ., tagjai: Zinhober Pál, Abelesz Hermann. Fleischer Gusztáv, gó'zmalom tulajd. A társaság képviseletére Abelesz Hermann egyedül jogosult. Makovistye. Feh értemp/orni tör vét t yszék. Deutsch, Adolf, szatócs. Malaczka. Fozsonyi törvényszék. Blau, Adolf, vegy. á. és bőr- kersk. Blau Albert, vagy Albert Blau. 1 jőr- és kistermény- kersk. Eisler. Max, szappanyos. Fuchs, B., czégb. Fuchs Betti, szeszesital gyáros és vegy. á. kersk.. czégv. Fuchs Ágos­ton Gusztáv. Malaczkai Takarékpénztár, vagy Malaczkaer Spar- cassa. Tartama: 1871-. Alaptőkéje: 60,000 frt névre szóló 1000 drb részvény 60 frt befizetéssel. Elnök : Né­ni ethy Imre. Alelnök : Jeli­nek Miksa. Igazg. tagok : Batbó Ferencz. Brandeiszky József. Bellosits Lipót, Csil­lén István, Laicha Alajos, Léderer Ignácz, Roszkopf Ignácz, Spitzer Adolf, Spitzer József, Spitzer Károly, dr. Tandlich Jakab, Zábretzky Gáspár, Pissk Miksa és Te- rebessy János. A czégjegy- zés H igazg. tag együttes aláirásával eszközöltetik. Mayer. Josef, vegy. á. kersk. Neubauer M., vagy M. Neu­bauer,czégb. Neubauer, szül. Grünhut Mária, vegy. kersk. Ohler. Friedrich, bormérő és kersk. Pissk. Michael, borkersk. Pissk. M., czégb. Pissk Miksa, fiiszerkersk. Pissk, Gebrüder. Közk. társ. Tagjai: Pissk Dávid és Pissk Samu. vegy. á. kersk. A czégjegyzésre egyaránt jogo­sul tak. Roszkopf, Ign..czégb. Roszkopf Ignácz, férfiszabó mester. Spitzer. Adolf, szappany- és faggy úgy er ty ak ers k. Spitzer, D. J., czégb. Spitzer Dávid József, vegy. á. kersk. Spitzer, Leopold, szeszkersk. Wasservogel. D., czégb. Was­servogel Dávid, vegy. á. kersk. Wasservogel, Ignatz, vegy. á. kersk. Weiss. Josef, vegy. á. kersk. Weiss, Leopold, marhakersk. Wertheimer, Herman, vegy. a. kersk. Wiesner, L., czégb. Wiesner Lázár, nyomdaüzlet tulajd., könyv-. Írószer- és papir- kersk. Zábretzky Gáspár, vegy. á. kersk. Maleniczafalva. Nagybecsiereki törvényszék. Grosch, Mathias, vegy. kersk. Kuischor Koszta, szatócs. Lohrmann. Franz,vegy. kersk. Málnapatak. Balassagyarmati törvényszék. Bihary Frigyes, vegy. kersk. Malomháza. Soproni törvényszék. Horváth Jósef. sertéskersk. Pfann, Jós., czégb. Pfann Jó­zsef, szatócs és vegy. kersk. Malomszeg:. Nyitrai törvényszék. Gajdosik János, molnármester. Guttman, Josef, vegy. kersk. Malonya. Aranyosmarothi törvényszék. Groszmann Sámuel, vegy. kersk. Mándok. Nyíregyházi törvényszék. Kaufmannlgnátz.vegy. kersk. Rochlitz Dávid, szeszgyártási üzlettulaj d. Rosenbaum Adolf, vagy Adolf Rosenbaum, vegy. kersk. Rosenbaum Léni, vegy. kersk. Rózsásy József, vegy. kersk. Maniga. Nyitrai törvényszék. Preczelmäyer, Ferdinand . vegy. kersk. Marcsek. Trencséni törvényszék. Klein, Alois, vegy. á. kersk. Marczal. Balassagyarmati törvényszék. Rusznák Sámuel, szatócs. Marczali. Kaposvári törvényszék. Berger Zsigmond, vagy Sig­mund Berger, vegy. kersk. Braun Mór. vagy Mór Braun, vegy. kersk. Nejének szül. Prager Fánninak 4500 frt hozománya bejegyeztetett. Gyarmati Gyula, vagy Julius Gyarmati, vas- és fiiszer­kersk. Haidekker Antal, vagy Ant. Haidekker, szappanos. Hofman Jósef. vagy J. Hof- man. vegy. kersk., czégv. p. p. Hofman Gyula. Hofmán Mihály, vagy Em. Hofman. vegy. áru, nyers­termény és deszkakersk. Hónig Dávid, vagy David Hónig, kelmeáru kersk. Isztl Nándor, vegy. kersk. Königsberg Abr., vagy A. Königsberg, vegy. á. kersk. Königsberg F.. vagy F. Kö­nigsberg, czégb. Königsberg Fáni, férj. Singer Mérné, vegy. kersk., czégv. p. p. Singer Mór. Krausz Albert. vagy Alb. Krausz. vegy. á. és rőfös­kersk. Krausz Jakab, vagy Jakob Krausz. gabona- és termény- kersk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom