Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

Tárcsázza a *1 -465-19 számot! Feledi Fejtő Béla vaskeresk. váll. (Feld- mann S J. és Gonda 1.) II Szász Károly-u. 1 01-525-00 Fejtő Miksa dr. orvos, bőrgyó­gyász urológus, IV Veres Pálné-u 16 1-832-66 Ha nem felel Orvosliivó *1 869-86 Fék Miksa, a Halász Ernő oki, gé­pészmérnök és Társa központi fűtés és vízvezeték szerelő cég tagja. V Fáik Miksa-u. 26/28. 01-292-61 Fekete Adolf tanerő ügynökség, V Vilmos császár-út 16 1-806-29 Fekete Alfréd dr. ügyvéd. Vili Rökk Szilárd-u. 20. 1-323-35 Fekete Andor gyógyszertára a Páduai Szent Antalhoz, IX. Ferenc­krt 22 1-865-60 Lakása, IX. Boráros-tér 3. 1-845-19 Fekete Anna dr. gyermekorvos (Rózsa M. dr.) V. Pozsonyi-üt 1. 01-184-54 Fekete Antal if j. fuvarozási váll., XI Neszmélyi-út 102. 2-687-14 Fekete Antalné férfi fehérnemű- üzem, IV Váci-n. 78/80 1-854-36 Fekete Béla, I. Völgy-u. 4. 1-648-65 Fekete Béla kereskedő, V. Ná- vay Lajos-u. 5. 1-229-00 Fekete Béla oki. mérnök, hites földmérő, I. Maros-u. 44/b. 1-503-34 Fekete Béla vendéglős, V. Po- zsonyi-út 14. 1-147-48 Fekete Béla dr. ügyvéd, IX. lpar-n. 3. 1-360-74 Fekete Béla dr. min. tan., I. Krisztina-krt 135. 1-611-82 Fekete Béla dr. nagyiványi, ügyvéd, II Donáti-u 40/42. 1-516-77 Fekete Bernát vezérigazgató. V Bálvány-u. 24 1-237-02 Fekete Dezső Hungária zománc­edény és vasárunagykereső, VIH Népszinház-u. 36. 1-860-15 Fekete Dezső dr. ügyvéd, V. Ár- pád-u. 9. 1-125-72 Fekete Emil keresk., IV. Ferenc József-rkp. 27. 1-812-09 Nyáron, II Orsó-u. 43 1-642-48 Fekete Ernő borkeresk., Pest- szenterzsébet, Horthy Miklós-u. 42. 1- 474-95 Fekete Ervin föintézö, oki. gazda, ingatlanforg. iroda túl. lakás, XI. Vak Bottyán-u. 8. 2-585-70 Fekete Ferene igazgató, mag- keresk., V. Ujpesti-rkp. 29. 2- 980-16 Fekete Ftilöpné özv., ni. Zsig- mond-u. 70 Lidi-villa. 1-513-50 Fekete Gábor dr. sebész főor­vos, v Lipót-krt 16. 1-191-23 Fekete Géza kefe és famegmun­káló gyára, VE. Hunyadi-n. 41. 1-404-46 Lakása, VIH. Népszinház-u. 47. 1-378-35 Fekete György Novara tüzoltó- készülékek, gáz- és légvédelmi esz­közök kereskedése, VI. Kévay-u. 8. 1- 208-03 Fekete Gyula, a Polgár, Lefko- vits és Fekete szállítmányozó cég beltagja, V. Pannónia u. 9. 1-182-61 Fekete Gyula építész és építő mester, XI. Fehérvári -út 42. 2- 599-21 Fekete Gyula kötött-, szövött- és sportcikkek gyára, VII. Elemér-n. 11. 1-442-45 Fekete Gyula dr., orvos, bel­gyógyász, VII. Kottenbiller-n. 27. 1-381-67 Fekete Gyula és tsa, túl. Fekete Gyula és Fekete Nándor, VI. Fáy- u 16 2-913-12 Fekete Henrik, a Roessemann és Kühnemann r.-t. vezérig, lakása (Fekete Vilmos) H Barsi-u. 6 1-526-69 Fekete I. Jenő, II Ady Endre- u. 14 1-557-69 Fekete Ignác dr. ügyvéd, V Bál­vány-u 8 1-327-93 Fekete Imre, II Bimbó-út S. 1-561-98 Fekete Imre ny. kir. kúriai bíró. XI Horthy Miklós-út 62 2-584-26 Fekete Imre, textilgyári vezér- képv., 11 Széplak-n 7 1-845-65 Fekete Imre ügyv. ig., V Zoltán­n 6. 1-205-79 Fekete István bntorkeresk. Vili. Dobozi-u. 7/9. 1-335-01 Fekete János tüzoltószer és müsz. keresk., V Vilmos császár-út 50. 1-201-64 Fekete Jenő hádogos, gáz és víz­vezeték szerelömester, VI. Székely Bertalan-n 24. 1-178-02 Fekete Jenő fögeofizikus, XI. Fadrusz-u. 6. 2-599-36 Fekete Jenő dr. ny. törvszéki biró, II. Borgó-u 17. 1-656-57 Fekete József, a Bethlen téri színház ig.. VU. Bethlen-tér 3. 1- 323-43 Fekete József keresk., VII Iza- bella-u. 34. 1-390-51 Fekete József (mezőtúri) magán- tisztv., V. Ipoly-n. 16 2-933-43 Fekete József min shiv főig., I. Kissvábhegyi-út 28/a. 1-609-59 Fekete József ny. m kir h. államtitkár, XI Vak Bottván-u. 4. 2- 585-35 Fekete József dr. fogorvos, a Magánalk. bizt. int. fogorvosa, X. Tisztviselőtelep. Szabóky-u 34. 1-331-67 Fekete kutya drogéria, túl. Ka­cséra István, IV Váci-u. 49. 01-870-88 Fekete Lajos, I F,nyedi-u. 11. 3- 666-49 Fekete Eajos lakatosmester, VU. Erzsébet-krt 64 1-407-52 Fekete Lajosné özv. dohány- kisárus, l Alkotás-u. 1/a. 1-524-92 Fekete László dr. kir. közjegyző, kormányfőtan., II Margit-krt 6. 1- 517-16 Lakása, U. Bólyai-u. 6. 1-569-19 Fekete László dr. ügyvéd (Szé­kely O.) IL Lánchid-u. 23 01- 517-76 Fekete Leó ny. póstafőtiszt, VI. Király-u. 72. 1-289-73 Fekete Manó könyvkötészete és papíráruk rakt., V. Csanády-u. 21 2- 935-06 Fekete Margit cukrászda és cu­korka keresk., VI. Teréz-krt 21. 1-240-66 Fekete Margit dohánykisárus, Új­pest, Nyár-u. 35. 2-952-97 Fekete Medard dr.fóv. tisztv., V. Kálmán-u. 20. 1-121-40 Fekete Mihály, a Hangszer ott­hon túl., VHI József-krt 9 1-336-28 Fekete Miklós malomhivatalnok. VIH Rökk Szilárd-u. 28. 1-376-52 Fekete Miklós nyomda és könyv- kötészeti cikkek képv., IV. Magyar­u. 62. 1-875-59 Fekete Nándor, V. Katona József- u. 25. 1-268-76 Fekete Nándor gép- és lóerejü fuvarozó vállalkozó, VI. Fáy-u 16. 02- 913-12 Fekete Ödön nyakkendő, fehér­nemű speciálista, VI. Teréz-krt 8. 1-155-86 Fekete Ödön szfőv. adóhiv. fő- számtan , II Lövőház-u. 10. 1-577-28 Fekete Örs, az Österreichisches Verkehrsbureau bpesti fiókjának ve­zetője, VI. Andrássy-út 28. 1-135-83 1-191-56 Fekete Örs sz. k. százados, V. Vilmos császár-út 40 ’ 1-204-92 Fekete Fái, a Fanto Egyesült Ma­gyar As vány olajgyárak R.-T. cégv., I Naphegy-u. 15 1-578-36 Fekete Pál, a m. kir. Operaház tagja, IX Közraktár-u. 12/b. 01-892-42 Fekete Pál angol úri szabó, V Szabadság-tér 5 1-225-52 Fekete Pál dohánykisárus, Vili Conti-u 28 1-350-73 Fekete Pál dr. orvos, 1 Német­völgyi-udvar 5. (Böszörménvi-út 17. mellett.) 1-540-07 Fekete Sándor, a Szekszárd bor- vidéki állami pince szövetkezet üzletvezetője, VIH József-u. 19. 1-310-09 Fekete Sándor borozó és söröző túl., 1 Fery Oszkár-u. 59. 1-566-26 Fekete Sándor és 8chaub Ferenc uriszabók, IV. Váci-u. 40.1-837-27 Fekete Sándor mérnök, III Zsig- mond-u. 70. Lidi-villa. 1-542-62 Fekete Sándor dr., 11 Keleti Károly-u. 13/a. 1-529-90 Fekete Sándor dr. egyet m. tanár, szülész-nöorvos, a gróf Ap- ponyi-poliklin. főorvosa. VIII. Mu- zenm-n. 9 1-313-18 Fekete testvérek divatáruke- resk.,IV Hajó-u. 8/10 1-827-92 Fekete testvérek magkercs- kedelmi r.-t., V. Zrinyi-u 14 #1-109-66 Cirokosztály, V. Zrinyi-n 14 01-135-49 Bpesti Áru- és Értéktőzsde, tőzsde- páholv, V Szabadság-tér 17 1-191-27 Magtisztitótelep. IX Soroksári-út44 1-442-19 Fekete Vilmosné szül. Bzimler Erzsébet illatszertára, 1. Attila- krt 19/21. 1-539-09 Fekete Zoltán, II. Keleti Károly- u 13 1-545-37 Fekete Zoltán cukorkanagyke- resk , IX. Erkel-u 4 1-864-69 Fekete Zslgmondné illatszer­tára, IV. Kecskeméti-u. 14. 1-869-20 Feketehalmy-Czeydner Fe­renc m. kir. *vkszt. ezredes, I. Tamás-u. 4. 1-662-39 Feketeházy Gyula vitéz, hu­szárőrnagy, VIH. Aggteleki-u. 17 1-391-18 Fél László dr. ügyvéd, V. Aulich- u 4/6. 1-130-31 Felbán Ferenc, tt Trombitás-út 8 1-550-94 Felber Géza, a Corvina nyomda- testékipar r.-t. vezérképv., V Sze- mere-u 21. 1-238-72 Felber Vince, ezelőtt Felber és Rnman cégt. Felber Rezső lakatos­mester, a 8wadló-féle Blazicsek- és Brecska-kályhák gyártója, VI. Kar- tács-u. 23 2-916-77 Felbert Gyula cég utóda, Va­dász Márton papirnagykeresk., V. Ar- pád-n to. 01-234-65 01-234-68 Feld Ferene gyümölcs-, zöldség- keresk., VII. Murányi-n. 15. 1-384-07 Feld Margit magánzó, VII Erzsé­bet-krt 60. 1-352-93 Feld Oly vegytisztító és kelme- festögyár. Föüzlet és központi iroda. XIV. Tbőköly-út 33 #2-972-06 Gyüjtöfiókok: 1. Krisztina-krt 8/10. 1-541-26 (Szegő Andorné) H. Szilágyi Dezsö- ter 4. 01-526-92 IV. Petőfi Sándor-u. 7. (Pilvax-köz) 1-889-25 V Bálvány-n. 3. 1-802-94 V. Lipót-krt 12. 1-232-30 VIH Mnzenm-krt 2. 1-380-57 Újpest, Árpád-út 127. 2-956-20 Feldbaum Henrik dr. orvos, VI. Andrássy-út 88 1-182-12 Felde Ágostonné özv. lakása, VH. Peterdy-n 39. 1-433-08 Felde József tea- és gyarmafárn­keresk., H Zsigmond-n. 7. 1-515-47 Felde Tibor dr. lakása, VU. Pe­terdy-u. 39 1-463-22 Nyáron. I Zugligeti-út 27. 1-641-20 FeldheímGábor cukorkakeresk . VII. Király-u. 93 1-439-42 Feldhoff er Mária dohánykisárus. VI. 0-u 9 1-276-01 Feldman Jenő szörmeáru nagy­kereső, IV. Váci-u. 17. 1-800-24 Lakása, IV Mária Valéria-u. 1. 1-831-57 Feldmann Anna textilkeresk., VH. Thőkőly-út 5. 1-382-90 Feldmann Arnold arany- és ék- szermüves. VII Klauzál-u 9. 1- 423-79 Feldmann Árpád műszerész,XíV Erzsébet királyné-útja 11. 2- 975-11 Feldmann D. Dezső, az Omnia- garage túl., VIH. Vig-u. 22. 1-371-13 Feldmann Ernő dr. ügyvéd, V Katona József-u. 9/11. 1-157-46 Feldmann Ferenc jogi kiadmá­nyok bizományosa, VII. Rákóczi­ét 62 1-360-71 Árusítás d. e. 8—2-ig az ügyvéd­boltban, közp. kir. járásbíróság aulájában, V. Markó-u. 25. 01-157-08 Feldmann Frigyes vasárunagy- keresk., VI. Csengery-u. 61. 1-117-27 Feldmann FUlöp oki. mérnök, V Akadémia-u. 5. 1-119-54 Feldmann Gábor, tt Bimbó­n. 29. 1-529-49 Feldmann Henrik dr. nőorvos, sebész, kórh. r. főorvos, V. Báthory - u 20 1-160-96 Feldmann Jenő kefe, szappan, rövidáru és háztart. cikkek nagy­kereső, VHI. Népszinház-u. 37. 1-445-82 Lakása, VHI. Népszinház-u. 36. 1-307-49 Feldmann Jenő szörmekereső, IV. Váci-u 17 01-800-24 Feldmann Jenő dr. orvos, VII Wesselényi-u. 26. 1-440-23 Feldmann József dr. orvos, Új­pest, Arpád-út 108. 2-954-90 Feldmann Károly dr. lakása, VI. Benczur-u. 45. 1-254-84 Feldmann László, a Hazai likőr­gyár r.-t. képv., VI. Eötvős-u. 4. 1-139-24 Feldmann Magda mozgásmüvé- szeti tanár, V. Lipót krt 8. 1-120-02 Feldmann Nándor és Feldmann József posztónagykereső, VII Rom- bacb-n 11. 1-451-34 Feldmann Oszkárné özv. esernyöüzeme. V Bálvány-u. 3. 1-801-33 Feldmann Kudolfné özv. ma­gánzó, 11 Füge-u. 2. 1-528-94 Feldmann S. József bontási vál­lalkozó ésépitési anyagkere6ő (Fejtő B és Gonda I.) H Bzász Károly-n. 1 1-525-00 Telepek, VI. Váci-út 37. 2-912-53 IX Vágóhid-u. li. 1-398-66 Feldmann Salamon férfi ruha nagykereső, VII. Károly király­át 13. 1-364-37 Lakása, VHI. Kender-u. 7. 1-410-46 Feldmann Sándor bútorgyári képv., Vili. Népszinbáz-u. 13. 1-427-17 Feldmann Sándor vas-, rézáru- és kárpitoskellékek nagykereső, VII Király-n. 97. 1-424-53 Feldmann Sándor dr. ideg­orvos, fogad előzetes bejelentésre egész nap. II Pasaréti-út 35. 1-518-42 Feldmann Testvérek, textil-, posztó-, bélés- és zeugárn nagy­kereső, cégtul. Feldmann Nándor és Feldmann József, VII Rombach- u. ll. 01-451-34 Feldmann Zoltán fogtechnikus, VII. Nagydiófa-u. 6. 1-457-16 Feldmár Sándordivatárukeresk , Vn. István-út 37 1-408-94 Feldmesser Péter, XI. Lenké­ét 63 2-583-96 Feldmesser Vilmos, Electric rá­dió és hangosfilm technikai váll., Savaco service, VHI Rökk 8zilárd- u. 18. 1-313-02 Feledi Boriska színművésznő, IV Szervita-tér 6 1-826-03 Feledi Dénes. IV. Petőfi Bándor- u. 9. 01-803-64

Next

/
Oldalképek
Tartalom