Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

136 Kiskunmajsa hónapot töltött olasz, román és orosz harc­tereken, 2-szer sebesült. Több kitüntetést ka­pott. Harctéren szerzett sebeibe 1927-ben meg­halt. Juhász D. Mihály. 1897-ben helyben szabadult. Mint segéd ugyanitt dolgozott. Önálló 1907 óta. Az Ipa­rostársadalom érdemes tagja. Ipartest, tag. Volt számvizsgáló. Hadiszolgálatra 1914-ben vonult be, a montenegrói harctéren 3 hónapot töltött. Juhász István. Szakmáját helyben tanulta, mint segéd Bpes- ten dolgozott. Önálló 1920 óta. Ipartest, tag. Iparos Otthon vál. tagja. 2 segéddel dolgozik. Két testvére hősi halált halt. Papp János. Iskoláit Désen végezte. Szakmáját 1906- ban tanulta ki Kolozsváron. Mint segéd Ko­lozsváron, Désen, Bpesten, Pozsonyban, Bécs- ben, Drezdában, Bukarestben dolgozott. 1912 óta önálló, helyben 1919 óta. Ipartest, tagja. A szabószakosztály vezető tagja. Kifejlett ga­lambtenyészete van. Kiállításon számos kitün­tetést kapott. Hadiszolgálatot 1914—1918-ig teljesített, orosz harctéren küzdött, megsebe­sült, 1918-ban szerelt le, mint tizedes. Károly cs. kér. és 1912. érd. kér. tulajdonosa. Öccse, Miklós, olasz harctéren hősi halált halt. Pctrás Lajos, Ipartest, elnök. Szakmáját helyben tanulta. Mint segéd Bpesten, Zürichben, Hamburgban, Párisban és Genfben működött. 1920 óta helyben önálló, i segéddel és 1 tanonccal dolgozik. Dalos Egy­let tagja, Orsz. Nyugdíj egyket helyi fiókjának elnöke, kecskeméti ipartest, körzet társelnöke, iskolaszék tagja. A háborút végig küzdötte, az orosz harctéren teljesített szolgálatot, 1915- ben fogságba esett, mint rokkant került haza. Tálos Sándor. Szakmáját 1914-ben tanulta helyben. Mint segéd Kecskeméten, Kiskunhalason stb. mű­ködött. 1923 óta helyben önálló. Vezető férfi­szabók egyike. Ipartest. táv. 1916—1918-ig tel­jesített hadiszolgálatot, Bukovinában küzdött. Testvére, János hősi halált halt. Valkai István. Szakmáját helyben tanulta. Mint segéd Bpesten, Kiskúnmajsán, Szegeden dolgozott. 1920 óta önálló. Ipartest, tag. Nemzeti had­seregben 2 évig szolgált Szegeden. Atyja 22 hónapot harcolt a Kárpátokban, orosz fogság­ban is volt. Bilitzki János, Büki Károly, Busa Je­nő, Czynkóczi Péter, Csáby János, Csáby József, Fülöp Ferenc, Harkai Sándor, M edgy esi Károly, Nyerges Lukács, Szabó Sándor, Abonyi Mi­hály. b) Női szabók. Czynkóczi Péter, Cseri Lajosné, Bakró Béláné, Benedek Er­zsébet, Dér Jolán, Garas Péterné, Ju­hász D. Emerenda, Herczeg Sebes­tyénné, Csáby Sándorné, Fülöp Mi- hályné, Dávid Kálménné, özv. Kurucz L. Józsefné, Kurdás Rozália, Papp János, Pintér Piroska, Pesznek József­né, Pulai Róza, Petrás Lajos, Riez János, Rózsa Ferencné, Sándor Júlia, Szodri Jánosné, Szabó Jolán, Szarka Ferdinándné, V. Tóth Józsefné, Tar­jám Mária, Tóth Benjáminná, Wim­mer Pálné, Terbe Sándorné, Zana Ká- rolyné, Zsolnai Erzsébet. c) Szürszabók: Ádám József. Iskoláit Kiskunfélegyházán és Halason vé­gezte. 1890-től 1914-ig atyja, 1921-ig anyja, 1921-től saját maga vezeti az üzemet. Üzeme a környékben egyedülálló. Gyártmányait a külföld is ismeri. 1929-ben az olasz trónörö­kösnek, a kormány által ajándékozott négyes­fogat kiegészítését képező 2 drb szűrt a cég szállította. Számtalan kiállításon arany érem­mel kitüntetve. Állami rendeléseket is kap, a méncsikó-telepek részére is szállít. Ipartest, vál. tagja, Borbizottság elnöke, Pince Szöv. ig. tagja, Daloskor vál. tagja és ellenőre. Családjából többen részt vettek a háborúban. Kovács Ferenc, özv. Papp Istvánná. d) Egyenruha szabó: Bugyi Ferenc. Szeszfőzdék: Szeszfőzde Egyesület. Tóth B. Lajos és Társai. Tel. 10. Szeszfőz­de, Pálospuszta. Szíjgyártók és nyergesek: Boros Lajos. Iparát helyben tanulta 1922-ben. Önálló 1928 óta. Ipartest, tagja. Nagybátyja, Boros Mihály, a harctéren eltűnt. Bakró Imre, Fehér László, Felföldi Sándor, Orosz László, Szabó Zoltán. Szikvízgyárak: Tapolai Ferenc, Törtely Gyula. Szobafestők és mázolok : Farkas Ambrus, Kozma Imre, Molnár Jenő. Szövet- és posztókeresk.: Beck Gáborné. Tel. 11.-, Ehrlich Lajos, Grünwald Etel, Kocziner Sándorné. Takács: id. Czynkóczi Antal. Tánctanítók: Tóth Antalné, Czakó Menyhért. Tetőfedő: Lábadd Pál. Temetkezési váll.: Farkas István, Farkas Szilárdné, Juhász Benő, Mádai And­rás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom