A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kereskedelmi Irodát“. Az iroda kiküldoítja a helyszínen külön díj nélkül elintéz minden alakisápi. Kepe» József dr. lakása, V. Vil­mos császár-ót 36/38. 113-668 Képes Krónika szerkesztősége és kiadóhivatala, V. Honvéd-u. 10. 0*119-660 Kepes Miklós, a Phönix életbiz­tosító társ. ig., V. Perozel Mór-n. 1. 115-513 Kepes Olivér dr. ügyvéd, V.Ná­dor-n. 34. 110-725 Kepes Póldr. kórh. főorvos, orr-, gége-, fiilorvos, V. Szalay-u. 3. 114-356 Kepes Samu, VI. Rózsa-n. 46. 310-900 Erzsébet kpti uj száma 422-408 Kepes Sándor börnagykertsk. és Edit harisnyabolt, IX. Ráday-u. 56. 188-135 Képes Sport szerk. és kiadóhiv., IV. Semmelweis-u. 4. 184-485 Kepes ÍHÓll női kalapszalon, IV. Városház-u. 14. 189-256 Képessy József bélteki, újságíró, Vili. Kisstáeló-u. 13. 131-002 Képessy Magda főv. tanítónő, XI. Hegyalja-ut 64. 456-937 Kepővári B. Lajos tetőfedő vál­lalkozó, XI. Homoródi-u. 19. 256-805 Keppich Gyuláné dr.-né özv, felpéci, magánzó, V. Fáik Miksa-n. 6. 121-735 Keppich József malomig., I. Macken sen-út 5. 157-154 Keppich Miksa müsz. keresk., VŐ. Nagyatádi Szabó-u. 48. 137-231 Lakása, Vin. József-krt 2. 330-679 Keppfnger M. János építési vállalkozó, VII. Akácfa-u. 63. 132-169 Képviselőház, lásd Országgyűlés. Képzőművészeti főiskola, . lásd Orsz. magyar kir. képzőművé­szeti főiskola. Kerber Áron sofföriskola, X. Nép­liget, Mntatványos-tér 134-084 Kerber Henrik cyanozó, takarító és beraktározó vállalata, V. Szent lstván-krt 15. 118-217 Kerber Llpót vendéglős, VI. Lehel- u. 7/a. 292-673 Kerber Mária tojásnagykeresk., m Wesselényi-u. 53. 131-617 Kerelvoj István ny. h. államtit­kár, I. Krisztina-krt 155/157. 167-355 Kercsedy Endre dr. ügyvéd, n.Zsigmondkirály-útja7.151-663 Kerecseny János dr. aoliány- kisáru8, XI. Horthy Miklós-körtér 7. 258-617 Kereesényi Dezső dr. tanár­képző int. gyak. gimn. tanár, szerb., VH. Lövölde-tér 2. 330-666 Erzsébet kpti uj száma 422-270 Kereesényi Sándorné szfőv. tanítónő, VH. Elemér-u. 3. 130-723 Kerécz Gyula építőmester. VI. Király-u. 82. 311-442 Erzsébet kpti uj száma 420-868 Kerek Ferenc dr. orvos, vm. üllői-út 40. 340-977 Kerék Mihály dr., a. Falu szö­vetség titkára, I. Fenyö-u. 11. 166-952 Kerék Rezsőné özv. fuszer- keresk., V. Fáik Miksa-u. 5. 120-366 Kerekes Amália Margit, IV. Veres Pálné-u. 8. 187-145 Kerekes András építészmérnök, hites törvsz. szakértő, IV. MoJnár- u. 53. 183-601 Kerekes Aurél takberendező, VI. lzabella-u. 52. 113-934 Erzsébet kpti uj száma 220-954 Kerekes Barnabás oki. építész­mérnök és építőmester, a Funda­mentum r.-t. ig., II. Margit-krt 34. 166-745 Kerekes Béla dr. magántisztv., Csillaghegy, Hunyadi-u. 16. 163-594 Kerekes Dávid nriszabó, V. Wekerle 8ándor-u. 19. 327-858 Kerekes Endre dr. abaujszántói, ügyvéd, II. Margit-krt 34-151-363 Lakása, XLSzüret-u. 13. 268-518 Kerekes Ernő dr. orvos, fog­orvos. Vm. József-krt 43. 134-722 Kerekes és Vájná angol úri sza­bók, társtul. Kerekes Dániel és Arató M. Miklós, VII. Erzsébet-krt 22. 13l-3%8 Erzsébet kpti uj száma 422-537 Kerekes Ferencné női szabász- képezde túl., IX. Vámház-krt 5. 387-057 Kerekes Gábor, a Magnezitipar r.-t. tisztv., lakása, X. Kőbányai- út 59/c. 148-748 Kerekes Gábor mészáros és hen tes, X. Kőbányai-út 59. 348-669 Kerekes, Glasel és Rózsa fel­vonógyár, V. Csáky-u. 45/47. 292-597 Kerekes György dr. fül-, orr-, torok- és gégeorvos, kórházi főorvos rendelője, IV. Kossuth Lajos-u. 3. 189-380 1939. nov. 1-től VH. Károly király­át 15. 124-138 Ha nem felel, orvoshivó *186-986 Kerekes Gyula női divatháza, VII. Király-u. 51. 136-890 Kerekes Ignác, V. Kresz Géza- u. 24. 498-179 Kerekes Imre cukrász, VI. Andrássy-út 76- 310-976 Kerekes István -dr. kir. kúriai biró, I. Attila-u. 75. 160-342 Kerekes Izsóné dr.-né özv. magánzó, V. Szent lstván-krt 13. 110-294 Kerekes János kárpitos, IV. Duna-u. 4. 385-067| Kerekes József füszerkeresk., X. Auguszta-teiep. Kolozsvári-tér 9. 138-777 Kerekes Józselné női divatsza­lonja, V. Bálvány-u. 11. 316-105 Kerekes Kálmán szíjgyártó és sportárűkészítő, Vin. Baross-u. 124. 142-260 Kerekes Klára cukorkaüzlet túl., VI. Teréz-krt 44. 115-861 Kerekes L. Pál mészárosmester, Újpest, Kemény Uusztáv-u. 6. 494-374 Kerekes Lajos dr. főszerkesztő, V. Véosey-u. 4. 115-568 Kerekes László dr. belgyógyász. V. Visegrádi-u. 3. 124-614 Kerekes M. Miklós dr. fő­állatorvos. I. Attila-u. 66/c. 161-282 Kerekes Ödön dr. m. Rir. egész­ségügyi főtanácsos, orvos, XIV. Tbö- köly-út 87. 296-845 Kerekes Sándor, a Schiffer cipő­gyár vezérképv., V. Tátra-u. 29/a. 490-042 Kerekes Sándor dr. ügyvéd, VH. Rákóczi-út 20. 349-403 Kerekes Sándorné dr.-né, kalapszalonja, IV.Deák Ferenc-tér 3. 384- 551 Lakása, IV. 8emmelweis-n. 8. 385- 041 Kerekes Testvérek képviseleti iroda, túl. Kerekes Andor, VI. Te­réz-krt to. 120-161 Kerekes Tibor dr. novaji, kir. törvszéki biró, II. Tapolcsányi-u. 5. 156-326 Kerekes Tivadar dr. lakás-, VJH. Német-u. 40. 136-775 Kerekess Istvánné özv.ecegbi, V. Katona József-u. 17. 129-188 Kerekess László dr., a Vörös- ker. Erzsébet-kórh. belgyógyász fő­orvosa lakása, I. Attila-u. 9. 360-705 Kórházi oszt., I. Győri-üt 17/19. 0*150-150 Kerékffy Gáborné doháuykis- árus, Újpest, Deák Ferenc-u. 102. 295-274 Kerékffy Géza m. kir. pénzügy­őri felügyelő. Újpest, 8zéchenyi-u. 3. 494-324 Kerékgyártó Árpád tanügyi­főtan., XI. Budafoki-ót 41/a. 259-592 Kerékgyártó György dr. gé­pészmérnök, min. tan., II. Küküllö­u-5. 361-190 Kerékgyártó Ilona szfőv. polg. leányisk. tanár, XIV. Hungária kőr­út no. 297-065 Kerékgyártó István dr. vitéz, közkórh adjunktus, szülész-nöorvos, VHI. József-krt 48. 131-902 Ha nem felel : Orvoshivó *136-986 Kerékgyártó Tamás mérnök, I. Labanc-űt 25. 364-332 Kerékjártó Ilona finom poreel- lán-. üveg- és díszműáruk, 1. Attila­u. 89. 160-637 Kerékpár- és motorkerék- párkereskedelmt k.f.L, VI. Jókai-tér 6. 118-315 Kerény András magánhivatalnok, n. Ady Endre-u. 18. 367-373 Kerény Tibor oki. gépészmérnök, V. Kárpát-u. 7/b. 293-111 Kerényi Alajos dr. kúriai biró, l. Pauler-u. 17. 355-757 Kerényl Andor ny. máv. müsz. tanácsos, XI. Fadrusz-u. 12. 256-460 Kerényl Andorné gyógynövény- keresk., IX. Ráday-u. 64. 180-537 Kerényl Antal Mágnás nyak- kendönzem, V. Szent lstván-krt 4. 327-408 Kerényl Béla fogtechnikai labo­ratóriuma, vm. Kistemplom-u. 9 142- 936 Kerényl Dezsőné özv. magánzó, vm. Sándor-u. 19. 338-647 Kerényl Ede, V. Fáik Miksa-u. ^0. 123-697 Kerényl és Társa gyógynövény nagykeresk., IX. Vaskapu-u. 33. 143- 860 Kerényl Gyula, a Weiss Manfréd acél- és fém müvei r.-t. igazgatója, IV. Apponyi-tér 5. 187-238 Kerényl István Budaörs,Vig-u.28. Tárcsázza először a *268-959 számot, azután kérje Budaörs 11 Kerényl István m. kir. honv. hdm. őrnagy, V'JII.Harminckéttesek- tere 3. 340-344! Kerényl István m. tisztv., V. Hollán-u. 15. 315-034 Kerényl János ny. m. kir. dohány­beváltó hiv. felügy., dohánykisárus. XI. Horthy Miktós-út 62. 258-463 Kerényl János dr. idegorvos. VI. Hitler-tér 2. 123-164 Erzsébet kpti uj száma 421-170 Kerényl Jenő, az A. B. C. Köz­ponti Áruhitel iroda igazgatója. IV. Bécsi-u. í. 180-695 180-696 IV. Ferenc József-rkp. 26. 189-358 Kerényl József ny. máv. főfel­ügyelő, n. Zsigmond király-útja 9. 154-162 Kerényl Károly dr. egyet. ny. rendes tanár, n. Kútvölgyi-út 48/b. 164-670 Kerényl Károlyné dr. szfőv. leánygimn. tanár, n. Olasz-fasor 25. 357-306 Kerényl Rezső nyug. szfőv. fő­pénztáros, l. Fery Oszkár-u. 47. 167-773 Kerényl Sándor cementárugyár, ép'iletfa, építkezési es tüzelőanyag telep, Csepel, Rákóczi Ferenc-u. 96. 147-619 Kerényl Zoltán dr. orvos (ren­del 2—4-ig) H. Olasz-fasor 23. 153-228 Kerepesi István vitéz, kömüves- és ácsmester, XIV. Erzsébet ki- rályné-útja 53. 499-817 Kerepesl-útl temető tgazg., lásd Temetők. Kerese Tibor kereseszeghi, m. kir. főhadnagy, X. Kerepesi-út 49. 144- 350 Kerese Tibor dr. min. osztály­főnök, I. Zita királyné-út 13. 355-384 Kereskedelem- és közleke­désügyi minisztérium, m. kir. Központja, H. Lánchid-u. 1/3. *166-200 Elnöki osztály és iroda, n. Lánc- hid-n. 1/3. 0*166-200 í/a, I/b, n., V., VI., VH., IX., X., XI., Xll/a. és Xll/b. szakosztálya és számvevősége, n. Lánchid-u. 1/3. 0*168-200 vm. szakosztálya, n. Lánchid-u. 1/3. 150-040 Xm. szakosztály tőnöke, n. Lánc­hid-u. 1/3. 150-787 Xm. (Dnnahidépitósi) szakosztály 152-114 XIV. szakosztály főnöke, n. Lánchid- u. 1/3. 152-007 XIV. (közúti hidosztáty ) H. Lánchid­a. 1/3. 153-233 Budapesti állami hidak hidmühelye és műszaki raktára, XI. Horthy Miklós hid, budai hídfő 269-117 IV. szakosztály, Postavezérigazgató­ság, I. Krisztina-krt 12. *150-025 Kapus,n. Lánchid-u. 1/3. 153-294 Kereskedelmi Akadémia bpesti. V. Alkotmány-u. 11. 120-547 127-027 Kereskedelmi alkalmazot­tak orsz. szövetsége, l,,2-töl- ly>-ig nem jelentkezik, VII. Erzsé­bet-krt 24. 145-613 Erzsébet kpti uj száma 422-534 Kereskedelmi és Ipari mun­kaadók szövetkezete, vm. Festetios-u. 7. 338-782 336-679 Kereskedelmi és Iparka­mara bpesti, V. Szemeré- u. 6. *122-680 (Magyar gazd. kutató intézet) 112-888 Nemzetközi Vásár kiállítói és müsz. ügyei, V. Alkotmány-u. 8. 119-649 Tavaszszal, Városligeti Iparcsarnok 119-649 Erzsébet kpti uj száma 221-809 Nemzetköz! Vásár központja tavasz­szal a Városligetben 0*422-930 0*423-530 Kereskedelmi és közvetítő- bank r.-t., V. Wekerle Bándor- u. 24. 116-800 Kereskedelmi Figyelő Kom­merzieller Beobachter szerit., V. Rotherme re-n. 12. 327-837 Kereskedelmi Hírlap (Közgaz­dasági Lapszemle) Kormos Gyula fö- szerlt., VI. Vilmos császár-út 63. 0115-555 Kereskedelmi Hitelezők Szövetkezete, V. Alkotmány­it. 21. 112-077 V. .Mária Valéria-u. 1. 185-080 Kereskedelmi Hiteltudósi- tók Ipartársulata (Hegyháti I. dr.) V. Fáik Miksa-n. 18/20. 0119-051 Hegyháti István dr. ügyész-titkár 0119-051 Kereskedelmi iskolák: aj ti a- felsőkereskedelmi: Állami gyakorló, lásd Felsőkeresk. iskolai tanárképző int. alatt. Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi akadémia. Községi fin felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Vas-utcai gróf Széchenyi István felső­kereskedelmi iskola tanári szobája, VIH. Vas-u. 9/11. 139-488 b) leány felsőkereskedelmi: Bpesti r. k. négyévi.’ Zichy-Palla- vicini Edina örgrófnő női felsöke- resk. isk., IX. Lónyay-u. 6. 185-205 Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi Akadémia. Községi női felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Kereskedelmi r.-t., Kispest, Lehel-u. 14. 146-851 Kereskedelmi segélyegylet, VI. Jókai-u. 6. 128-326 Minden bőrhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom