Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - X. kerület

Nyitra-iitca - ónódi-iitea 383 X. kertilét 10 özv. Schwéda Mihályné és tsa. uo, tb 18121, h 11385, öl 200, f, ak 1100. 11—13 Németh Aladárné. Teréz krt. 39. tb 18079-80, h 41342-43, öl 322.70 és 300, f, ak 2000. 12 Tóth Aladárné, no, tb 18120 h 41384, öl 200, f, ak 1220. 14 Katona Ernőné és tsa, Lágymányosi ut 14/b. tb 18119. h 41381, öl 224.40, f. ak 1920. 15 Mucskai Lászlóné, Maglódi ut 15, tb 18082, h 41345, öl 619.50, f. ak 250. 16 Róth Imre és neje, uo ,tb 18118, h 41380, öl 212.30, f, ak 1300. 17/a Milcenich Péter, uo, tb 18083. h 41346/1 öl 89.60. f. am 750-25-1953. 17/b Ruzicska Anna, uo, tb 18084, h 41346 2, öl 126.60, f, am 500-25-1953. 18 Benes Ferencné és tsai, uo ,tb 18117, b 41379, öl 223.60, f, ak 540. 20 Ihm János és neje, Apaffy u 72, tb 18116, h 11378, öl 234.50, t. 22 Angyal József és tsai, uo, tb 18115, h 41377, öl 206.90, f, am 300-30-1956. 22 Király János és neje, uo ,tb 18115, h 41377' öl 206.90, f, am 300-25-1956. X. Óhegy-utca 1 Kiss László és neje, Pánd. tb 18834,, h 42027/3. öl 614.50, f, ak 200 és am 1120- 25-1953, 800-20-1950 és 460-15-1952. 2—4 Lásd Kápolna tér 3-4. 3 Öze Gyula és neje, uo, tb 18833, h 42027/ 1, öl 490, f, ak 1714 és am 500-15-1953 és 1520-15-1954. 5 Zimmermann Józsefné, Hollán u 37, tb 18832, h 42026, öl 243.59, I, ak 3804, 6 özv. Grauer Mihályné és tsai, uo, tb 18838, h 42035, öl 686.35, f, ak 5728. 7 Bpest Szfőv. Városháza, tb 18831, h 42025, öl 170.81, t. 8 Bpest Szfőv. Városháza, tb 18839, h 42036, öl 550, f, ak 1228. 10 özv. dr. Freinesz Ferencné, Ferenc krt. 1, tb 18840, h 42037/1, öl 620, f. ak 2646. 11—^13 Bpest Szfőv. Városháza, tb 18820, h 42018, öl 500, f, áll. adóm. 12 Heinrich Nándor és neje, Zrínyi u 9, tb 18846, h 42037/8, öl 202.40, t. 11 Magy. Ált. Hitelbank, József n. tér 2-3, tb 18847, h 42038/1. 2 hold és 942.90 öl, f, ak 2912. 15 Bpest Szfőv. Városháza, tb 18819, h 42017' 2, öl 300, t. 16 Szeifferl Matild és tsai, uo tb 18849, h 42039/1, 14 hold és 168.60 öl, f, ak 1214. 16/a Bpest Szfőv. Városháza, tb 18906, h 42061/ 1, öl 82.40, t. 16/b Zlamál Gyula és tsai, uo. tb 18907, h 42061/2, öl 141, f, am 2300-30-1960. 17 ifj. vitéz Pávai Sándorné és tsai, Kassa tb 19284, h 42017/4, öl 134 10, f, am 1012-30-1956 és 100-15-1950. 18/a Mucha István, uo ,tb 18908, h 42061/3b öl 165.70, f, ak 420 és am 400-20-1946. 18/b dr. König Irén, Öhegv u 16/b, tb 18909, h 42061/4, öl 226.20. f, am 100-25-1955 800-20-1950 és 200-15-1951 19 Bolla Sándor és neje, uo, tb 18818, h 42017/3, öl 140.40, f, am 600-30-1957. 20 Salgó Sándorné, Gyömrői ut 31 tb 18910 h 42061/5, öl 506, f, ak 120. 21a Szieberth Imre és neje, uo. tb 18817. h 42016, öl 218.20, f, ak 800. 21/b Lásd Márga u 28. 22 Csatlós János és neje, Práter u 67. tb 18904, h 42059, öl 429, t. 23/a Lásd Márga u 21. 23/b Kardos Terézia, Brooklvn, N. J., tb 18805 h 42004, öl 207, f, ak 900. 24 Székelv Jenő és tsa, Párisi u 1. tb 18911. h 42063. öl 1289, f, ak 1461. 25 Dávid János és neje, uo, tb 18804. h 42003. öl 308.80, f, ak 1728. 26 a özv. Grünberger Hermanné, uo ,tb 18913. h 42064/2. Öl 425.30, f, ak 1032. 26/b Gyenge Lajosné és tsa. uo ,tb 18912. h 42064/1, öl 226.50, f. ak 564 és am 800- 25-1954. 27 Láng Margit és tsai. uo. tb 18803, h 42002,- öl 307.70, f, ak 960. 28 Bartha Béla és neje, uo ,lb 18914, h 42065, öl 312.70, f, am 1200-25-1953. 29 Lécziáu István és neje, uo, tb 18802. h 12001, öl 30660, f, am 1200-30-1961. 30/a Halgebauer Ferencné. uo ,tb 18915, h 42066/1, öl 150, f, am 1350-30-1962. 30/b Kalina Ilona, uo, tb 18916. h 42066/2 öl 151, f. am 1740-30-1963. 31 Vladár István és tsai. Váci u 76. tb 18801, h 42000, öl 302.80, f, ak 2564. 32 Tóth Mátyás és neje, uo ,tb 18919, h 42070,' öl 216, f, am 700-25-1953 és 450-15-1953. 33 Lásd Szlávy u 52. 34 Bunyói* Erhard és neje, uo, tb 18920, h 42071, öl 200, f, am 1000-30-1957 és 200- 15-1950. 35 Lásd Szlávy u 51/b. 36 özv. Kuchár Edéné, Füzér u 6, tb 18923, h 42074, Öl 314.20, f, ak 1640. 37 Csizmadia Jánosné, Andrássy ut 3, tb 18791, h 41990, öl 307.80, f,. ak 1420. 38 özv. Mayer Jánosné és tsai, Liget u 12/b tb 18924, h 42075, öl 345, f, ak 1628. 39 ifj. Winkler József és neje, Lugano, tb 18790. h 41989, öl 318.60, f, ak 4616. 41 Köteles Gvula, uo, tb 18789, h 41988, öl 541, f, ak 3286. 42 Debák Józsefné, uo, tb 25118, h 41982/35^ öl 169.50, I, ak 864. 45 Krausz Antal és neje, uo, tb 25098, h 41982/ 15, öl 138.80, f, am 360-15-1956. 48 özv. Kele Kálmánná és Fia, Óhegv u 58, tb 20240, h 42090/16, öl 171.20, f/ak 660. 50 Goda Lajos és neje, uo ,tb 20237, h 42090/ 13, öl 205.70, f, am 150-15-1948. 52 Németh István és neje, uo ,tb 20236, h 42090/12, öl 221.40, f, am 500-15-1950. 53 Valkony József és neje, Óhegy u 40, tb 18766, h 41979/11, öl 130.90, f,; am 760­30-1963 és 80-15-1954. X. Ónódi -utca 1 Jajczay Nándor és tsai, Bokréta u 10, tb 15785, h 39162/2. öl 119.70. I, ak 2300 és ara 2640-30-1957. 2 Lásd Kolozsvári u 37. 3 Kovács Ferenc, Maláta u 5, tb 15786, h 39163, öl 469.50, I, ak 15324. 4 Balázs István és tsai, Gyarmat u 58, tb 15790, h 39171/1, öl 250-, t. 5 Boschán Károly és tsa, Liget u 40, tb 15787, h 39164, öl 559, I, ak 7082. 6 Klein Adolfné, uo, tb 15793. h 39175 öl 349.12, f, ak 2500.

Next

/
Oldalképek
Tartalom