A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - H

Gyorsírók Postai meghatalmazással t is Gyógyszerészeti szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Gyorsíró iskolák. (Lásd iskolák alatt.) 2. PéiigyUmölcS" nagykereskedők. Banánbehozatal és magyar gyümölcs­kivitelt értékesítő r.-t. 269-456 Cardillo Ferenc 187-490 Gyorsírók. Bálint Dániel dr. Barcsa Zoltán dr. Blasovszky Miklós 142-977 811-500 458-765 Lipótvárosi Gyorsíró- ós Góp- iróiskola. Igazgató Kökény Lajos V., Vilmos császár­át 64. 114-103 Majercsik Sándor dr. 151-927 MtírW-Zay Cafos űr. az Országgyűlési Gyors. Iroda főnöke, V. Személy* nök-u. 3. 125-666 Mayer Arnold Nősz Gyula dr fasor 25. Pap Sándor dr. Török Zoltán dr. Traeger Emö dr. Vámossy Levente dr. jur 129-827 It. Olasz- 357-522 367-101 153-836 258 039 456-086 Gyöngy szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) GYUFA. 1. Gyufagyárak. Magyar általános gyufaipari r.-t. Budapest, V. Tükör- u. 4. *120-673 2. Gyufakereskedök és nagykereskedők. Dentscb Jenő 187-318 Deutsch Márkus és fia r.*t. Gyulanagykereskedés, VII. Nagydlófa-u. 27. 423-081 Kállay Tamás, gyufanagy­kereskedő V. Aulich- u. 4/6. 118*371 Mandel ós Krausz gyufa, pi­pere és háztart. cikk. nagyk., VI. Cseugery-u. 29. 221-693 GYÜMÖLCS. PéligyOmölcs­kereskedők. Adler és Altscbnl 138-203 Berger Sándor 383-198 De Vivo Achille 345-080 Engel Mihályné 490 076 Primmer Jakab 189 062 Primmer Ljijos 181-110 Liebmann Ármin 184-166 Williger Mór 134-887 Of Cenardo és társa, ix. Csarnok-tér 3/4. 187-710 Sürgönyeim: Marronl Budapest. Fióküzlet: IX. Nagy vásár- telep 48 sz. fülke. 181*858 Fisch László 187-583 Franzil és De Vivo 186-266 Hazslinszky Imre 145 604 Kálmán Bert^anné 130-783 KozmaQynla, déligyümölcskeresk. IX. Vámház-krti vásárcsarnok 470/473a. 185 656 Lenz Testvérek, IX. Lónyay-n. 24. 383-104 Magyar behozatali és ki­viteli r.-t. IV. í’etőfi Sán- dor-u. 10. 189-286 188-545 Molnár és Kozma Mustafa Afif Köprülfl Natonek Jenő 189-330 389 101 135-729 Nemes Györgyné dr.-né, V. Nádor-u. 6. 18^-453 Reisner I. Imre k.f.t. IX. Nagyvásár- telep , 139-444 Repper Áron Józsel 185-292 Schatz Tivadar 129-616 Sciotto Alfio Rag. 137-915 Scintó Caimelo 385-678 SBilasi és Darvas 123-046, 128-095 Tabajdy Lajos 180-327 Tscherne Ferenc 383-568 3. Fofyékony Hacsy Béláné 338-605 Herr Ferenc 363-679 Kádár Hajnal 256 -031 Kádár Judit 458-301 Katona Aladárné 327-912 Kirsohner Vendel 110-994 Kozlev Iván 268-630 Krakauer Lajos 340-248 Künstler Jenőné 368-289 Lak Károlyné és Társa 331-723 Lantos Józsefné özv. 225-513 Licov Sándor 367-242 Lieszkovszky László 181-577 Mészáros Ferenc 228-367 Mózl János 149-673 Mudri Jánosné özv. 427-405 Mfiller Józsefné özv. 349-573 Nagy János 426-430 Nagy Jenőné 299-296 Neményi Béla 136-704 Obbágy Anna 157-676 Palecz Rezsöné 140-896 Pintér György 385 164 Ritser Ferenc 312-729 Rosenberg M'klósné 421-029 Schwarcz Béláné 224-106 Schwarcz Bornát 340-950 Schwirg Aladár 184-006 Seiler Ignác 166-838 Steiner Sámuelné 188-246 Szabó László 383-413 Székely Attila 228-727 Szóke Lajos 311 561 Szűcs Lajosné özv. VII. Király-u. 89. 228-106 Szűcs Lajosné özv. IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok. 189-168 Tokios Pál 256-990 Toldy Ferenc 340-860 Tomits Mihály 349-989 Tomoff Borisz 133-450 Toncaev Kl rill 367-240 Tusi gyümölcslerakat 182-442 Vég Lajos 125-141 Voll Antal,IV. Gerlóczy-u. 11. 188-128 Weigz Mórné özv. 294-240 Weisz 8. Zoltán 186-630 Kecskemét gyümölcsök. Első magyar folyékony gyümölcs- üzem 468-535 Ferenczi József, málna-és gyümölcslé­sajtoló, IX Koppány-u. 6. 136-966 Gyümölcstermék Kiviteli k.f.t. „Kecskeméti gyü­mölcslé“ V. Dorottya-u. 9. 183-496 Jóié folyékony gyümölcs üzem 469-692 4. Gyümölcsíz, kon­zerv és szörp. (Lásd konzerv alatt.) 5. Gyümölcskeres­kedők. Budapest Kovács József gyümölcs ke­reskedő Kecskemét Trom blta u 3 2-52 Lakás: 6-16 Szappanos Sándorné dr.-né és Tóth Károly dr gyü­mölcs zöldségexport Kecs­kemét 7-73 Tótt> Gyula és Túr­sál gyümölcs és zöld­ségexportőrök, Kecske­mét, V. Mátyásy u. 7. 3-28 Éjjel 3-89 Wogrincsics Géza gyümölcs, zöldség, baromfi, tojás ki­vitel Kecskemét Rákóczi város 16. 1-01 Lakás: 1-37 Abrabám István Auspltz Sándor Bajor Zoltán Balogh Rupert Barabás Jánosné Bárány Zsigmondné Barna Simonná özv. Benkő Géza Bodogb Ferenc Bognár Lajos Borbély Mihályné Braun Sándor Bnday Béláné Darvai Sándor Datz Sándor Deutsch Gézán« Dimitrof Bogdán Diószegi Sándorné Eismann 8 és Tsa k.f.t, Elszászer Jánosné Fazokas és társa Fehér Hermann Fekete Károly Feld Ferenc Fuchs Pálné Godinger Samu Gruber Ferenc Grünauer Károly ifj. Újpest, István-téri piac Grfinfeld Béla 299-835 221-144 221-912 137 425 136-659 225-619 469-688 468-648 137 026 349-963 498-741 110-411 184-170 183-570 225 916 225-615 293- 952 151-903 189-426 389-058 132-887 382-169 426- 943 426 862 427- 317 426-239 185 459 Szent 294- 036 155-921 6. Gyümölcs» nagykereskedők. Adler Sándor 383-161 Adler Zoltán 881-046 Alanasxov és Boeff K.f.t. gyümölcs és zöld­ségexport, Import. IX. Nagy vásártelep. 137-893 DalÚXS Cafos gyümölcs, zöldség nagykeresk. és bí­zom. IX. Nagyvásártelep 74. sz. fülke. 339-723 Lakás: IX. Bárd-u. 5. 139-618 Benedek József és fia 145-219 Benzan Gábor 183-446 Berkovits Jenő 130-921 Buláth Gergelyné, IX. Nagyvár sártelep 57. 135-186 Dóval és társa, IX. Nagyvásártelep. ' 144-497 Di Lenardo és Társa 187 710 Dömölky Mihályné 138-666 Fazokas József 149-417. Fülöp Jenőné özv. 330-821 Gutyina Mátyás, IX. Nagyvásártelep 92. sz. fülke 335-704 Gyümölcstermék Kiviteli K.f.t. 183-496 Gyümölcstermék Nyngatenrópai ke­reskedelmi k.f.t. 257-627 Heszler Ferenc 423-316 Busztl István gyümölcs-, déllgyUmölcsnagykeres- kedő és bízom. IX. Nagy­vásártelep 47. sz. fülke 333-778 Lakása 180-946 Juhász András ifj. 134-076 Kabos Endre kft. IX Nagy­vásártelep Í42 sz. 139-439 Irodája, VI. Teréz-krt 17. 120-877 Kalmár Andor 133-863 Kárpátaljai Almatermelő és Értéke­sítő Szövetkezet 385-197 Katona Ferenc 131-587 Klein Andor 380-004 Knáb Móritz 130-607 Kolvek Károly 342-987 Kovács Ferenc 184-795 Köves Tibor 136-723 Kukorelli Gyuláné 331-772 Kukorelli László József 340-949 Kukorelll-né és tsa 138-605 Magyar Élelmiszerszállitó és Arukereskedelmi r. t. IX. Tóth Kálmán-u. 8/10. Telefon: 133-340 Nagyvásártelep 141. 8?. fülke. Telefon 136-710 MAG VAR MEZŐGAZ­DÁK. SZÖVETKE­ZETE, Budapest, V. Al­kot mány-u. 29. #121-640 Marton és Társa 139-632 Márton Ferenc 134-091 Martonné Faragó Margit 333-622 Nyúl Pálné 342-949 Olasz Lajosné 133-739 Ott Jánosné özv. 140-689 Petkovios Pál 137-764 Petrócxi István úr. IX. Nagyvásártelep 45. 136-059 Reisner I. Imre kft. Friss és déllgyümölcs nagykeresk. Nagyvásártelep. 189-444 Révész György 290-067 Ribarits István 849-687 Sándor István 143-834 Bcharle Miklósné 144-268 Schwarcz Dániel 186-673 Trenc8ényi és Nádas 339-775 Tntz Istvánná 133-722 Varga István 132-784 Zwirn Sámuel 186-656 7. GyUmölcsszörp. (Lásd konzerv alatt.) H Hagyma. Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete, V. Deák Ferene-u. 6. #485-990 Ha| (emberhal). Altschüler E.,VII Csányi-u. 12. 228-474 HajleköCök. (Lásd bajusz és hajlekőtők, borbély és fodrászat! cikkek, drogériák, vala­mint kozmetika alatt.) Hajlított bútor. (Lásd bútoripar alatt.) 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom