A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros)

! ) Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 39 I. Kerület. Krisztinaváros. 39 Özv. Makó Mihályné és gyermekei 2907 40 Varga József né 2906 40 Kiss Gábor 3073 41 Andor-u. 76. Epést szék. főv. 2992/3 Danubius építő- és ingatlanforgalmi r.-t. 2992/4, 2992/5, 2992/6, 299217, 2992/V 2992/6, 2992jlO, 2992/26, 2992/26, 2993/1, 2993/2, 2993/5, 2993/6, 2993/6, 2993/6, 2993/lO, 2993/44, 2993/42. 2993/43, 2993/44 Konkoly - Thege Miki Ó8-fit. (Külterület.) 2, 4 Br. Eötvös-út 60. 6 Br. Madarassy-Beck Gyula 9120 8 Br. Madarassy-Beek Gyula 9119 10 Br. Madarassy-Beck Gyula ‘ 9118 12 Br. Madarassy-Beck Gyula " 9117 14 Dr. Szekrényi Lajosnc9116 16 Kisk. Kadvány Péter és b. társa 9115/2 18 Dr. Nagy Imre és b. társa 9115/4 20 Parkváros r.-t. és b. társai 9109/4—2 22 Park város r.-t. és b. társai 9104 24 Parkváros r.-t. 9103 26 Nagy István és b társai 9100/4—2 28, 32 Mihálkovics János és b. társai 9098/4—4 30 Mihálkovics János és b. társai 9099/4—2 34 Mihálkovics János és b. társai 9097/4—2 36 Sorger Lajos 9096/4—2 38 Pályi István 9091 40 Park város r.-t. 9087 42 Parkváros r.-t. 9086 44 Parkváros r.-t. 9085 46 Parkváros r.-t. 9084 48 Parkváros r.-t. 9083 50 Bachler Jánosné 9082 52 Lukács Félixné és b. társai 9081 54 Ádám Miksa 9080 56 özv. Kadvány La­josné és b. társai 9079 58 Nagy István 9078/4—2 60 Nagy Imre 9075/4—2 62 Szakái Lukács és b. társai 9074 64 Dr. Horváth Gyula és b. társai 9073 66 Dr. Horváth Gyula és b. társai 9072 68 Dr. Horváth Gyula és b. társai 9071 70 Dr. Horváth Gyula és b. társai 9070 72 Parkváros r.-t. és b. társa 9069 74 Dr. Horváth Gyula és b. társai 9067/4—2 Korlát-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Attila-u. 75. 2 Logodi u. 52. Koronaör-utozu. (Krisztinaváros.) 1 Mészáros-u. 7. 2 Kisági Béla és neje 7559 3 Budapest szék. főv. 7591 4 Hoffmann János és neje 7560 5 Budapest szék. főv. 7590 6 Hoffmann János és neje 7561 7 Dr. Mezei Sándor 7589 8/a Szinay Sándor és neje 7562 8/6 Márvány-u. 2. 9 Krisztina-körút 121. 10 Márvány-u. 1. 11 Karátsonyi u. 15. 12 Karátsonyi u. 17. 13 Krisztina-körút 113. 14 Duna-Száva-Adria vasúttársaság 7587 15 Krisztina-körút 111. 17 Duna-Száva-Adria vasúttársaság 7616 Kovács-utcza. (Külterület.) l/a Hidegkúti út 44. 1/6 Beyer Gizella 11120 1/c Tárogató-út 43. 2 Jamniczky Istvánná 11123/7 2 Kiss Endre és neje 11123/6 2 Bohuniezky Kezső 11123/6 2 Bohuniezky Rezső 11123/46 2 Bohuniezky Rezső 11123/44 2 Bohuniezky Rezső 11123/42 3 Tárogató-út 28/6. 4 Tárogató-út 28/a. 5 Gombács Gyula és neje 11085 6 Vadas Gézáné 11089 7 özv. Brunhuber Lő­rinezné 11086 8 Széher-út 25. Kovász na -utcz a. (Külterület.) 1, 2 Horthy M.-út 126—130. 3, 4 Tétényi út 4. 5 Özv. Szabó Sándorné 3515/3 6 Varinczky József 3515/6 7 Halász, János és b. társa _ 3515/4 8 Kasek Árpád és neje 3515/5 9 Petőcz János és neje 3516/4 10 Kasper János és neje 3516/46 11 Dömötör Lajos és neje 3516/5 12 Kasek Árpád és neje 3516/47 14 Koronkay Ferenc és neje 3516/46 16 Schmuck Géza és b. társa 3516/45 Kőbánya-dűlő. (Külterület.) Szente Károly és b. tsai 8772 Özv. Gajdo Jánosné és b. társai 8773 Parkváros r.-t. 8791 Szibinkits György 8796 Ruzioska Józsefríé és b. társai 8797 Szibinkits György 8799 Dr. Loewe Ernő 8803 Dr. Loewe Ernő 8805 Dr. Loewe Ernő 8806 Dr. Schulz Samuné és b. társa 8808 Szávay Gyula 8809/4 Dr. Schmidt Lajos 8809/2 Parkváros r.-t. 8810 Parkváros r.-t. 8811 Krasznahorka­utcza. (Külterület.) 1, 2 Pethénvi utca 22. 3, 4 Pethényi \itca 20. 5, 6 Pethényi utca 18. 7 Lásd 3. számot. 8 Pethényi utca 14 16. 9 Lásd 1. számot. 10, 12 Trencséni utca 38. 11 Trencséni utca 41—43. 13 Tusnádi utca 4. 14 M. kir. kincstár 9836 15 Tusnádi utca 6. 16, 18 Kissvábhegyi utca 68. 17 Tusnádi utca 8. 19 Tusnádi utca 10. 21 Tusnádi utca 12. 23 Tusnádi utca 14. 25 Tusnádi utca 16. 27 Tusnádi utca 18. 29 Rosenstein Lipót 9816/5 31 Herz Géza és neje 9817/2 33 Istenhegyi út 27. 35 Bpest szfőváros 9820 37 Bpest szfőváros 9821 39 Istenhegyi út 23. 41 Istenhegyi út 19—21. 43la Baráth Lajosné 9828/2 43/6 Baráth Lajosné 9828/1 47 Kissvábhegyi út 68. Kőérberek. (Külterület.) Kallós J. Gyula és neje 2 Kallós J. Gyula és neje 3 Kallós József Gyula és b. társai 4 Wendler Pál és b. társai 5 Winkler István és b. tsai 6 Saxlehner András ezég 7 Spitzer Mór és b. társa 8 Horváth László és gyermekei 9 Pracb Pál és Péter 10 Fel dh off er János és b. társa 11 Hafner Orbán és b. tsai 12 Saxlehner András ezég 13 yargha János 14 Özv. Ley Károlyné és b. társai 16 Ritter Antalné és b. tsai 17 Ritter Antalné és b. tsai 18 Herczeg Péterné 19 Wéber József és b. társai 20 Winkler Erzsébet és b. társai 21 Laboranovits Péterné és b. társai 22 Laboranovits Péterné és b. társai 23 Weisz János Antal 24 Weisz János Antalné 25 Wéber József és b. társai 27 Prád Józsefné és b. társai 28 Prád Józsefné és b. társai 29 M. kir. kincstár 30 M. kir. kincstár 31 Budapest szék. főv. 32 Budapest szék. főv. 33 Budapest szék. főv. 34/4, 2 Budapest szék. főv. 35 Budapest szék. főv. 36 Budapest szék. fóv. 37 Budapest szék. főv. 38 Budapest szék. főv. 39 Budapest szék. főv. 47/4, 4 Budapest szék. főv. 48 Budapest szék. főv. 49 Budapest szék. főv. 50 Budapest szék. főv. 51 Budapest szék főv. 52 Budapest szék. főv. 53 Budapest szék. főv. 54 Herzog Eva és b. társai 55 Taxhammer Jánosné és b. társai 56 Frank Ádám 57/4,2 Taxhammer János és b. társai 58 Jaczkó Manóné 59 Braun György es b. tsai 60 Laboranovics Péter és b. társai 61 Frank Mátvásné és b. tsai 63 Budapest szék. főv. 68/4—7 Budapest szék. főv. 69/4—2 Budapest szék. főv. 70 Budapest szék. főv. 71 Budapest szék. főv. Saxlehner András ezég 73 Lindmayer Jánosné és b. társai 74 Sattelberger Józsefné 75 Horák Ferencz és b. tsai 76 Hauser János és b. társai 77 Csulits Györgyné és b. társai 78 Hauser Péter és b. társai 79 Wagner János és b. tsai 80 Deigner József és b. tsai 81 Hauser András és b. tsai 82 Budapest szék. főv. 83 Prach Antal és b. társa 84 Laboranovits Jánosné 85 Wendler Józsefné 86 Konrád Györgyné és b. társai 87 Breier Jánosné és b. tsai 88 Zengi Antal és b. társai 89 Ébner Mátyásné és b. társai 90 Rosconi Titusz és b. tsai 91 Michelberger Lipót és b. társai 92 Mayer Jánosné és b. tsai 93 Kruck József és b. tsai 94 Deigner József és b. tsai 95 Braun János 96 Braun János 97 Michelberger Andrásné és b. társai 98 Weber Andrásné 99 ifj. Gauter János és b. társai 100 Frank Teréz és b. társai 101 Winkler Mátyásné és b. társai 102 Feldhoffer György és b. társai 103 Ebner Andrásné és b. társai 106 Kreisz Antalné és b. tsai 107 Kardos Jenő 108 Szőts Simon és neje 109 Rosconi Titusz és b. tsai 110 Konrád Bertalannó és b. társai 111 Helly Ferencz és b. tsai 112 Eberhardt Istvánná és b. társai 113 Knidtner Jakabné és b. társai 114 Michelberger Lipót és b. társa 116 Kreisz Antalné és b. társai 117 Nun József és b. társai 118 Wendler György és b. társai 119 Rosconi Titusz és b. társai 120 Krammer György és b. társai 121 Hauser András és b. társai 122 Kreisz Katalin és b. társai 123 Wéber Mátyásné és b. tsai 124 Proch Péterné szül. Szat- telberger Anna és b. társai 125 Kreisz Károly és b. tsai 126 Bader Jakab és b. tsai 128/4, 2 Deigner Antal és b. tsai 129/4,2 ifj. Schmidt Imre és neje 130 Winkler Mihályné és b. társai 131 Szailer Mihály 132 Niedermayer József és b. társai 133 ifj. Winkler Antal és b. társai 134 Kreisz József és b. társa 136 Bartos János és b. társai 137 Deigner Mária 138 Soroksárvidéki takarék­S énztár r.-t. 139 elberger Lipót és b. társa 140 Saxlehner András 141/4, 2 Róth Józsefné és b. tsai 142/4, 2 «Fructu8» gyümölcster­melő és kertészeti r.-t. 143/4,2 Csulics Mihályné és b. társai 144 Csulits István 145 Csulits Jánosné és b. társa 146 Erhardt Józsefné és b. társai 147 Frank József és b. társai 148 Rosconi Titusz és b. társai 150/Z, 2 Bader József és b. társai 151/4,2 Schmidt Mátyás és b. társai 152/4,2 Ritter Antal és b. társai 153/4,2 Deigner Antalné és b. társai 154/4,2 Róth Mihály és b. társai 155/4,2 Simonek Imre 156 Ricker Lipótné és b. társai 157 Nagy Imre és neje 158 Nagy Imre és neje 159 Gozolits Mihály és b. társa 160 ifj. Weisz János és neje 161 ifj. Weisz János és neje 162 Teigner József és b. társai 163 Ábel Sebő és Rudolf 164 Mayer Jakabné 165 Dörflinger Antal és b. társa 166 Wéber György 167 Wéber Teréz és b. társai 168 Oser Jakab és Albert 169 Ritter Floris és b. társai 170 Luncz Gergelyné és b. társai 171 Franz József és b. társai 172 Szailer Teréz kiskorú és b. társai 173 Winkler Andrásné és b. társai 174 Winkler Márton és neje 175 Gozolits testvérek 176 Hierholcz Mátyásné és b. társai 177 Michelberger Sebestyén 178 Wéber Jakab 179 Wéber András és b. társa 180 Ebner János és b. társa 181 Ebner Mátyás 182 Zengi Ferencz 183 Gander Mátyás és neje 184 Ebner Andrásné és b. tsai 185 Ritter Jánosné 186 Osterziel Márton 187 Illy Erzsébet és János 188 Wendler József és b. társai 189 Zengi Ferenczné 190/4, 2 Hierholcz Vendel 191/4, 2 Wendler József és b. társai 192 Hauser Lipótné örökösei 193 Wendler Józsefné és b. társai 194 Treier Katalin és b. társai 195 Ritter Antalné szül. Bader Katalin és Barth Andrásné szül. Bader Anna 196 Schulcz András és b. tsai 197 Feldhoffer Lipót és neje 198 Kindtner Antalné és b. társai 199 Deigner Jánosné és b. társai 200 Zengi Ferenczné 202 Ritter Jánosné és b. társai 203 Treier József és b. társai 204 Wéber Teréz és b. társai 205 Frank Ádám 206 Schmidt Istvánná és b. társai 207 Ritter Ferenc és b. tsai 208 Daxhammer Andrásné és b. társai 209 Treier János 210 Rabi Andrásné és b. társai 211 Feldhoffer Lipót 212 Winkler Jakabné 213 Weber Antal és b. társai 214 Feldhoffer József 215 Feldhoffer Antal 216 Illy Sebő 217

Next

/
Oldalképek
Tartalom