Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

134 Kiskunmajsa Sándorné, Lengyel Sándor, Mádai András, Nagy Ignác, Vedres Ferenc. Kifőzés: Kertész F. Teréz. Kocsifényező: Ácsai István, Baross La­jos. Korcsmárosok: Czynkóczi lózsef, He­gedűs József, vitéz A. Molnár Lajos, Nagy P. Károly, Rádóczi Sándor, Si­pos Sz. Mihályné, Márk Dániel, özv. Mózer Iózsefné. Kosárfonók: Danajka László, Hanga János. Kovácsok: Felföldi Jenő. 1908-ban szabadult atyjánál. Segédéveit atyja műhelyében töltötte, kinek műhelyét 1919-ben átvette, mely 1890 óta állott fenn. Ipartest, tagja. Még a háború előtt teljesített katonai szolgálatot. Hadiszolgálatra 1914-ben vonult be, 52 hónapot töltött az olasz és orosz harctéren, egyszer sebesült. Kitüntetései: bronz v. é., Károly cs. kér. Hegedűs József. Iparában helyben szabadult. Segédéveit Kis- kúndorozsmán, Aradon, Bpesten, Csepelen töl­tötte. 1912 óta önálló, 2 segéddel dolgozik. Se­gédvizsgáztató biz. tagja, 1928 óta a község kovácsa, csendőrség lóvasaló mestere. 1914-ben vonult be. Az orosz harctéren, Bpesten és Bruck-Királyhidán teljesített szolgálatot, mint lóvasalómester, 1918-ban, mint szakaszvezető szerelt le. Mer félsz József. \ 1903-ban szabadult helyben. Segédéveit atyja műhelyében töltötte, 1913 óta önálló. Se­gédvizsgáztató biz. tagja, ipartest, tag. Hadi- szolgálatra 1914-ben vonult be, szerb és’olasz harctéren 54 hónapot töltött, mint a főhadi­szállás patkolókovácsa. 1918-ban szerelt le. Ki­tüntetései : kis ez., bronz v. é., 1912. évi jub. érem. Bugyi Péter, Csuka Lukács, Felföldi Ödön, Felföldi László, Felföldi Vil­mos, Fehér Dezső, Fekete János, Gás­pár Ádám, Gáspár János, Garas Ernő, Gyóni Mihály, Gyuris Imre, Gyuris János, Hegedűs Dezső, Klapcsik Má­tyás, Kuklis Ferenc, Kovács József, Leány I^ajos, Minkó János, Ország Imre, Patyi Ferenc, Péter Sz. József, Sebő János, Szikora Kálmán, Szilágyi István, Veres Sándor. Kőművesek: Barkó Illés, Répa János I., Répa János II., Táncos József, Terhe István, Patyi István. Könyv- és papírkeresk.: Misszió Rt., Schwartz Artur. Könyvkötő: Plohn Béla. Könyvnyomdák: Misszió Rt., Schwartz Artur. Kötélgyártók: Faragó Imre. Szakmáját 1897-ben tanulta. Önálló 1907 óta. Az ipartest, megszervezésében élénk részt vett, mint számvizsgáló működött. Iparoskor tagja. Hadiszolgálatra 1914-ben vonult be, szerb, orosz és olasz harctéren küzdött. Dóleisi János. Köszörűs: Bakró József. Lakatosok: Kurgyis Dávid. 1885-ben szabadult Bpesten. Segédéveit bpesti gyárakban és nevesebb mestereknél töl­tötte; önálló 1912 óta. Gép-, épület-, tűzhely- lakatos . és szerelő. Fiával dolgozik. Ipartest, és Iparos Otthon tagja. Lakatos szakosztály és segédvizsgáztató biz. elnöke. Hadiszolgála­tot 1915-től az Oetl-féle hadfelszerelési gyár­ban teljesített. Szabó Kálmán. Iparában Kecskeméten szabadult 1910-ben, mint segéd ugyanott dolgozott. Önálló 1919 óta. A községben egyedüli fegyverkovács. Ipartest, tag. Hadiszolgálatra 1914-ben vonult be, olasz, szerb, montenegrói és albán harc­tereken küzdött. Szerb harctéren súlyosan se­besült. Jelenleg 25%-os rokkant. Kitüntetései: bronz v. é., Károly cs. kér. és seb. érem. Abonyi Imre, Gaál Ferenc, Imri Jenő, Kellner L. Pál, Tóth Béla, Vigh János. Lókereskedők: Farkas János, Kertész Imre, Kertész Kálmán, Kuszli László, Szilágyi Biró Imre. Malmok. Gőzmalom tulajdonos: Kiskún- majsai Gőzmalom R.-T. Tel. 13. 40 év előtt alakult, 1925-ben lett részvény- társaság. Napi teljesítmény 300 q. Gőz- és szívógázmotorra van berendezve. Vámmalom. Elnök és ügyv. ig.: Székely Sándor. Malomvezető: Csapó Vilmos ny. Máv. főintéző. Könyvelő: Günszberger Gyula. Főmolnár: Vukovics Sándor. Almolnár: Kis Sándor. Gépész: Haj­dú Sándor és 15 tagú személyzet. Daráló malmok: Csepregi Imre, J'azeka:' István, Felföldi Alajos, Felföldi Mik­lós, Fodor Mihály, Hajas János, Híd- man István, özv. Kiss Sándorné, Ko­vács Mihály, Péter Sz. Gábor, Szeke­res Sándor, Szögi Mihály, Trungel Gábor. Marhakereskedők: Árvái János, Kertész Kálmán, Kuszli Antal, Kuszli László, Nagypál Károly, Nagypál Pál, Sipos

Next

/
Oldalképek
Tartalom