Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

72 Kiskunhalas 1 tonne, VI., Vármegyehatár. Tanács Ferenc, IV., Balota-pta. Kardos Imré- né, VI., Rekettye-pta. Natkai Jánosné, VII., Állomás. Iparos Ifj. Önk., Egyl., II., Kőhíd-u. 1. Makai Antalné, III., Eötvös-u. 21. Katii. Önk. Egylet, VI., Szabadkai-út 1. Gyugel Jenő, III., Bethlen-u. 8. László Lajosné, VII., Batthyányi-u. 24. Orncsák János, VI., Fehértó 63. Horváth Gyula, IV., Ár- pád-u. 1. Eleischl Lipótné, II., Szilády Á.-u. 45. Buday Lajos, VII., Vásártér 6. Molnár Lajos, VII., Vásártér 20. Lovasi Lajos, III., Eötvös-u. 3. Spitz József, VI., Király-u. 20. Pirt ói Gaz­dakör, VIII., Pirtó. Füstös Imre, III., Bethlen-u. 4. Grosz Tivadar, VII., Sóstó-fürdő. Villanyszerelő és mechanikai üzem: Paprika Imre, Hajnal-u. 24. Szakmáját 1909-ben tanulta ki helyben. Mint segéd Halason, Zomborban és Bpesten dol­gozott. 1919 óta helyben önálló. Az ipartest., ref. önképzö egylet, polg. olvasókör, kath. egylet tagja. Háború alatt az orosz, szerb és olasz harctéren küzdött, négyszer sebesült. 1915-től 1918-ig orosz fogságban volt. Kisez. v, é. (király elismerése) tulajdonosa. A nemz. hadseregben is szolgált. Bátyja, dr. Paprika Antal hősi halált halt. Zenetanár: Kiss B. Erzsébet, Kmeth S.-u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom