A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

Vái*. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 82 I. Kerülei Krisztinaváros. 24 Győr János és b. társai 10347 25 Öllé Lajos és neje 10340/6' 25 Vas Miklós és b. társa 10346/5 26, 21 Manó Rezső 10381/2—2 27 Kühlburger János és neje 10383/4 27 SzöLnyi Rezső és neje 10383/5 28, 23 Manó Rezső 10382/1—2 29 31, 38 Csipke-u. 23. 33 Varga Jenő 9549/7 34, 36 Schréder János és neje 10343/7—2 Győri út. .Krisztinaváros és külterület.) I Zborav Ábrisné 7649 2ja Vajda Ernő és neje 7807 2/6 Nyomárkay Sándor 7808 2/c Dr. Deutsch Ignácz 7809 3 Márton Ernő 7662 4 Holstein Rudolf 7810 5 Kokn Fülöp és neje 7665 6 Dr. Rosconi Titusz és b. társai 7812 8 Szüts Ernő és neje 7818 9 Fery Oszkár-út 2. 10 Gaál Sándor és neje 7819 11, 15 Alkotás-u. 46. 12 Győri út 12. sz. ház­szövetkezet 7820 14 Dr. Szilágyi Lajos és neje 7822 16 Dr. Huszár Vilmos és neje 7834 17, 19 Vöröskereszt Er­zsébet kórház 7805 18 Robicsek Jenő és b. társai 7835 20 Hartmann Béláné 7837 21 Budaörsi út 2. 22 Szilágyi István és b. társai 7862 24 Dr. Schwarcz Vilmos 7861 26 Csőrsz-u. 2. Gyóző-utczu. (Krisztinaváros.) 3 Pálya-u 6. 5 Attila udvar társas­ház szövetkezet 7551 7 Dr. Gohl Ödön magyar nemzeti múzeum érem- tári alapítványa 7572 9 Márvány-u. 9. 11 M. kir. kincstár 1658 Gyultt-utczu. (Tabán.) 1 Budapest szék. főv. 5744 3 Budapest szék. főv. 5743 5 Budapest szék. főv. 5742 7 Budapest szék. főv. 5741 9 Orom-u. 5. Hadnagy-utcza. (Tabán.) 2 Döbrentey-tér 4. 3 Kozanek István és b. társa 6211 4, 6 Budapest szfőv. 5963 8, 10 Uznanszky Eustachné és b. társai 5973 9 Árok-u. 64. 11 Arok-u. 69. 12 Budapest szék. főv. 5974 15 Budapest szék. főv. 6004 16 Budapest szék. főv. 5976 17 Fehérsas-tér 10. 18 Budapest szék. főv. 5980 19 Budapest szék. főv. 6017 21 Czipő-u. 7. 22 Budapest szék. főv. 5990 23 Budapest szék. főv. 6019 24 Budapest szék főv. 5991 25 Budapest szék. főv. 6023 26 Budapest szék. főv. 5992 28 Budapest szék. főv. 5993 29 Budapest szék. főv. 6025 30 Budapest szék. főv. 5994 31 Budapest szék. főv. 6027 32. Budapest szék. főv. 5995 34 Budapest szék. főv. 5996 35 Kereszt-tér 16. 39 Budapest szék. főv. 6032 41 Barsi-u. 2. 45 Budapest szék. főv. 5813 46 Budapest szék. főv. 5882 49 Budapest szék. főv. 5812/2 52 Budapest szék. főv. 5802 53, 55 Budapest szfőv. 5808 57 Budapest szék. főv. 5807 58 Budapest szék. főv. 5805 59 Kör-u. 1. 62 Felsőhegy-u.75. 63 Ozakó-u. 15. 64 Felsőhegy-u. 77. Budai görög keleti szerb egyházközség 6209 liadur-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Váralja-u. 21. 2 Attila-körút 2. Haj adon-utoza. (Vár.) 1 Tárnok-u. 10. 2 Tárnok-u. 8. Halász-bástya. (Vár.) 2 M. kir. kincstár 6535 3 M. kir. kincstár 6537 4 Iskola-tér 1. Halmi-utcza. (Külterület.) 9 Szőke Imre és neje 3670 11 Özv. Bállá Gézáné és gyermekei 3669 13 Ecsed-ú. 10. 15 Ecsed-u. 7. 17 Osizmazia Lajosné - 3657 20 Alth Károlyné 3629 22 özv. Jaritz Andrásné 3630 24 Holczmann Vilmos 3631/2 26 Dr. Kosztig Jánosné 3646 28 Vidosfalvy Gyula és neje 3644 30 Ferstl Gyuláné 3643 32 Bornemissza-u. 12 — id. Kölber Jenő és b. társai 3690/22, 3690/22 — Bpest szfőváros 3690/2, 3690/2, 3690/23 — Szilágyi Béláné 3516/22 11amzsabéjji út. (Külterület.) Várady Lajos 3375 Bpest szfővárosx községi takptár rt. 4555/2,4555/2 M. kir. államvasutak 4559 Budapest szék. főv. 4560 Várady Lajos 4563 Budapest szék. főv. 4564 Hangya-utcza. (Külterület.) 1, 4 Költő-u. 22. 2 Tündér-u. 16, 22. 5 Költő-u. 26. 6 Budapest szfőváros 8503 7 Keller Alajos és neje 8498 8. Fleissig Sándor és neje 8502 9 Költő-u. 40. 10 Fleissig Sándor és neje 8501 12 Fleissig Sándor neje 8500 14 Ifj. Keller Alajos 8499 Hantos-út. (Külterület.) 1 Alkotás-u. 47. 2 Alkotás-u. 49. 3 Dr. Schweitzer Brunóné 7800 4 Budapest szfőváros 7872 5 Dr. Sigray Béla és b. társa 7789 6ja Dann Ilona 7874 6/6 Dévai Vilmos és neje 7875 7 Dr. Sigray Béla 7788 7 Alkotás-u. 39/6. 8 Pampel testvérek 7877/2 9 Büchler Lajos és neje 7785/2 10 Behm Rezső Lajosné 7877/2 15 Dr. Vajda Ákos és b. társai 7774 17 Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank r.-t. 7773 19 Fery Oszkár-u. 38. Dr. Vajda Ákos 7775 Kalapos Lajos és neje , 7784/2 Rózsahegyi Kálmán és beje 7784/2 Harasast-utcza. (Külterület.) 1 Sasadi út 7. 2 Budaörs út 105. 3 Csendes József 2552 4 Budaörsi út 107. 5 Margalit Andor és neje 2553 6 Bogisits Lipót 2548/6 6 Bpest szfővárosi köz­ség' takptár rt. 2548/34 7 Dr.Pap Sándor és neje 2554 8 Bpest szfővárosi köz­ségi takptár rt. 2548/33 9 Mészáros József 2555 10 Bpest szfővárosi köz­ség’ takptár rt. 2548/1 Harkály-utcza. (Tabán.) 1 Budapest szék. főv. 6050 3 Budapest szék. főv. 6049 5 Szög-u. 1. 6 Budapest szék. főv. 6133 8 Budapest szék. főv. 6134 9 Budapest szék. főv. 6040 Hárshegyi út. (Külterület.) 1 Budakeszi út 51. 2, 4 Budakeszi út 53/a. 3 Kuruclesi út 14, 16, 79. 5, 7 Dr. Wenczel Tivadar és b. társa 10935/2—2 6 Budakeszi út 53ja. 8 Budakeszi út 55/a. 9 Hárshegyi Gazdasági r.-t. 10930/2—4 10 Budakeszi út 55/6. 12 Budakeszi út 55/c. 14 Budakeszi út 57ja. 16 Ferenczhalmi ingat­lan rt. 10921 18 Budakeszi út 59. 20 Budakeszi út 63. 22 Budakeszi út 22, 65. 24 Budakeszi út 67. 26 Budakeszi út 69. 28 Budakeszi út 71. Gsehwindt Ernő 10915/2 Ilii rs -köz. (Krisztinaváros.) 1 Kékgolyó-u. 5. 2, 4, 6 Kékgolyó-u. 7. 8 Schwartzer-féléSana­torium r.-t. 7014 Heyedüs-köz. (Tabán.) 1 Döbrentei u. 13. 2 Döbrentei u. 15. Megryalja-út. {Tabán, Krisztinaváros és külterület.) 1/a Tigris-u. 67. 1/6 Aladár-u. 1/a. 2 Katona Béla és neje 5218 3, 5 Tabáni hegyalja-út 5. sz. társasház szö­vetkezet 7396/4 4 Özv. Schrei! Jánosné és b. társai 5217 6 Fertig Vilmos 5206 7 Farkas Géza és neje 7401 8 Kertész József 5205 9 Emmer Antal és neje 7402 10 Csiky Csaba és Mária 5240 11 Felföldi Jenő és b. tsa4884 12 Dr. Fritz József és b. társa 5203 13 Schmid Antal és b. társai 4885 14 Sulek József és neje 5202 15 Ürge István 4886 16 Nemes István és neje 5187 18 Özv. Kellner Lajosné és b. tarsai 5186 19 Avar-u. 10. 20 Pattantyús F. Béla és neje ' 5185 21 Budapesti Baptista hitközség 4889 22 Pattantyús Béla és neje 5184 23 Budapesti Baptista hitközség 4890 24 Fábri Béla és b. társa 5183 25 őszi Oszkár és b. társai 4891 26 Fábri Endre és b. társa 5182 28 Fábri Endre és b. társa 5181 32 Fábri Endre és b. társa 5192 34 Ház- és telekforgalmi r.-t. 5178 36 Ház- és telekforgalmi r.-t. 5177 38 Fleissig Sándor és neje 5175 42 Orczy Gyula 5148 44 Orczy Gyula 5147 46 Rerrich Béla 5146 48 Ménesi-út 87. 50 YiUányi út 99. — Özv. Keresztes Endréné 4893/4 — Fodor Lajos és b. társa 4893/5 ütegyhát-atcasa. (Külterület.) 1, 2 Farkasvölgyi villa- építő r.-t. 8859/3 3, 5 Parkváros r.-t. 9154 4 Bpest szfőváros 8862(1 6 Parkváros r.-t. 8888/3 7 Parkváros r.-t. 9269 8 Parkváros r.-t. 9152 9 Parkváros r.-t. 9270 10 Parkváros r.-t. 9151/1—2 11 Agancs-u. 32. 12 lovag Wahl Oszkár 9150/2—2 13 Parkváros r.-t. 9284 14 Parkváros r.-t. 9149/2—3 15 Parkváros r.-t. 9285 16 Kováts Béla és b. tsai 9147/2—3 17 Bege-út 27. 18 Parkváros r.-t. 9146/2—3 19 Agancs-út 11. 20, 22 Parkváros r.-t. 9143/2—3 21 lovag Wahl Oszkár 9377/2—2 23 lováé Wahl Oszkár 9378/2—2 24, 26, 28 Parkváros r.-t. 9105 25 lovag Wahl Oszkár 9379 27 lovag Wahl Oszkár 9380 29 lovag Wahl Oszkár 9381 31 Dr. Missner Ignácz 9382 33 Dr. Missner Ignácz 9383 35 Huber Istvánné 9384 37 Parkváros r.-t. 9385 39 Park város r.-t. 9386 41 Br. Eötvös-út 38. Farkasvölgyi villa­építő r.-t. 8862/76 és 8862117 Heinrich Istvún- út. (Külterület.) 1 Zsófia országos gyer­mekszanatórium egyesület 11378 2 Hidegkúti út 119. 3 Weisz Lázár és neje 11377/2 4 Dvoracsek Lajos 11372 5 Szénásy Béla és neje 11377/7 6 Özv. Erdélyi Emilné 11373/3 7 Benes Imréné 11376/3 8 Erős Károly és neje 11374 Hengeriiiialom­utcza. (Külterület.) I Fehérvári út 82. 4 Békássy Imréné és b. társai ' 3882 5 Hlavathy József és b. társai 3857 6 Munkácsy Sándorné 3881 7 Füredi Nándor és b. társa 3858 8 Budapest szék. főv. 3980 8 Kiss György és neje 3880 9 Szalay Ferencz Károly 3859 10 Özv. Lusztig Jakabné 3845 10 Blasch Antal és neje 3879 II Szalav Ferencz Károly 3860 13 Hlavaty István 3861 15 Szmilko Gábor és neje 3875 17 Hatvány Deutsch Károly 3876 18 Hatvány Deutsch Károly 3878 45, 51 Első budapesti gőz­malmi r.-t. 4054/2 70 Bpest szfőváros 4052 Hertelendy­utcza. (Krisztinaváros és külterület.) 1 Alkotás-u. 33. 2 Alkotás-u. 35. 3 Telbisz Ottmárné 7695/2 4 Sonnenfeld Ede 7683/2 4 Bercelly Harryné 7683/2 5 Márvány-u. 40. 6 Klein Melinda 7684/2 7 Márvány-u. 42. 8 Ganz és tsa Danubius gép- vaggon- és hajó­gyár r.-t. 7685 9 Márvány-u. 44. 11 Márvány-u. 46. 13 M. kir. kincstár 7736 Hidegkúti át. (Külterület.) 4 Nova Ipari és Közle­kedési r.-t. 11000/2 6ja Szepesi Dezső és neje 11001/2 6/6 Gräber Gyula 11001/2 8 Br. Wolfner Ti vadamé 11002

Next

/
Oldalképek
Tartalom