Budapesti czím- és lakásjegyzék, ház- és telekjegyzéke 1931