Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

135 Kiskunmajsa Antal, Udvardi József, Felföldi János, Felföldi Alajos. Mészárosok és hentesek: Géczi Pál. Szakmáját Kiskúnhalason tanulta, segéd­éveit Kiskúnmajsa, Nagykörös, Szeged, Pápa, Győr, Komárom, Temesvár, Nagyvárad, Arad, Vámosgyörk, Pozsony stb. városokban töltötte. 1922 óta helyben önálló. Iparoskor és tanonc- vizsgáztató biz. tagja. 1914-től 42 hónapot töl­tött az orosz, olasz és román harctereken. Ki­tüntetése : nagy ez. v. é. Mint őrvezető sze­relt le. Sipos Antal. 1907-ben szabadult Szabadkán, ,segédéveit Szabadkán és helyben töltötte, önálló 1910 óta. Fióküzlettel is rendelkezik. Húsipari szakosz­tály, tanoncvizsgáztató biz. elnöke. Hadiszol­gálatra 1914-ben vonult be, mint ezredmészá- ros, 38 hónapot töltött az összes harctereken. Kitüntetései: kis ez., bronz v. é., Károly cs. kér. 1919-ben szerelt le. Csontos Lukács, Dragon Kálmán, id. Erdélyi Sándor, Farkas Józsefné, Ka­kas Alajos, Kátai Ferenc, Kertész ím- réné, Kuszli Antal, Nagy Antalné, Nyerges Bél«, Rádóczi Antal, Rádóczi Nándor, Szatmáry Károly. Mészkereskedők : Kertész F. István, Kertész F. István, Patyi János. Mozgóképszínház tulajdonos: Sipos Sza­bó Béla. Eleinte gazdálkodással foglalkozott, 1925- ben vendéglői és italmérési jogot kapott, a vendéglőjét modern szállodával bővítette ki és a mai kor igényeinek megfelelő, 300 személyt befogadó képességű, mozit épített. Hadiszol­gálatra 1915-ben vonult be, 14 hónapot töltött az orosz harctéren, fogságba esett, hol 30 hó­napot töltött. 1918-ban szerelt le. Két fivére hősi halált halt. Olajütők: Felföldi Alajos, Fodor Mihály, özv. Márta Istvánná, özv. Patyi Vin- céné, Szekeres Sándor. órások és ékszerészek: Weinstock Áb- rahám. Két középiskolai osztályt Pakson végzett. Mesterségében ugyanott szabadult, atyjánál 1902-ben. Önálló 1907 óta helyben. Állandó raktárt tart ékszerekből, órákból s különféle optikai cikkekből. Ipartest, tag. Balogh Benjámin, Szőri Sándor. Papucsosok: Klucsó Jenő, Kránicz Kál­mán, Lapu Imréné. Pékek: Lapu Mihály. Szakmáját 1912-ben helyben tanulta ki, mint segéd Kiskunfélegyházán, Bpesten, Vácon és Kecskeméten dolgozott, 1922 óta önálló hely­ben. Iparos Otthon, Ipartest, tagja. Hadiszol­gálatra 1914-ben vonult be. Még ezen évben egy roham alkalmával súlyosan sebesült s mint 50%-os rokkant szerelt le. Csontos Antal, Bognár János, Heckl Jakab, Kiss Mihály, D. Kovács Imre, Bojtár István. Rádió szaküzlet: Balling N. Rövidárú keresk.: Lengyel Sándor. Iskoláit helyben végezte. Szakmáját ugyan­itt tanulta 1898-ban. Mint segéd Dorozsmán és Szegeden működött. Önálló 1918 óta. Ke­reskedelmi Kaszinó és OMKE. helyi fiók el­nöke, iparisk. felügy. biz. tag. Angol-Magyar Bank vál. tagja. Hadiszolgálatra 1914-ben vo­nult be, szerb és orosz harctéren küzdött, s mint egészségügyi őrmester szerelt le 1918- ban. A Vöröskereszt, Koronás érd. kér. tulaj­donosa. Balogh Dénesné, Csámpai Jánosné, Hegedűs Sándor, Kovács Sándorné, Kozma Imréné, Rácz Mária, Sanni Verona, Szabó Margit, Simon István­ná, Takács József, Újvári Mátyás, Vedres Ferenc. Sertéskeresk.: Felföldi Alajos, Felföldi János, Nagy István, Nagypál Károly. Sörraktárok: özv. Mattyasovszky Már­tonná, Fortély Gyula. Szabók, a) Férfi szabók: Bugyi Ferenc. Iskoláit helyben végezte. Szakmáját ugyan­itt tanulta ki 1902-ben. Önálló 1912 óta. Egy segéddel dolgozik. Iparoskor tagja. Hadiszol­gálatot 1914—18-ig teljesített. Román, orosz és olasz harctéren mint katonaszabó szolgált. Ifj. József főherceg, Branganza főherceg, Berg Boris huszárezredes stb. számára készített egyenruhákat. Fehér László. 35 év óta helyben önálló. Az iparostársada­lom vezető tagja. Ipartest, alapításában részt vett. Önsegélyző Egyletnél napibiztos. László fia részt vett a háborúban. Felföldi István. Szakmáját helyben tanulta 1906-ban. Mint segéd Kecskeméten és Hódmezővásárhelyen működött. Önálló 1914 óta. Ipartest, tagja. Testvére, László részt vett a háborúban. Garas Péter. Szakmáját 1923-ban helyben tanulta. Mint segéd Kiskúnmajsán, Szegeden, Bpesten dol­gozott. Önálló 1929 óta. Iparoskor tagja. özv. Hunyadi Antalné sz. Szűcs Borús Veronika. Néhai férje Szegeden szabadult 1895-ben. Segédéveit az ország nagyobb városaiban töl­tötte. Önálló 1900-ban lett. 1927 óta, üzletve­zető segítségével, a műhelyt az özvegy vezeti. Férje hadiszolgálatra 19x4-ben vonult be, 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom