A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - G

9 Ura után is HMM, lássa el .Inéi is hézhesitendfl ‘ lelirfal. illés Antal 291-537 Illés Ede dr. 158-216 Ispán Jené 227-686 Jakabházy Zslgmond dr. IfJ 111-056 .lanitsáry Iván 161 60S Jó-Sziv Gyógyszertár 339-131 Józsa l ajos 125-001 Juhász Márton 426-518 Kabay János 208-707 Kaezián Sarolta, Pestújhely, Gróf Andrássy Qynla-út 41. 297 462 Kada Erzsébet 297-115 Kádas Tibor 266-219 Kajdacsy Pál 269-769 Kálvária gyógyszertár 131-024 Kasztriner Péter dr. 496-668 Katonai gyógyszertár 189-235 Kende Ervin 116-895 Kerese Margit 408-564 Keresztély János 256-019 Kerpel gyógyszertár, V. Szent Isvan-krt 28. 122-817 Kerpel Pál és Balkányl I,ászló, «Szent Istvánt gyógyszertára, U. Margit- köröt 27. 161-619 Kígyó gyógyszertár, IV. Fe­renciek-tere 9. (Kossuth La- jos-uteai oldalon.) Í88-447 Killer Ernöné özv. 362-474 Király György 847-810 Klauzál gyógyszertár, VII. Klauzál-tér 18. 227-258 Klein Róbert Jenő 494-361 Klotíld gyógyszertár, tnl. Ember Béla, V. Vilmos császár-ót 66. 124-121 Kocsuba gyógyszer­tár. VII. Dob-u. 80. 222-218 Kondrád Géza dr. és Preisich Károly 131-024 Koráni Zoltán 291-990 Kórós István 495 572 Kossuth gyógyszertár 494 124 Kovács Ödön 338 648 Kováts Aladár vitéz 162 687 Környei Pál 128 644 Krebsz Géza 296-061 Krlegner ,JCorona'* gyógyszertár, Cálvln-tér és Baross-n. sarok. VIII. Muzeum-krt 18. 189-825 Kropp Ilona 494-754 Kun Aladár 844-686 Ladányi Andor 424-738 Lám Elemér 326-136 Lamberg Károly 291-916 Lang József 162-228 László Tibor 346 994 Lázár József 187-316 Lengyel Endre. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 41 Lévőit István dr. 347-603 Lipótvárosi gyógyszer- tár, Pártos László, V. Gróf Tisza István-n. 7. 181-882 Löcherer Gyula. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 68 Lőrinczy Lajos. Tárcsázza először a *297-388 számot, .azután kérje Csömör 10 Lakács Patika, II. Széli Kálmán-tér 11. 852-528 Lukácsy Zoltán 208-692 Maderspach Endre dr. Tárcsázza először a *148-627 számot, azután kérje Rákosliget 11 Madonna gyógyszertár 130-810 Magay Kálmán és Bauer Mátyás 221-641 „Magyar Király» gyógy­szertár, V. Gróf Tisza István- u. 24. 180-703 Magyary-Kossa Gusztáv 268-684 Majorossy Béla 496-971 Majos Pál 220-817 Maiolcsy dr. vitéz gyógyszertár Calvin tér és Baross-u. sarok VIII. Hu- zeum-krt 18. 159-825 Maurer Armand 167-168 Megváltó gyógyszertár, VH. Rákóczi­ét 10. 228-866 Miklós Aladár 494-224 Minerva gyógyszertár 428-184 Moldt Béla és Bátort Ferenc dr. József­városi gyógyszertára. VEŰ. József- krt40. 339-892 Molnár Antal. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszenti mre 7 Muzeum gyógyszertár, P bor made Internati­onale, IV. Kossuth Lajos- u. 20. 180-294 Nádor gyógyszertár 427-344 Nagy Kristóf gyógyszertár 181-041 Nagy László. Tárosfizza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 6 Nagymagyarország gyógyszertár 135-871 Nfigele Géza, VIII. Népszinház-u. 37. 338-371 Német Fehér kereszt, gyógytár, IV Vámbáz- krt 14. 384-500 Német László 494-119 Nyáryné K. Molnár Anna 291-626 Nyugati gyógyszertár, VI. Vilmos csá­szár-ót 66. 113-966 Oktogon gyógyszertár 425-141 Orosz Mária Magdolna gyógyszertára I. Hegyalja­it 27. 257-620 Oroszlán gyógyszertár 183-268 Országház gyógyszertár 116-848 Örkény Hugó 184-427 örvény! Béla 134-606 Paczek Jenó 162-081 Pandula József, IX. Soroksári-út 70. 181-980 Pásztor Károly. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 6 Pázmány Péter gyógyszertár 184-716 Pethes Béla dr. »PETŐFI* gyógyszer tára Xni. Bzent László-n. 74/a. 291-746 Phönix gyógyszertár, XIII. Váci út 87. 291-828 Pikier György 830-932 Pocskay Béla 426-876 Praefort Kornél dr. 847-941 Preisich Károly és dr. Konrád Géza 181-024 Radannvits testvérek, I. Krisztina-tér 9. 350-926 Radlmetzky Antal 296-476 Rákóozi gyógyszertár 187-801 Rlmay Béla 143-814 Rochlitz Márton 347 646 Rogátsy Kálmán 164-262 Kóma! császár gyógyszer- tár, II. Fö-u. 54. 351-788 Rosenberg Henrik 147-869 Rózsavölgyi L. Margit 291-877 Xuff Terézia 266-488 Banitas gyógyszertár 187-443 Sásdi Imre 185-316 3choltz Endre 167-917 Siklósi Henrik 423-308 Sperlágh Aladárné dr.-né 164-567 Statisztika gyógyszertár. H. Margit­krt 64, 862-602 ätrausz Armin 291 931 Svábhegyi Mátyás király gyógyszer­tár 166-207 Szabó Béláné dr.-né özv. 294-033 Szabó Károly 228-621 Szabó „Vígszínház gyógy­szertára». V. Szent István- krt 20. 123-959 Szanatórium gyógyszertár .133-060 Szegő István 468-702 Székely Imre 424-949 Szekeres István 296-457 Szele Alajos 165-626 Szent Család 130-280 Szent Ferenc gyógyszertár, tnl. Gom­bos Zoltán. IX. Ullöi-ót 69. 130 669 Szent Flórián gyógyszertár 162-408 Szent Gell ért fürdő éi szálló épületében levő „Szent Kereszt** gyógy­szertár tulajdonosa. Tér- nájgó József, XI. Szent Gél lért-tér 1. 259-292 #268-800 Szent Hermina gyógyszertár 227-81^ Szent István gyógyszertár, 11. Margit­tal. 27. 161 -619 Szent János gyógyszertár 151 608 Szent József gyógyszertár, VTO. Mária Terézia-tér 10. 132-661 Szent Klára gyógyszertár 469-617 Szent László (nem kórházi) gyógy­szertár ' 130 143 Szent Margit gyógyszertár 133-839 Szent Rókus gyógyszertár, V1H. Rákóczi-út 61. 140-634 Szent Rókos kórházi gyógyszertár, Vin Gyulai Pál-u. 2. 140-745 Szent Szív gyógyszertár 339-906 Szent Terézia gyógyszertár 428-608 Szentgáli Dániel, Angyal gyógyszer- tár, Újpest. István-út 23. 294-017 Szentlörinczi Béla 164-039 Szerecsen gyógyszertár, V. Dorottya- n. 13. 182 722 Szerecsen patika, V. Dorottya- u. 13. 182-722 Szeretet gyógyszertár 466-062 Szilvássy Gy. László 496-349 Szóld Gyógyszertár 847-066 Szflts Ernő 363-114 Tamásy Dezső 469-644 Tánczos Józsefné özv. 144-608 Tas Zoltán 868-578 Tatár József 491-113 Temesváry István dr 149-003 Torday Ferenc vitéz 297-625 Tóth József 160-413 Török Katalin 142-084 Türük Patika Szentlélek gyólysiertár r.-t. ezelőtt Tőrök Patika VI. a. 12. Király* 226-476 Turul gyógyszertár 122-982 Vájná József 187-266 Városháza gyógyszertár 134-967 Városi gyógyszertár a Várban. 100-250 Városi gyógyszertár, IV. Václ-u. 34. 187-265 Városmajor gyógyszertár 366-972 Véber Ernő 146-880 Veress Árpád 151-889 Viktória gyógyszertár 421-899 Vilmos császár gyógyszertár 126-474 Wenczel Lajos 347-609 Weöres Gyula 164-263 Wesselényi gyógyszertár 423-701 Wirker János Tárcsázza először a *148-606 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 12 Wolff Dezső 298-400 Wolff Lajos 154-876 Zahoránszky Ervin dr. 292-960 Zalay Dezső dr. 147-048 Zboray Gyula örökösei 362-422 Zita gyógyszertár 122-800 ZOLTÁN BÉLA GYÓGYSZERTAR, dr. Zoltán György, V. Wekerle Sándor- u. 21. 123-946 Zrínyi gyógyszertár 139-438 14. Oy6gy««ertár» és laboratóriumi bérén* dezések. (Lásd laboratóriumi berendezések, üveg és vegyipar alatt Is.) Buchwalder Zsigmond cég. IV. Veres Pálné-u. 81. 185-627 Cakderonl Mű-és tanszer* vállalat r.-t. IV. Václ- a. 50, _______ #186-980 E rdély és Szabó gyógy­szertári és laboratóriumi berend., IX. Liliom-u. 46. 133-574 Oberlánder Gyula Valnlcsek Béla és fia 421-952 132-640 15. GyógyszerUvegek. (Lásd üveg alatt.) 16. Gyógyszervegyé­szeti gyárak. (Lásd vegyiipar alatt is.) Alkaloida vegyészeti gyár r.-t., IV Václ-n. 37. 181-684 186-048 Bayer ár. és társa, gyógy­szervegyészeti gyár. IX. Hőgyes Endre-u.17.386-146 Certa gyógyszerészeti la­boratórium r.-t. Az összes steril injeotiók töltése. Szve- tenay-u. 21. *138-804 ______________________Gyógy C &lnoln gyógyszer és ve* gyészetl termékek gyára r.-t. Ufpest, Tó-u. i s. #294-884 Cltó gyógyszer- és vegyészeti gyár 296-673 Darmol Gyógyszervegyészeti gyár k. f. t. 497-597 Desztilláció Gyógyszerészeti és vegyé szeti Gyár k.f.t. 347-647 Or. EGGER LEÓ ÉS EGGER l., gyógy­szervegyészeti gyár. Központi iroda: VI Révay-u. 12. 113 910 és 122-891 Rendelések felvétele 127-742 Gyártelep X. Ftiaér-u. 30. 148-040 Egger Iván dr 420-304 Galenas 496-660 Human Gyógyszerőzem k.f.t. *120 662 Kosmos vegyészeti és gyógyszerészeti termékek gyára r.-t. 146-847 Magyar Pharma Gyógyáru r.-t.*118 660 Mediohemia gyógyszerkészítmények gyára r.-t *148-413 Napoohemla Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár r.-t. bpestl kirendeltsége. V.Falk Mlk- sa-u. 28. 114-982 Octan laboratórium k.f.t. 149-005 Panacea gyógyszervegyészeti r.-t. *290 948 Pharmacia r.-t. VII. Iza* bella-tér 6. 425-888 Richter Gedeon vegyészeti gyár r—t. X. Cserkesz- a. 68. #148-569 Salvator gyógyszermüvek 136-276 ' Spolarich és Tsa 496-934 Studóny Károly 838-774 Tellur ipari és kereskedelmi r.-t. 118-693 Törölc-Cabor gyógy­árnnagykereskedés és vegyészeti gyár r.-t., VIJKlrály-a. 12. #225-460 Trés gyógyszer-vegyészeti ipari- és kereskedelmi r -t. 269-220 Végváry dr. Oieochemiai, vegy ipari k. f. t. vegyipari üzem IX. Borok- sári-út 43 134-858 Wander dr. gyógyszer- és tápszergyár r.-t. X. Kereszturi-út 30/38. *133-846 Wetol vegyészeti laboratórium r.-t. 291-289 17, Oyógyinrwgyé* mii laboretoriumok. (Lásd laboratóriumok és vegyiipar alatt is.) Budapest Bálint testvérek 424-880 Barta Endre dr. 143-841 Bene Vince 164 491 Biokémiai, bakteriológiai gyógyszer- vegyészeti laboratórium 421-109 Certa gyógyszerészeti laboratórium r.-t. *138-804 Deér Eudre dr. IX. Ráday-u. 18. 186-006 Diachemla gyógyszerészeti és vegyé­szeti laboratórium 121-283 Salvator gyógyszer- üzem MIKI ós Zoltán és Tsa. VIII. Baross-tér 9. 185-276 Sohönfeld Jenő dr. V. Kálmán-u 14. 119-428 Spergely Béla és Spergely Bólánó, gyógyszerészeti labo- ratoriuipa, XIV. Stofánia- út 25. 296-073 296-002 8zántó Sándor 161-666 Szent Péter gyógyszervegyészeti labo­ratory nm 121-647 Terla Gyógyszertártulajdonosok La­boratóriuma m. sz 421-926 Theriaka gyógyszervegyészeti válla­lat r.-t. utóda Bartha József 116-989 Trümmer Antal,gyógyszer- vegyészeti laboratórium. XI. Bercsényi-u. 10. 269-085 Békéscsaba Réthy Béla .vegyészeti la­boratóriuma es gyógycu- korkagvára Békéscsaba 1-08 119 Bórretikülökhőz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom