A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

reszelne számon lataas. mm romai szameimi aeieavezneiOK. Haass Gyű lányi Oszkár m. kir. gazd. jóazágfelügyelö,XrV.Thököly-út 84. 299-888 Gynlay, lásd Gyulai. Gyarasza János órás és éksze­rész, vm. József-krt 69. 145-797 Gyurasza Miklós óra- és ékszer- nagykeresk.. Vili. Finmei-út 10j 131- 558 Gyurcsek Gyula gumigyári mű vezető, XIV. Novibazár-tér 1. 297-107 Gyurcsó György faára- és bátor gyára, Gyu-Fa bérfflrésztelepe, ül pest, József-n. 94/98. 294-210 Gyurcsó József, Újpest, Jókai­it. 2/a. . 495-108 Gyurcsó Márton pöstatakpcári főtanácsos. [. Pálya-n. 18. 353-637 Gyurcsó Zoltán Moktár Igazgató, XI. Kökörosin-n. 8. 457-435 Gyurcsy László ni. kir. honv. ezredes, III. Pálvölgy J6608/4. hrsz. 3Ó1-387 Gyurcsy Pál gőz-, víz-, légszesz- szerelvények és egészségügyi be­rendezések rakt., V. Klotild-n. 12/b. 116-015 Györgyik Béla, Djpest, Horthy Miklos-út 87. 294-094 Gyarlók Alajos szállító. V. Vil­mos császár-ét 45. 110-593 Raktára, IX. Soroksári-út 18. Dana- parti teher p. n. XXI. raktár 136-923 Lakása, II. Csalogány-u. 50. 351-919 Gyurlcza Béla vm. iroda s.-tiszt, VIU.Tisza Kálmán-tér 18.143-053 Gyurlcza Károly korcsmáros, IX. Gyáli-út 27/a. 132-898 Gyurlcza Sándor felvonóipar XIV. Fürész-n. 93. 497-639 Gyurik Jenöné fűszer- és cse- megekeresk., Pestszenterzsébet, Nagykörösi-út 8. 347-644 Gyuriké István lakatosmester, Zenith önmfiködő ajtócsukó, ablak­szellőztető készülék lakatos üze­me,VI. Andrássy-út 46. 0122-894 Gyurlkovlts Jánosáé posta- segédellenőrnő, II. Bzéll Kálmán- tér 4. 151-993 Gyurita Kálmán mÚ8z. váll.,IV. Molnára. 15. 384-075 Gyurka Mária kalap- és kellékek keresk., V. Szent István-krt 24. 316-077 Gyurkó Lajos izzó- és motor- gynjtógyertya-javitóüzern túl., Nagytétény, Petőfi-u. 18. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 52 Gyurkovlch György in. kir. őr­nagy, X. Kerepesi-út 49. 149-773 Gyurkovlcs Dezső ny. postafő- ellenör, XIV. Istvánffy-u. 10. 497-095 Gyurkovlcs Henrik dr., a községi kenyérgyár lg., XIV. Ond vezér-útja 35. 297-923 Gyurkovlcs János textilnagy- keresk., VH. Doh-n. 48. 428-651 Gyurkovlcs Mária, a m. kir. Operaház magánénekese, I kér. IV. Béla-u. 47. 161-261 Gyurkovlcs Sándor dr. ügyvéd irodája, VI. Vilmos császár-út 59. 0#116-635 Lakása, VI. Vőrösmarty-n. 43. 326-077 Gyurkovlcs Tibor dr. belgyó­gyász, főorvos, vm. József-krt 87/39. 132- 413 Gyurkovits János pala-, cserép- fedömester, tetőkarbantartási váll., XIV. Thököly-ét 44. 220-505 Gyurmán Dezső dr. orvos, Albertfalva, Apponyi-u. 59. 258-435 Gyurmán Jenő dr. ny. m. kir. pénzügyi főtan., I. Dísz-tér. 16. 101-190 Gyúró József vasárnüzem, Vili. Magdolna-n. 4. 340-225 Gyúró Józsefné és Ispaits Anna dohánykisárnsok, Hl. Szent Margit­sziget, üzletház 113-409 Gyurócslk Ilona szfőv. tisztv., XI. Köhalom-u. 12. 457-705 Gyurosovlts György oki. gépész­mérnök, Vm. József-krt 43. 149-549 Gyursánszky Ferenc, XIV. Csantavér-n. 13. 297-122 Gyurusz György pnskamüves és keresk., IV. Károly klrály-ót 22. 387-025 Gylljtöfogház, Bpesti kir. orszá­gos központja, X. Kozma-n. 13. 148-940 dr. Szlachányl Béla ig. d. e. 9—d. n. 2-ig. 148-288 Letartóztató Intézetek Központi Házi Gyógyszertára, X Maglódi-ét 34. 148-107 Gyttmölcs- és Fözelékfeldol- gozó k.f.t., Budafok, Kossuth Lajos-n. 72. 469-701 Gyttmölcslalskolák felügye­letével és ellenőrzésével megbízott szerv központi in­téző bizottsága, VII. Dohány-u. 20. 221-052 Gyümölcstermék Kiviteli k.f.t. Budapesti iroda,V. Dorottyá­it. 9. 183-496 Budafoki pincészete, Budafok, Pe- tőfi-ót 54. 469-706 Gyümölcstermék Nyugat­európai kereskedelmi k.I.t., XI. Mnskotály-n. 5. 257-027 Gyümölcstermel ökOrszágos Beszerző és Értékesítő Szö­vetkezete, V. MáriaValéria-u.12. Bolt és Vitaminbár 186-402 Bolt és Vitaminbár fiók, IV. Kecs- keméti-u. 14. 189-047 Iroda V. Mária Valéria-n. 12. 189-477 Elnök 189-490 Védekezőszerek ügyében felvilágo­sitások 0380-654 Gyümölcsfeldolgozó üzem, lX.Nagy- vásártelep 131-164 Nagyvásártelepi irodák: IX. Nagyvásártelep, 34. sz. fülke. 145-052 60. sz. fülke 135-409 Gyümölcstermelők Orszá­gos Egyesülete. V. Vilmos csá­szár-út 78. 120-237 116-835 Gyümölcstermesztő és Fa­iskola k.f.t., V. Kossuth Lajos- tér 4. 0126-670 Gyüre István mészáros, VI. Fer- dinánd-téri piac 291-998 Gyürey R. Géza sütőmester üze­me, vm. Dankó-n. 27. 182-506 Gyürkey Elek dr. máv. müsz. tan., IX Gyáli-út 16/a. ,330-714 Gyürkl Aranka, V Pozsonyi­ét 14. 125-159 Gyürkl Sándorné, V. Arany Já- nos-U. 9. 120-540 Gyürky Alice magántisztv., IX. Mester-n. 9.‘ 332-058 Gyürky Andor korcsmáros, XII. ügocsa-u. 14. 166-789 Gyürky Ferencné özv.. XI. Bocskay-út 96. 257-492 Gyürky Gyula épitési vállalkozó, a Nova énítőváll. tol., VTI. Brzsé- bet-krt 46. 222-001 Gyürky Gyula gyürkl, m. kir. bányaügyi főtan., ny. kőzp. bánv* ig., XII. Zsámbéki-n. S. 158-202 Gyürky László dr., a Magyar élelmiszerszállitó és árnkereske- delmi r.-t. cégj., XII. Mártonhegyi- út 52. 166-481 Gyűrű Imre György vendéglős, vm. Rökk Szilárd-n. 7. 149-623 Gyűrű József, IV. Petőfi Sándor­ig 6. 180-152 Gyürfí József drogéria, papir. Írón és iskolaszerek, XI. Fehérvári­ét 24. 259-041 Gyüry Endre vendéglős, Budafok, Petöfi-u. 46. 469-748 H H. Komandinger Márta lei ró és fordító irodája, VI. Teréz-krt 44. 0319-863 Haader Georgine, I. Gellért­hegye. 2. 108-784 Haag Dezső m. kir. kormány­főim». gépészmérnök, XII. Győri­ét 24. 353-307 Haála József vitéz, m. kir. ezredes, n. Hattyn-n. 7. 151-943 Haala Róbert dr. ügyvéd, ország­gyűlési képviselő, XII. Szendi-u. 7. 351-498 Haán, lásd a Hahn nevek előtt. Haar Imre szücsmester, VI. Király- n. 52. 425-807 Haár István épület- és mülakatos- mester, XI. Bndaörsi-nt 69. 458-750 Haár Zslgmond oki. gépészmér­nök, XI. Szüret-u. 25. 257-785 Haas A. Tivadar szfőv. elektr. müvek mérnöke, H Zsigmond király- étja 9. 100-920 Haas Aladár keresk., VII.Erzsébet krt 24. 222-460 Haas Alfrédné özv., V. Katona József-u. 85. 127-723 Haas Andor fa-, faszén-, kovács- szén-, koksz- és köszénkeresk., vm. Erdélyi u. 10. 136-677 Haas Aranka könyvelő, V. Hon- véd-n. 38. 116-024 Haas Árpád és 11a textiláru nagykeresk., V. Gróf Teleki Pál­n. ll. 129-656 Lakás, Vn. Rákóczi-ét 32. 225-571 Haas Egon magántisztv., V. Va- dász-n. 27. 316-148 Haas Emil, Haas Llpót 11a fakereskedés, V. Dráva-u. 16. 292-^43 Haas Ernő dr. ügyvéd, Pestszent­erzsébet, November 2-n. 53. 147-061 Haas és Cljíek k.f.t. porcel­lán és üveg gyári lerakat, VL Vil­mos császár-ét 23. 111-851 Belvárosi mintaterem, IV.Váci-u. 4. 188-028 Haas és Somogyi speciális üveg-, vasszerkezetek gyá­ra r.-t., Xm. Frangepán-n. 7. #299-080 Somogyi Károly ig. lakása, V. Lég- rády Károly-u. 43. 291-903 Haas Jánosné özv. lg. lakása, m. Vérhalom-u. 20. 152-869 Picke! Oszkár ig. lakása, HL Vór- halom-u. 20. 0162-809 Haas Éva oki. magyar-német gyors­írás, gépirás, szépirástanitónö, V.Va- dász-n. 34. 325-158 Haas F. FUlöp fűszer- és takar- mánykeresk., Xm. Szent László­it. 30. 293—395 Haas Fttlöp és Flal-léfe r.-t. szőnyeg-, bútorszövet-, függöny- és linolenmkereskedés, főüzlet: V. Vő- rösmarty-tér 8. #182-815 Fiókok: IV. Károly király ét 18. 189-056 vn. fiákóczi-út 24. 224-418 Gyapjoárn osztálya, V. Gróf Tisza István-u. 18. 380-597 Jutaosztály, V. Zrinyi-n. 12. 126-365 Haas Géza vegyészmérnök (Graf és Bartos utódai), V. Szent István- krt. 4. 0110-661 Haas György illatszer-, pipere- és háztartási oikkek keresk., V. Vári­ét 28. 291-708 Haas Heinrich ig., V. Pozsonyi­ét 48. 293-080 Haas István száilitm. és elvám. iroda,vn. Erzsébet-krt 16 222-232 Haas István dr. orvos, XI. Horthy Miklós-ét 36/38. 469-338 Haas Istvánné Haas azörmesza- lon, IV. Deák Ferenc-tér 4/6. 380-398 Haas J. és társai kereske­delmi és Ipart Incassó k.f.t., IV. Szervita-tér 2. 188-795 Haas Jakab úri fehérnemű ké­szítő, V. Szemere-u. 10. 312-767 Haas Jánosné özv. lg. lakása, m. Vérhalom-u. 20. 0152-809 Haas Jenő, bérantófuvarozási váll., Vn. Nagyatádi Szabó-n. 24/28. 422-701 Haas Jenő dr. ügyvéd, y. Csáky­U. 16. 121-483 Haas Károly nagykeresk., Vü. Madách Imre-tér 1. 226-546 Haas Lajos dr. kórházi főorvos rőntgeulntézete, V. Hollán-n. 4. 128-807 Haas Leó, V. Pozsonyi-ét 4. 128-329 Haas Llpót Fia fakeresk. Haas Emil, V. Dráva-u. 16. 0292-943 Haas Miklós dr. Kereszt gyógy­szertára, Vn. Rákóczi-ét 88. 424-120 Haas Miklós dr. orvos, vm. Rá­kóczi-ét 59. 140-251 Haas Miksa gyári képv., V. Váci­ét 28. 299-232 Haas Mór erőtakarmánykeresk., V. Gróf Teleki Pál-u. 24. 118-253 Haas Mór műszerész, iró- és szá­mológépek, Dayton gyorsmérlegek, javítóműhely, IV. Eskü-tér 3. 183-012 Haas Mór nyersbörkeresk. irodája, VI. Király a. 6. 226-669 Raktára, IX. Soroksári-ét 124. 349-680 Haas Mór dr. bei- és gyermek- orvos, VI. IzabeUa-a. 66. Í17-370 Haas Oszkár dr. urológus, bőr­gyógyász. VI. Teréz-krt 38. 122-474 Haas Ottó könyvnyomda, V. Vise­grádi-ó. 39. 493-888 Haas Ödön szúcsmester, a City szőrmeszalon túl., IV. Kamennayer Károly-u. 2. 187-138 Haás Pál textilkeresk., V. Csa- nády-u. 7. 498-618 Haas Sándor bankoégvez., n. Hunyadi János-ét 7. 106-702 Haas Sándor illatszer és háztar­tási cikkek keresk., V. Pozsonyi­ét 49. 499-886 Haas Sándor magántisztv., vm. Üllői-ét 40. 138-089 Haas Sándor papír, papíráruk gyári lerakata, IX. Mátyás-n. 9. 185-036 Fiókja, IX. 8oroksári-6t 5«. 136-217 Lakása, IX. Lónyay-u. 16. 187-024 Haas Sándor sportáru-keresk. (Haasz Edit) V. Gróf Tisza István- u. 24. 181-680 Haas Thekla dr. Fischer Richárd- . né dr.-né fogorvos, V. Szent István- krt 7. 111-262 Haas Zoltán bat. eng. villanyfel­szerelési váll., IX. Mátyás-u. 20. 388-038 Haas Zoltán textilipartelepe, (mellékállomás a lakásban) Pest- szenterzséhet, Posta-u. 16. 347-561 Haas Zslgmond faügynökség és bízom., V. Visegrádi-n. 17. 122-531 Haas Zsigmond r.-t. ig., vn. Damjanioh-u. 47. 426-735 Nyáron, XII. Szépkilátás-ét 7. 165-474 Haasz AdoU és társa kalap- és arid ivat, VI. Teréz-krt 17.124-806 Haász Ágoston hölgyfodrász, fod- rászati cikk keresk., Wells gyárt­mányok egyedárusitója, IV. Sem­melweis-u. 8. 388-134 Haász Aladár dr. vitéz, min. osztályfőnök, I. Döbrentei-u. 12. 155-884 Haasz Bertalan dr. és Haasz István dr. ügyvédek, V. Tátra-u. 4. 124-716 Haasz Berialan dr. ügyvéd lakása 319-896 Haasz Emil fakeresk. lakása, II. Bimbó-ét 19. 153-471 Haasz Ferencné özv. magánzó, Hollán-n. 28. 129-381 191 Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom