A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - III. kerület (Újlak és Ó-Buda)

Újlak. Ház- és telekjegyzék. 92 III. Kerület. Ó-Buda. 55 Konrád Antal és b. társai 18428 56 Giegler György és neje 18446 57 Meltzner Károly és neje 18427 58 Perényi György és b. társai 18447 59 Gottlieb Sándor és b. társai 18425 60 Kábel Antal és neje 18448 61 Eke József és b. társai 18424 62 Prohászka Eerencné és b. társa 18449 63 Szentendrei u. 76 64 Özv. Hauser J§zsefné 18450 65 Szentendrei út 11, 12. 66 Bukletits Istvánná és b. társai 18451 67 Finály Zsigmond és neje 18416 72, 74 Schwarcz Zsig­mond 18520/48 76 Heigl József és neje 18520/42 78 Özv. Gáspár Istvánná 18520j41 Matróx-utcza. (Óbuda.) 1 Szentendrei u. 75. 2 Leipziger Vilmos szeszgyár r.-t. 18391 6 Szentendrei u. 73. 4 Szentendrei u. 71. 5, 7, 9, 11, 13, 15, Első Dunagőzhajózási tár­saság 18402 6, 8, 10, 12, 14 Szent­endrei u. 8/5. Mátyáshegy. (Kültelek.) Dr. Lugmayer József 16040 Horváth József és b. társai 16042/4,2 Horváth József és b. társai 1604 3 Koch Kuchár Alojzia és b. társai 16045 Dr. Szalai Emil 16046 Herold Antal 16047 Özv. Koza Ferenczné és gyermekei 1604.8 Barcsai Dezső 16049 Kertész József és neje 16051 Griesl Lipót és b. társai 16052 Dr. Lugmayer József 16053 Dr. Lugmay er József 16054 Dr. Lugmayer József 16055 Houba Károly és b. társa 16056 Özv. Holies Kálmánné és b. társa 16061/4, 2 Czader Rozália és Anna 16062/4, 5 Nagybátony-újlaki egyesített iparmű­vek r.-t. 16077 Nagybátony-újlaki egyesített iparmű­vek r.-t. 16078 Schmidt Miksa 16079 Schmidt Miksa 16080 Schmidt Miksa 16081 Budapest székesfőv. 16082/4 Özv. Bauer Antalné és b. társai 16095 Ifj- Schwarcz Dávidné és b. társai 16098 Phózer Sándorné 16101 Lowinsohn Lipót 16102 Özv. dr. László Mórné és gyermekei 16103 Özv. Hepper Károlyné 16104 Ámon Rezső 16109 Kocsner János és neje 16105 Schwarcz Adolf és neje 16106 Wasserle Jámosné és b. társai 16107/4 Wasserle Jánosné és b. társai 16107/2 Dr. Gesztesi Gyula és társai 22916 Gruh Róza és b. társai 22917 Trostovszkv Fülöp és b. társai 22918 Trostovszky Fülöp és b. társai 22919 Trostovszky Fülöp és b. társai 22920 Flesser József 22921 Dr. Hechter Rezső 22922 Laukó Margit és b. fsai 22923 Lankó Margit és b. tsai 22924 Hendler Samu és neje 22925 Schlosser Erzsébet és b. társai 22926 Horvát Bernát és neje 22927 Dr. Lugmayer József 22928 Fritz István 22929 Szeif Pál és neje 22930 Dr. Bihar Jenő és neje 22931 Schifferer János és neje 22932 Wéber Istvánná és b. társai 22933 Zsolnay Ferenczné 22934 Herhof Jánosné 22935 Ratzenbeck Antal és Mihály 22936 Ratzenbeck Antal és Mihály 22937 Ratzenbeck Antal és Mihály 22938 Ziegler Györgyné 22939 Grégler Istvánná 22940/4, 2 Kréh Pál 22941/4, 2 Krén Pál 22942/4, 2 Schlosser Károly 22943/4, 2 Schlosser Károly és neje 22944/4, 2 Obweger Vilmos 22945/4, 2 Dobos András és b. társai 22946/4,2 Dobos András és b. társai 22947/7, 2 Dobos András és b. társai 22948/4,2 Dobos András és b. társai 22949/4,2 Kollár László és b. társai 22950/4, 2 Weisz Györgyné és b. társa 22951/4, 2 Abszolon Ferenc és b. társai 22952/4,2 Abszolon Ferenc és b. társai 22953/4,2 Krén György és b. társai 22954/4, 2 Dr. Hechter Rezső és b. társai 22955/4, 2 Dr. Hechter Rezső és b. társai 22956/4, 2 Dr. Hechter Rezső és b. társai 22957/4, 2 Breitner József né és b. társai 22958/4, 2 Krén Lőrincz és neje 22959/4, 2 Krén Lőrincz és neje 22960/4, 2 Krén Lőrincz és neje 22961/ 4,2 Kollár Márton Mihály és neje 22962/4, 2 Krén Pál 22963/4, 2 Krén Pál 22964/4, 2 Gráf Károly 22965/4, 2 Bem Rezső Lajosné '22966/4, 2, 2 Bem Rezső Lajosné 22967/4, 2, 3 Bem Rezső Lajosné 22Ö68/4, 2, 3 Bem Rezső Lajosné 22969/4, Haszmann Márton és b. társai 22970/4,2, 3 Kemény Zoltán és Lajos 22971/4, 2, 3 Haszmann Márton és b. társai 22972/4, 2,3 Haszmann Márton és b. társai 22973/4, 2, 3 Haszmann Márton és b. társai 22974/4,2, 3 Szeif Pál 22975/4—3 Lutz Pál 22976/4, 2, 3 Schöffer István és b. társai 22977/4, 2, 3 Meggyfa-utc*a. (Óbuda.) 1/a Matróz-u. 2. 1/6 Szentendrei u. 71. 2 Szentendrei u. 65, 67, 69. 3, 5, 7,9, 11 Szentendrei u. 86. 4 Szentendrei u. 84. 6 Szentendrei u. 17. 13 Szentendrei út 22. 15 Kerék-u. 78. Miklós-tcr. (Óbuda.) 1 Laktanya-u. 35. 2 Budapest székesfőv. 18375 2 Budapest székesfőv. 18437/4. 2, 3 4 Szentendrei u. 70. 5 Budapest székesfőv. 18439 6 Szentendrei u. 64, 66. Miklós-utcza. (Óbuda.) 1, 3 Gottlieb Sándorné és b. társa 18293 2 Flórián-tér 7. 4 Becsán Albert és b. társai 18264 5 Gottlieb Sándorné és b. társa 18294 6 Schromm Károly és b. társai 18263 7 Gottlieb Sándorné és b. társa 18295 8 Lang Henrikné 18262 9 Gottlieb Sándorné és b. társa 18296 10 Dr. Goldinger Ferenc és b. társa 18261 11 Dr. Lugmayer József 18297 12 Csatay István 18260 13 Özv. éteiner Samuné és b. társai 18298 14 Mihályi Anna 18259 15 Özv. Krause Nándorné és b. társai 18299 16 Kovács Leó és neje 18258 17 Bíró Antalné 18300 18 Linczenpolcz József és b. társai 18257 19 Fővárosi Pénzalap 18312 20 Budapest székesfőv. 18256 21 Hinora János és neje 18313/1 22 Raab József és b. társai 18255 23 Thőndcl Józsefné 18314 24 Klein Samu és neje 18254 25 Mátyás Jánosrc és társai 18315 26 Kneitner József és neje 18253 27 Stockl Tamás és b. társai 18316 28 Mayer István és neje 18252 29 Hochhäuser István és neje 18317 30 Özv. Lindmayer Já­nosné és b. társai 18251 31 Szentendrei u. 64, 66. 32 Haszmann Ferencz és neje 18250 34 Özv. Lindmayer Pálné 18249 36 Haszman Mártonná 18248 38 Lindmayer Antalné és b. társai 18247 40 Czilling Mihály és neje 18246 42 Wechinger Józsefné és b. társai 18245 Mocsáros. (Külterület.) Schlosser Márton és b. társai 22912 Schaffer István 22913 Breitner Lőrincz és b. társa 22914 Liegl István 22915 Magasházv Mihály és neje 23788/4 Kühnemann Pál 23790 Budapest székesfőv. 23792 Budapest székesfőv. 23793 Lukács-ntcza. (Újlak.) 1 Lajos-u. 11. 2 Kovács Géza Béla 14590 4 Dr. Berényi Sándor és neje 14589 6 Lajos-u. 9. Br. Lukachich Géza és neje 14593/3 3Iajláth-utcza. (Óbuda.) 1 Flórián-u. 1. 2 özv. dr. Schulek Kál­mánné és b. társai 18208 3 Miklós-u. 4. 4 Özv. Schlosser Já­nosné 18209 5 Miklós-u. 6. 6 Kovács József és neje 18210 7 Miklós-u. 8. 8 Gaál Mihály és neje 18211 9 Miklós-u. 10. 10 Dóra Andor és b. tsa 18212 11 Miklós-u. 12. 12 Ifj. Horváth Béla és b. társai 18213 13 Miklós-u. 14. 14 Idb. Bayer Sándoi és neje 18214 15 Miklós-u. 16. 16 Haszmann Anna és b. társai 18215 17 Miklós-u. 18. 18 Keresztury László 182Ki 19 Miklós-u. 20. 20 Haszmann Antal és b. társai 18217 22 Kölbl Ágostonná 18218 23 Orphanides János és b. társai 18244 24 Budapest székesfőv. 18219 25 Özv. Seger Antalné 18243 26 Dinczer Benedekné 18220 27 Winkler Antalné 18242 28 Bauer Ida és b. tsai 18221 29 Busch József és neje 18241 30 Hiros Nándor és neje 18222 31 Kálmán Mórné és társai 18240 32 Szegedy József és neje 18223 33 Kemény Vilmos és neje 18239 34 Büchler Anna és b. társai 18224 35 Hackermüller Pál és neje 18238 36 Brunner Ferenczné és b. társa 18225 37 Deutsch Géza és neje 18237 38 Berey Pálné 18226 39 Özv. Türkössy Pálné 18236 40 Gittinger Károly és neje 18227 41 Pender Ferencz és neje 18235 42 Özv. Gittinger Istvánná 18228 43 Szekeres József 18234 44 Óbuda-ujlaki ág. ev. egyházközség 18175 45 Fröschl Ferencz és b. társai 18233 46 Özv. Zirzystl Henrikné és b. társai 18174 47 Ifj. Sommer István 18232 48 Spitznagel József és neje 18173 49 Thaller István 18231 50 Raktár-u. 5. 51 Thaller István 18230 52 özv. Horváth Antalné 18444 53 Óbudai ref. egyház 18440 54 Behringer Károly és b. társai 18445 Wasserle Jánosné és b. társai 16107/3 Gludovácz János és neje 16110/3 Gomba Károly és neje 16110/4 özv. Prohászka Edéné 16111 Dóra Andor és neje 16112 Schmidt Miksa 16115 Özv. Nebenführer Ferenczné és b. tsai 16127 Domonkos János és neje 16128 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16137 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16138 Cséfalvai Móricz 16139/2 Özv. Haj dó Jánosné és társa b. 16139/2 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16148 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16149 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16157 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16158 Egyesült tégla- és czement- gyárr.-t. 16159/7,2 Egyesült tégla- és ezement- gyár r.-t. 16161 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16162 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16166 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16167 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16168 Egyesült tégla- és ezement- gyár r.-t. 16170 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16171 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16172 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16174 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16175 Egyesült tégla és czement- gyár r.-t. 16176 Egyesült tégla- és czement- gyár r-.t. 16178 Nagybátony-újlaki egyesült iparmű­vek r.-t. 16179/2 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16180 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16183 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16184 Schmidt Miksa 16188 Özv. Gianone Egonné 16041 Deák János 16044 Laurum István és b. társai 16064/7, 2 Özv. Schnemás Mihályné és gyermekei 16066/7, 2 Tekevits Károly 16068/7, 2 Novy Szedlák Károly és b. társai 16069 Haimbach János és b. társai 16094 Radics Gergely és neje 16096 Ferdinandó József és neje 16097 Schmidt Miksa 16099 Özv. Nahodil Adolfné és b. társa 16100 Brandstein Artúr 16105/2 Wasserle János és b. társa 16105/3 Kaill Oszkár és neje 16110/7 Marczel Istvánné 16110/2 Kuszenda Gyula 16113 író Lajos és h. társa 16126 Reisz Árpádné 16129 Puchala Jánosné és b. társai 16141/7 Kvila Gyuláné 16141/2 Juhacselt Pál és neje 16151 Egyesült tégla- és czement- j gyár' r.-t. 16173 Egyesült tégla- és czement- gyár r.-t. 16182/7, 2, 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom