A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VII. kerület (Erzsébetváros)

Erzsébetváros. Ház- és telekjegyzék. 143 VII. Kerület. Erzsébetváros. Amerikai txt. (Külterület.) (Lásd a VI. kerületet is.) l/o Thököly-út 122. 1/6 Rupp Lili 32258 1/c Dr. Fátyol Dezső és neje ‘ 322571 — Schwartz Lajos és neje 1 jd Diamant Ödön 32256 1 1 jd Schmidt Mihály né 32256/3 1/c Harmatta Andor 32255 1 // Harmatta Andor 32254 2ja Thököly-út 120. 2/6 Boda Imre László és b. társai 32265 2 jc Légár József és neje 32266/2 — Hahn Gyula és neje 32266 1 2/d Lövenheim Mór 32269 2je Ransburg Jenőné 32271 2// Kleinlein János 32272 2lg Colussi Béla és neje 32273 2jh Özv.Wiesner Miksáné 32274 3ja Rónai Ede és b. tsai 31589 3/6 Csirár Péter és neje 31588 3/c Regimenter Árpád és neje 31587 3jd Budapesti evangé­likus magyar egyház 31578 3je Budapesti evangé­likus magyar egyház 31577 4ja Roszmanik Klára és b. társai 31591 4/6 Kohn Márkné és társa 31593/1 5 Kohn Márton és b. társai 31572 6 Lindwurm Nándor 31695/1 7,9 Pesti Chevra Kadisa 31574 8 Csillag Ignácz 31606 10 Csillag Ignácz 31607 12 Csillag Ignácz és b. társa i 31608 5 13/a Haas Mór és h. tsai 31570/2 13/6 Freud Artúrné és b. társai 31570/1 14 Rottenstein Mór és neje 31609 15 Erzsébet királyné-út 21. 16 beczkói Biró Pál 31610 18 Grosz Manóné 31611 20 Marik és Társa ezés? 31612 22 Faragó Árminné és b. tsai 31613 24 Weiss Tivadar és neje 31614 26 Erzsébet királyné-út 19. — Gyurikovich Géza és neje 32270/2 — Mészáros Mihály 32270 1 — Sztrilich Pál és b. társai 31608/1 — Sztrilich Pál és b. társai 31608 2 13 Pikier Károly és neje 32736 14 Özv. Vadász Lajosné 32928 15 Szállodások, vendég­lősök, kávésok, kocs- márosok és alkalma­zottaik nvugdíieeye- sülete “ 32735 16 Herczegh Vilmos és b. társa 32927 17 Schleifer Zoltán 32734 18 Szabó Menyhért és neje 32900 19 Weisz Miksa és neje 32729 20 Szabó Kálmán és Gyula 32899 21 Ifj. Antos Jánosné 32728 22 Szabó Kálmán és Gyula 32898 23 Rumpelles Jánosné 32727 24 Szabó Kálmán és b. társai 32897 25, 27’ Budapest székesfőv. 32726 26, 28 Thököly-út 27. 29 Dr. Bányai Aladárné 32725 30 Thököly-út 42. 32 Schweiger Miksa 33036 34 Brém Ferenczné 33038 36 Kovács Hermann és neje 33041 38 Knöpfler Ignácz és neje 33043 40 Özv. Pfliger Jánosné és b. tsa 33044 42 Özv.SemlerN. Sándorné és b. társa 33045 44 Özv. Csenkey Ferenczné és b. társa 33233 46 Pertovics Miklósné és b.j. társa 33234 48 Adler Juliska és b. társai 33235 50 M. kir. kincstár 33236 52 Kmetty Mihály és neje 33237 54 Neumann és tsa faárú- gyár r.-t. 33240 56 István-út 44. 58 Szegő János 33244 60 Elemér-u. 4L 62 Tellyesniczky Jánosné 33342 64 Tisztviselők Aréna-út 64. sz. házépítő szö­vetkezete 33343 66 Maller Sándor és neje 33351 68 Magyarországi építő- munkások országos szövetsége 33353 70 Özv. Hercz Józsefné és b. társai 33359 72 Semler Sándor 33467 74 Polgári Szanatórium r.-t. 33468 76 Pamjanich-u. 51. 78 Damjanich-u. 58. SO Simkó Gyula 33473 82 Özv. dr. Trajtler Ist­vánná 33481 Bajza-utcza. (Lásd a VI. kerületet is.) — Damjanich-u. 20. 15 Özv. Garai Sándorné és b. társai 30671 16 Marx és Mérei ezég 30710 17 Müller A. Károlyné 30670 18 Marx és Mérei ezég 30698 19 Schlésinger Adolfné 30669 20 Marx és Mérei ezég 30697 21 Weisz Izidor és neje 30655 22 Novak Imréné 30695 23 özv. Körmendy Pálné 306541 23 Ghimesy Béla és neje 30654 2 23 Zonfalvi Rezsőné 30654/3 24 Nyíri Károly 30G80 26 Büchler Pál és Andor 30679 40/a Horváth Ilona 29988/50 — Budapest székesfőv. 30424 — Budapest székesfőv. 30423 — Szerdahelyi Sándor 30778/14 — Dr. Siegler Andor és b. társai 30292 2, 30292 5 — Várady Mihály 30372 6 — Kaufmann Mórné 30372 4. 30372 5 Balázs-utc*a. (Külterület.) (Lásd a VI. kerületet is.) 1 Gervay-u. 47. 2 Gyarmat-u. 108. 3 Gervay-u. 44. 4 Gervay-u. 42. 5 Kerékgyártó-u. 41. 0 Kerékgyártó-u. 39. 11 Kovácsi Nándor és b. társa , 3077813 12 Németh János és tsai 30778/7 13 Ernst Vilmos 30677 14 Halász Aladár 30712 Barcsay-utcza. J Erzsébet-körút 17. 2. 4 Erzsébet-körút 19. 3 Zimmermann Miksa és b. társai 33675 5 M. kir. kincstár 33683 6 Patak Elemér 33690 7 Hársfa-u. 25. 8 Vidor Józsefné 33691 9 Popovics Erzsébet 33708 10 Hársfa-u. 24. 11 Bauer Jánosné 33707 12 Hársfa-u. 27. 14 Dr. Piringer Gusztáv és b. tsai 33705 16 Magyarországi famun­kások szövetsége 33706 Báróczy-utcza. (Külterület.) Mayer Mihály és neje 31947 Mayer Mihály és neje 31945 Bavos«-tői*. (Lásd a VIII. kerületet is.) 12 Tegula építő és ingat­lanforgalmi r.-t. 32976 13 Dr. Balogh Lászlóné és b. tsa 32975 14 Ocker Ferencz és neje 32973 15 Máv. alkalmazottai­nak Rudolf trónörökös egyesülete 32962 ! 16 Özv. Ocker Károlyné és b. tsai 32961 i 17 Özv. Dlaucky Guidóné és b. tsai 32960 18 Malosik Ferencz és b. társai 32959 19 Nemes Mór és neje 32958 20, 21 Pesti hazai első takarékpénztár egye­sület 32958 22 Rottenbiller-u. I. 23 Özv. Sprung Jánosné és b. társai 33532 Bem-utcasa. (Külterület.) 1 Verseny-u. 10. 2, 4, 6, 8ÁIurányi u. 1. 5 Harsányi Ferencz és Dezső 32922 7 Dittrich Sarolta és b. társai 32923 9 Klein József és neje 32924 10 Frankel Manóné 32918 11 Bezák György és neje 32925 12 Kosztich Mária 32S17 13 Magyar Dezső 32926 14 Gyurkó Mihályné 32916 15 Aréna-út 16. 16 Rasko Aladár és neje 32915 18 Rasko Aladár és neje 32917 20 Rasko Aladár és neje 32913 22 Rasko Aladár és neje 32912 24 Kutsera János és neje 32911 1 26 Özv. Guselnigg Er­nőné 32911 2 28 Háj Gyuláné 32910 30 Berger Gézárié 32909 32 Petz Herman és neje 32908 34 Özv. Rada Ferenené 32907 36 Szikora Bertalan és neje 32906 38 Szikora Bertalan és neje 32905 40 Özv. Klauschek Jánosné 32904 42 Janson Vilmosné és b. társai 32903 44 Özv. Várbogyai Bo­gyav Jenőné és társai 3292 46 Ehrenwald Jenő és Rózsi 32901 48 Aréna-út 18. Besnyői út. (Külterület.) 1 Stefánia-út 7. 2 Stefánia-út 9ja. 3 Stefánia-út 5. 4 Perl Adolf és neje 32528 45 5 Dr. Vázsonvi Jenő és neje 324/9 6. F’öldhitelbank r.-t. 32483 7 Jungfer Ferencz és b. társai 32426,1 8 Hungária-körút 225. 9 Jungfer Ferencz és b. társai 32426 5 és 32426 4 10, 12 Hungária-körút 230. 11 Spalt Ottó és b. tsai 32425 13 Brein Antal és b. társai 32419 14 Füredi Gyula és b. társai 32402 15 Riemer Miksa és b. társai 32418 16 Kramerstetter Lipót 32403 17 Mórocz Gábor és b. társa i 32417 18/6 Ifj. Kerstinger György 32405 18/a Ifj. Kerstinger György 32044 19 Mórocz Gábor és b. társai 32416 21 Kerstinger György és b. társa I 32409 20 Swarcz Anna és tsai 32091 22 Ifj. Appel Károly és b. társa i 32092 23 Özv. Műhiba eher Istvánná 32408 24 Himler József 32093 25 Budapest szfőváros 32084/2 26 Heszler Antal és neje 32094 27 Wagner János 32083 28 Mayer János és b. társai 32095 29 Ifj. Appel Károly és b. társai 32077 30 Hausknecht Antal és neje 32096 31 Fodor István 32076 — Hausknecht Károly és neje 32102 — Schneller Henrik és neje 32084/2 — Fleischl Sándor 32522 i — Sztrilich Pál és 1). társai 31608/6 — Csillag Ignácz 31608/3 — Csillag Ignácz 31608/4 I : Angol-utcza. (Külterület.) I ja Egressy-út 108. 1/6 Dr. Duscliinszky Károly 31770 2ja Egressy-út 106. 2/6 Mayer Mórné 31797 3 ja Nova közlekedési és ipari r.-t, 31771 3/6 Vitai Andrásné 31772 4 Dr. Lohr Ernőné és társai 31796 5 Juhász Mária 31773 6 Lopós Gyula 31795 7 Vanczák János és neje 31774 8 Lopós Gvula 31794 9 l.assip Mátyás és b. társai ' 31775 10 Lopós Gyula 31793 11 \rorsther C. A. és Pál czég 31776 12 Lopós Gyula 31792 13 Pénzes József és tsa 31777 14/a Chwalkowszky János és neje ' 31791/2 14/6 Uitz Miklósné és b. társai 31791/1 ; 15 Nova közlekedési és ipari r.-t. 31778 16 Pauncz Ernő 31790 17 Diana ipari és keres­kedelmi r.-t. 31779 18 Nova közlekedési és ipari r.-t, 31789 19 Diana ipari és keres­kedelmi r.-t. 31780 20 Nova közlekedési és ipari r.-t, 31788 21 Elasner Lajos és neje 31781 22ja Kiss Kálmán és neje 31786/2 22/6 Hartman Jolán és b. társai 31786/1 i 23 Halász Hubertné 31782 24ja Özv. Schlosser Jánosné 31821 24/6 Kardhordó Ilona és b. társai 31822 j 25 Szugló-u. 17. 26 Zuglói róm. kath. egyházközség 31823 27 Adler Jenő és b. társa 31749 28 Kovács Manó és neje 31824 29 Drégely Dezsőné 31748 30 Özv. Éeke Andorné és b. társa 31825 31/a Sigall Salamon 31747 31/6 Haaz Dezső és b. társai 31746 I 32 Pécsi Miklós és neje 31826 33 Galgóczi Károly és b. társai 31745 I 35 Özv. Kaufmann Jakabné és b. társai 31744 Aróna-út. (Külterület.) (Lásd a VI. kerületet is.) 1 Kerepesi út 20. 3 Istvánmező dűlő 32844/1- 328442 4 Kerepesi út 12, 14, 16. 5 Thökölv-út 44. 6 Dr. Pick Jenőné és b. társai 32932 7 Gróf Vass Jenőné 32739 8 Teppcr Lajos 32931 9 Dr. Pankovics Ernő 32738 10 Schwarez B. Lipót és neje 32930 II Székely Gyuláné 32737 12 Greiner Henrik és b. társai 32929 6, 8 Húsz Jakab és b. társai 33793 7 Ifj. Lingel Károly és János ‘ 33775 9 Rózsa-u. 7. 10 Rózsa-u. 8. 11 Zimmermann Sala­mon és neje 33788 12 Rózsa-u. 9ja. 13 Schaherl Józsefr.é 33789 14 Gellért Jenőné 33807 15 Rottenbiller-u. 32. 16 Özv. Weiss Józsefné 833(18 18 Rottenbiller-u. 34.

Next

/
Oldalképek
Tartalom