A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - III. kerület (Újlak és Ó-Buda)

Újlak. Ház- és telekjegyzék. 101 III. Kerület. Ó-Buda. — Budapest székesfőv. 17201 — Budapest székesfőv. 17202 — Özv. Spielmann Jánosné 17440/5 — Berényi Ignác 17440/9 — Budapest székesfőv. 17578 — Budapest székesfőv. 17581 — Dr. Sziklai Ferenez és b. társai 17646 Szölőkert-utc*a. (Óbuda.) 1 Kisczelli u. 15. 2 Kisczelli u. 17. 3 Pacsirta-u. 4. 4 Szüts Imréné és b. társai 17191 5 Pacsirt'a-u. 6. 6 Warenke Ferenez 17192 7 Pacsirta-u. 8. 8 Dr. Berger Lipót alapítványa 17193 9 Pacsirta-u. 10. IC Lebhardt Ferencné és b. társai . 17194 11 Pacsirta-u. 12. 12 Özv. Prósz Györgyné és b. társai 17203 13 Wéber István 17161 14 Dr. Kamocsay Jenő 17204 15 Gyűrű-u. 2, 4. 16 Weisz Mór és b. társai 17205 17 Föld-u. 19. 18 Veith Bálint és neje 17117 19 Özv. Schmidt Antalné és b. társai 17120 20 Özv. Kánitz Mózes Manóné 17116 21 Gittinger János és neje 17121 22 Kraft Róza és b. társai 17115 23 Burger Rózsa és b. társai 17122 24 Özv. Mészner Pálné és b. társai 17114 25 Nagy Istvánná 17123 26 Thaler Ferenezné és b. társai 17113 27 Gebhardt István és neje 17124 28 Schmidt Jánosné és testvérei 17112 29 Knerr György és testvérei 17125 30 Sommer Róbert és neje 17111 33 Sündhuber Ferenc és neje 17127 34 Donaberger Mihály és neje 17109 35 Schmidt János és b. társai 17128 36 kisk. Szeif József és b. társai 17108 37 Özv. Lindmayer Já­nosné 17129 38 Rácz Ferenez és neje 17107 39 Zavesiczky Ferenez és neje 17130 40 Weisz Sámuel és neje 17106 41 Rohonyi János és neje 17131 42 Galata Mária és b. társai 17105 43 Szorger József és nejei 7132 44 Gráf József és neje 17102 45 Vörösvári u. 34. 46 Wichnalik József és neje 17103 47, 59 Vörösvári u. 36, 38. 48 Lutz Mihály és neje 17104 51 Vörösvári u. 40. 53 Vörösvári u. 42. 55 Vörösvári u. 44. Táborliegfy. (Külterület.) Farkas Istvánná 16546 Karczag Vilmos 16555 Röper Alajos és neje 16556 özv. Kraszkó Ferencné és b. társai 16558 Czintula Zoltán és neje 16560 Reiner Hugóné 16566 Király János és b. társai 16572 Karikás Bálint és b. társai 16571 Szálé Demeter és neje 16576 Özv. Schweirtzig Hen­rikné és leánya 16578 Mengay Leó és neje 16580 Dr. Domonkos László 16593 Bamberger Géza és neje 16603 Özv. Rupp .Józsefné és b. társai 16614 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16623 Turtsányi Edéné 16634 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16662 Dr. Becs János és b. tsa 16636 Krecsárovics Miklósné 16888/7, 16888/2 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16666 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16670 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16672 Szűcs József és neje 16680/3 Móritz Károlyné és b. társa * 16680/4 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16686 Özv. Beringer Jakabné és b. társai 16688 Mezei Ferenez és neje 16689 Halász János 16691/7 M. kir. kincstár 16691/2 Billegi István cs neje 16692 Liszkovszky Tibor és b. társai 16695 Hanael Mihály és b. társai 16697 Kandi Lajos és neje 16704/7 Lieszkovszky Dezső és neje 16704/2 Buday Gvula és neje 16708 Kremnjtzlcy László 16712 Gallé Áron és neje 16723/7 Malasits Géza és neje 16714/7 Loksa József 16714/2 Gorzó Gyula 16720/7 Schvecz János és neje 16720/2 Schuster Ferenez és neje 16721 Fábián Ignácz és neje 16722 Dulánszky Raymund és neje ‘ 16723/2 Simon Frigyes és b. társai 16725 Ceeke László és b. társai 16726 kisk. Büchler András és b. társai 16735 Dr. Margittay Rikárd 16737 Székely Lajos és neje 16738 Kaisz János és neje 16743 Vravko György és neje 16745/7 Boros Béla és neje 16752/7 Rosner András és neje 16752/2 Özv. Grusz Józsefné és b. társai 16755 Kaitk János és b. trsai 16756/2 Gézáit József 16757/7 Muskovits Vilma 16757/2 Dr. Margittay Rikárd 16758 Kiss Sándor " 16761 Özv. Nagy Istvánná és b. társa 16777 Fodor Ferenc és Julia 16779/7 Gaál József és b. társai 16779/2 Mészáros Lajos és neje 16779/3 Horváth Gvörgv és neje 16783/7 Özv. Kovács Istvánná 16783/2 Márffi Sándor és neje 16783/3 Özv. Kovács Istvánná 16783/4 Heil György és neje 16786/7 Özv. Dulai Lajosné és b. társa 16786/5 Fuchs Kálmán és neje 16786/6 Szakái László és neje 16786/7 Wartenschildi lovag Hartmann Gaszton 16814 Gárdonyi József és neje 16819 Kulcsár Sándor 16820 Telegdi János és neje 16822/7 Fiilöp István és neje 16822/2 I Grosz Ferenc és b. tsa 16822/3 I Gál Adolf 16801/7 Bucsanyecz Józsefné 16801/2 Gerendás István 16801/3 Gézárt Isíjván és neje 16553/7 Lau bál József és neje 16679/2 vitéz Kálas János és társa 16679/7 Molnár Károlvné szül. Peusch Matild 16831 Horovits Miklós 16832 Jelinek .József 16837 Kratz Oszkár és neje és b. társai 16839 Özv. Veres Lajosné 16816 Budapest székesfőv. 16852 Budapest székesfőv. 16856 Közmunkák tanácsa 16857 Közmunkák tanácsa 16858 Közmunkák tanácsa 16861 Közmunkák tanácsa 16871 Közmunkák tanácsa 16874 Közmunkák tanácsa 16879 Budapest székesfőv. 16880 Szabó Andrásné 16537 Weirich Péter 16538 Weirich Péter 16539 Lindmayer Istvánná és b. társa 16540 Králik József és b. társail6541 Weiner József és b. társai 16542 Klassohn János Ödön és neje __ 16543 Klassohn János Ödön és neje 16544 Surányi Jenőné 16545 Kovács Jánosné és b. társai 16547 Kovács János és b. tsai 16548 Röper Alajos és b. tsai 16549 Röper Alajos és b. tsai 16550 Röper Alajos és neje 16551 Röper Alajos és neje 16552 Homoki János és b. tár­sai 16553/2 Pampuk Alajos és neje 16554 Pampuk Alajos és neje 16557 Kraszkó Ferencné és b. tásrai 16559 Reiner Hugóné 16561 Budapest székesfőv. 16562 Özv. Horváth Józsefné 16563 Löw Lőrincz és b. társai 16564 Remesch Frigyes és b. társai^ 16565 Arányi Árpádné 16567/7, 2 Kner György és b. társai 16568 Karikás Balint és neje 16569 Nagy Ferencz és neje 16570 Karikás Bálint és neje 16573/7 és 16573/2 Brunner József és neje 16574 Klaudv Vilma 16575 Szálé llemeter és neje 16577 Králik József és b. társai 16581 Korenácska István és neje 16582/7 Gillich András és neje 16582/2 Ferencz Mária 16585/7 Bállá Ferenc és neje 16586/7 Győri István 16586/2 Ferencz Mária 16585/2 Farkas Teréz 16585/3 Dénes Jenő és neje 16585/4 Ferencz Mária 16585/5 Králik József és b. tsai 16587 Kovalik József és neje 16588 Králik József és neje 16589 Leidenberger Károly 16590 Radó Gábor és b. társai 16591 Dr. Domokos László 16592 »Seif Pál és b. társai 16594 Eötvös Zoltánná 16595 Tárnái Géza és neje 16596 Bohn M. és társai czég 16597 Özv. Läufer Józsefné és b. társai 16598 Özv. Läufer Józsefné és b. társai 16599 Özv. Läufer Józsefné ég b. társai 16600 özv. Läufer Józsefné és b. társai 16601 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16604 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16606 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16607 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16608 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16609 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16610 Berecz Gizella és b. tsa 16611 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16612 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16613 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16615 Özv. Läufer Józsefné és b. társai 16616 Özv. Läufer Józsefné és b. társai 16617 Berecz Gizella 16618 Szűcs Károly 16619 Bohn testverek tégla­gyár r.-t. 16620 Bohn testvérek tégla­gyár- r.-t. 16621 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16622 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16624 kisk. Barát Gizella 16625 kisk. Barát Gizella 16626 Gröschl János és neje 16627 Tóth Rajmund 16628 Bohn M. és társai czég 16629 Hollós Jánosné és b. tsa 16630 Predmerszkv József és neje 16631 Dr. Pető Andor és neje 16633 Dr. Pető Andor és neje 16632 Turtsányi Ede 16635 Bohn M. és b. társai 16637 Bohn M. és b. társai 16638 Bohn M. és Társai czég 16640 Bohn M. és Társai czég 16641 Bohn M. és Társai czég 16642 Bohn M. és Társai czég 16643 Bohn M. és b. társai 16644 Bohn M. és Társai czég 16645 Bohn M. és b. társai 16647 Bohn M. és Társai czég 16648 Bohn M. és b. társai 16650 Bohn M. és b. társai 16651 Bohn M. és b. társai 16652 Bohn M. és b. társai 16654 Bohn M. és b. társai 16655 Bohn M. és b. társai 16656 Bohn M- és b. társai 16657 Bonn M. és b. társai 16658 Bohn M. és b. társai 16659 Bohn M. és b. társai 16660 Bohn M. és b. társai 16661 Bohn M. és Társai czég 16663 Bohn M. és b. társai 16664 Bohn M. és b. társai 16665 Bohn M. és b. társai 16675 Bohn M. és b. társai 16681 Bohn M. és b. társai 16682 Bohn M. és b. társai 16683 Bohn M. és b. társai 16684 Bohn M. és b. társai 16685 Bohn testvérek tégla­gyár r.-t. 16687 Borza János 16696 Komporday Aurél és tsa 16698 Farkas Karoly és b. társai 16701 I.entz Lajosné 16702 Dr. Lugmayer József 16703 Dr. Margittay Rikárd és b. társai 16705 Dr. Margittay Rikárd és b. társai 16706 Nagel Ferencz és neje 16707 Gráf Józsefné 16709 Zágonyi István 16710 Özv. Dávid Ferencné és b. társa 16711 Bendekovits Ernő és b. társai 16713 Bendekovits Ernőné és b. társai 16715 Pinkay Károly 16716 Bendekovits Érnőné és b. társai 16717 Gráf Józsefné 16718 Dr. Czyzewszky Gyula és neje 16719 Schmidt Pál és neje 16724 Weisz Lipót és b. társai 16727 Müller Gyula 16728 Donaberger Anta: és b. társai 16729 Turtsányi Etel 16730 Klein Rezsőné és b. tsai 16731 »Schmidt Antal és neje 16732/4 Dukai Károly 16732/2 Kunszt Jakabné 16733 kisk. Büchler András és b. társai 16734 Erdélyi László és neje 16739 Pupenkó József 16740 Szervei György és neje 16741 Szervei György és neje 16742 Pettenhoffer Lajos és neje 16744 Tabacsnikoff Vilmosné 16745/2 Óbudai hegyvidéki szö­vetség 16747 Golodai Kornél 16748 Wittmann József 16749 Wittmann József 16t50 Flesser Károly és b. társai * 16751 Dr. Nemes Zsigmond és neje 16753/4,16753/2,. 16753/3, 16753/4 Kassay Arthur 16754 Kitka János és b. tsai 16756/4 Dr. Margittay Rikárd 16759 Dr. Margittay Rikárd 16760 Dr. Margittay Rikárd és"b. társai 16762 Weisz Márton és b. tsai 16763 Spitzer Gyula és neje 16765 Neu Hermin és b. tsai 16766 Váczy Géza és neje 16767 Váczy Géza és neje 16768 Halász Ferenc és neje 16769 Halász Ferencz és neje 16770 Hoffmann Viktorné 16771 Novák Istvánné 16772 Novák Istvánné 16773 Froidure Eduard 16774/4 Komporday Aurélné 16774/2 Millner Károly 16776/4 Zajic Mariska 16776/2 Parin ez Ernő 16778/2,16778/3 Loikó Vilmos és neje 16778/4 Szmatana József 16778/4 Özv. Sebukál Ferenezné és b. társai 16779/4 Rábel Jakab 16780 Ráhel Jakab 16781 Hiedl Rozina 16782 Budapest székesfőv. 16784/4 Ványi István és neje 16784/2 Ványi István és neje 16784/3 Gfelner Antal és neje 16784/4 Róm. kath. egyház <<Szt Donát-kápolna» 16785 Thuróczy Yineze és Anna 16786/2 Váczy Géza és neje 16786/3 Soós’József és neje 16786/4 Márti Sándor és b. társai 16786/3 Özv. Schlosser .Józsefné és b. társai 16788 Özv. Szeif Mihályné sz. Fittinger Rozália 16789 Id. Czeizel István és neje 16790 Engl Józsefné és b. tsai 16791 Dr. Tóth Gyula és neje 16792 Lindmayer Keresztély és b. társai 16794 Sosztán György és neje 16795/4 Bartos Dezső 16795/4 Remence Gyuláné 16795/2 Kriss István és neje 16796 Talapkovics Szilárdné 16795/Ő Gráf Józsefné 16798 Bucsanyecz Istvánné 16802/4 Zyzda Albertné szül. Landau Olga 16804 Kuff Irma 16802/2 Jersek Alajos és neje 16802/3 Molnár István és neje 16802/4 mnnHBHnH :* v:;’

Next

/
Oldalképek
Tartalom