Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

73 Abonyi járás. Székhelye: Abony. (Hozzátartozik 7 község.) Telefon: Abony 6. Főszolgabíró: Vosits Jenő. igi2. óta van a vármegye szolgálatában. Mint h. szolgabíró a nagykátai, majd később a kiskőrösi járásban működött. 1917 okt. 8-án megválasztatott szolgabírónak s időrendi sor­rendben a kúnszentmiklósi, alsódabasi és a nagykátai járásban teljesített szolgálatot egé­szen 1927 január 10-ig, amikor is az abonyi járás föszolgabírájává választatott s ezen idő óta vezeti a járást. A Tudományos Fajvédő Egyesület tagja, a Polgári Lövészegylet fővédnöke és az Abo­nyi Úri Kaszinó elnöke. Háborúba 1914 júliusában vonult be, mint t. honv. hadnagy s az orosz harctéren küzdött, ahol megsebesült, 1915 nov. 5-én a harctéri szolgálat alól felmentetett. Szolgabíró: dr. Balthes Károly tb. fő­szolgabíró. Járási orvos: dr. Theisz Oszkár. 1924—1929-ig Törtei község orvosa, 1929- től az abonyi járás tiszti orvosa. Levente kör­zeti vezér főoktató és a törteli Levente Egye­sület elnöke. A háborúban 37 hónapot töltött tüzvonal- ban. Kitüntetései: ez. Sign. Laud., bronz Sign. Laud, a kardokkal, Károly cs. kér., Vör. kér., II. o. hadiékítményes díszjelvénye és a német becsületrend. Járási állatorvos: Hetényi Dezső. Állami szolgálatot 1911 júl. 1. óta teljesít. Hadbavonulásáig Gyergyótölgyesen működött, 1919 dec. i-től Ábonyban. Katonai szolgálatra 1915 jan. 15-én vonult be a 33. nehéz tarack­ezredhez s 1917-től a háború* végéig az olasz harctéren teljesített szolgálatot. Járási gazdasági felügyelő: Forster Ist­ván. Állami szolgálatba 1906 ápr. 11-én lépett s 1921 okt. i-ig a gödöllői m. kir. korona ura­dalomnál és az állami ménesbirtokoknál, majd 1921 okt. i-től mint járási gazd. felügy. tel­jesít szolgálatot. 1914 július 28-án ment ki a 8. honv. huszárezreddel az orosz harctérre s ott harcolt egészen 1916-ban történt megsebesülé­séig. Jelenleg szkv. honv. huszárfőhadnagy. Testnevelési előadó: Rudolf Ervin. Járási vitézi hadnagy: Kássa Gyida. Járási tűzrend. felügyelő: Mózes Imre irodafőtiszt. 1891-ben lépett közig, szolgálatba s részint mint Abony községben megválasztott segéd­jegyző, majd pedig mint h. anyakönyvvezető teljesített 1906-ig szolgálatot, amely időtől kezdve jelenleg is járási irodafőtiszt. 1890— 1920-ig az abonyi Önk. Tűzoltó Test. par.- noka, 1920-tól kezdve pedig a járás tűzrendé­szen felügyelője. 1920—21-ben az abonyi Mű- malom és Vili. Müvek Rt. iigyv. igazgatója és most is ig. tagja. Járási faiskola felügyelő és az abonyi Polgári Kör alelnöke. Járási irodatiszt: Várady Béla. 1908 júl. i-je óta áll közig, szolgálatban, 1925 jan. i-től mint irodatiszt. Katonai szolgá­latra 1915 jan. 5-én vonult be s 1915 jún. 9-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918. év végén jutott haza hadifogolycsere folytán. Járási útmester: Szabó Sándor. Díjnok: Orbán Erzsébet. Hajdú: Gönczöl István. A járáshoz tartozó községek: 1. Abony. 5. Törtei. 2. Jászkarajenő. 6. Uj szász. 3. Kócsér. 7. Zagyvarékás. 4. Tószeg. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom