A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

Közérdekű fontosabb távbeszélő hívószámok jegyzéke

i Az „Ébresztő bejelentő“ hívószáma: *140-016 Közérdekű fontosabb távbeszélő hívószámok jegyzéke Város (község) neve Központ I hívószáma Mentők Rendőrség Csendör­ség Tűzoltó- I ság I Elektromos | müvek Gázmüvek Vízmüvek fi f Budapest*1 ■ • V o u *04 *123-456 *113-640 *150-190 *05 Bp. szfvi *292-250 Bp. szfvi Pesien : *228-228 Budán: *150-1ÍO Bp. szfvi *185-855 Albertfalva*1­468-343 257-302­- /í C X !*• W t/jf * > — X Budafok*1 269 800 269-667­469-900 ÖJiiafoki vili. r. t. 269-639 » fr 4^9-714 Budakalász*2 *162-038­­Budakalász 12 Budavidéki vili. rf. Budakalász 30 Budakeszi*2 *164 547­­Budakeszi 4 ' - .­­Budaörs*2 *268-959­­Budaörs 4 —­­­Cinkota*2 *297-980­­Cinkota 9­­~­Csepel*1­347-928 *147-247 . - . 347-571 Bpvidéki vili. r. f. kirend. 347-764­­Csillaghegy*1­163-468­163-418 Sudavidéki vili. r. 1. 163-425­Csömör*2 *297-388­­Csömör 3­­­­Kispest*1­146- 800 147- 054 *146-616­146-898 347-163 Rászv. villamos 146-683 Kispesti Gázüzem sib.r.t." 147-040­Ó-MátyásfÖld*1 Új-Mátyásföld­— 208-850 Cinkotal őrszoba 208-E40­208-833 208-901­208 901 Nagytétény*2 *469-930­­Nagytétény 3­­­­Pesthidegkut*1 ' ­­­167-800­­­­Pestszenterzsébeí*1­147-433 147-456 *147-257­147-272 Bpvidéki vili. r. t. 147-403 — Pestszentimre*2 *146 669 _ — Pestszenti mre 2­Rászv. villamos ki- [rend.PGstszentimrG 12 —­Pestszentlörinc*1 —­*146-616­142-212 Rászv. villamos I42-20S­­Pestújhely*1­297-643 *297-870­297-643 Phöbus vili. müv. kirend. 297-525­— Rákoskeresztúr*2 *148-505­­Rákos­keresztúr 8­Phöbus vili. müv. kircnd. Rákosker. 11­Rákoskeresztúr 4 Rákospalota*1­*295-858 *295-970­*295-858 Phöbus vili. müv. kirend. 465-322­— Rákosszentmihály*1 — — 208-704­Pböbus vili. müv. kirend. 208-703­­Sashalom*1­­208-490 208-499 ' ­— — Soroksár*2 *147-380­­Soroksár 19 — Bpvidéki vili. r. t. kirend. Soroksár 53­— Törökbálint*2 *268-928 —­Török­bálint 13­­­— Újpest*1­*294-848 *295-970 — *294-949 Pböbus vili. müv. *295-820 Bp. szfvi 294-661 Isler magyar vízmű rl 494-513 A *1-el jelzett helységekben lévő állomások hívószámait közvetlenül lehet tárcsázni. A **-vel jelzett helységeknél először a központ 6-jegyft hívószámát kell tárcsázni. Ennek jelentkezése után a központtól kell kérni a helyi kapcsolási számot. Fertőtlenítő intézet Budapest székesfővárosi . . . •...............................................................................*292-244 aft i 4C lííOQ Kórházi ágynyilvántartó, Budapest székesfővárosi ....................................................................................... 143—630 K özségi temetkezési intézet, Budapest székesfővárosi ...............................................................................*189-914 Orvoshívó központ . ..............................................................................................................................................*186-986 15 5-021 Vármegyék és Városok Országos Mentöegyesülete........................................................................................... 155-031 • 155-041 1 '~A ' SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom