Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

Dunapataj 231 József 25, Táp Ignác 25, T. Tóth József 28, V. Tóth József 26, Tóth János 27, Török István 22, Török Pálné 20, Várady Sándor 149, Vá- rady István 122, Vajda János 37, Várady Lajos 28 és Zelenák János 25 kh. Szőlőbirtokosok: Bencze Gábor 20, Várady Sándor 8 kh. Fűszer és vegyeskeresk : Faragó Ger­gely, Freund Lajos, Krausz Ala- dárné, Herpái Gyula, Klein Jenő, Maller Mór, Nagy Dezső, Oszter- mayer István, Rosenfeld Aladár, Schulhoff Mór, Szálkái Lajos. Gabona és terménykeresk. : Bartha Lajos, Faragó Mihály, Klein és Hahn, Molnár Lajos, Weisz Márton. Gépjavító üzem : vitéz Imreh Géza gépészmérnök, Széli Károly. Kádárok : Hirt Károly, Szajsz Mihály. Kárpitosok: Kovács Mihály, Kovács Pál Kertészek : Keserű István, Monda Gá­bor. Kéményseprőmester : özv. Kovács Mi- hályné. Korcsmárosok : Zsínka István. 1921 óta önálló helyben. 45 kh. birtokán gazdálkodik, melyből 5 hold szőlő. A Rokkant Egyes, ellenőre. 1915-ben vonult be, súlyosan sebesült, 1919-ben mint 50% Os rokkamt sze­relt le. Sógora Faddy János a júniusi ellen- forradalomban hősi halált halt. Unokabátyja Zsinka József, mint őrmester a haza védel­mében esett el. Bakonyi Aladár, Bognár Gábor, Bo- kus Jenő, Ferró Jánosné, Ferró Ist­ván, Horák Jánosné, Nagy Lajos, Pintér József, Domsits István, Vatró József né, Vörös Jánosné, Zsinka István. Kovácsok : Bock János, Faragó László, Gere László, Gere Zoltán, Hock Já­nos, Kovács József, Németh János, Rác GábTfr, Tóth Ignác. Kölcsönkönyvtár: Községi népkönyvtár. Kőművesek : H. Tóth Sándor. 1885-ben szabadult helyben, mint segéd Bpesten és helyben dolgozott, 1900 óta önálló. OKH. pénztárnoka és ig. tagja Közs. képv. test. tag. Volt községi szakértő. Cementáru gyártással is foglalkozik. Sándor fia résztvett a világháborúban, 7 évet töltött Szibériában. István fia szintén résztvett a világháborúban, a testőrségnél is szolgált. A kommunizmus alatt a júniusi ellenforradalomkor résztvett egy monitor lefegyverzésében, Kalocsán halálra ítélték, Romanelli olasz ezredes közbenjárásra menekült meg. Nős, 2 gyermeke van. Arth Imre, Biacsi Sándor, Hajagos Károly, Márk János. Kötélgyártók : Kovács Pál, Miskolci Mátyás, Szálkái Béla. Kötött és szövöttáru-keresk.: Tóth Sándor, Schulhoff Dezső Késes : Sukkért Lajos Lakatosok: Dalló Sándor, Hadházi Sándor, Váradi János. Liszt és terménykeresk. : Babos Jó­zsef, Kiss János, Nagy Lajos. Malmok, a) Gőzmalmok: Őry József és Tsa, özv. Szathmáry Józsefné. b) Daráló malom : Bévárdy Gyula, Nagy Árpád, Németh János. Mészárosok és hentesek : Kasznár Jó­zsef, Kincses János, Nikolovics Dö­mötör, Szabadi József, özv. Városi Gyuláné. Mozgóképszínház tulajd.: Bálint Lázár. Órás és ékszerész : Kovács János. Pékek : Bállá János, Sima János, Leicht János és Taba János. Ruhakeresk : Krausz Mór, Singer Mi- hályné, Schulhoff Dávid. Sapkakészitő : Maller Mór. Sirkőraktár : Schwartz Rudolf. Sörraktár: Bakonyi Aladár, Kárpáti János. Szabók, a) Férfíszabók : Babos József, Bauer Mór, Csillag Dezső. Filep Jó­zsef, Friedmann Rezső, Faragó Ist­ván, Klimberger József, Rósenfeld Aladár, Schulhoff Lajos, b) Női sza­bók : Bálintné, Balcer Jolán, Csekei Gergelyné, Csekei Julia. Stern Netti, Szolgai Julia. Szállodák: Községi belső vendéglő, Köz­ségi külső vendéglő. Szíjgyártók és nyergesek: Mészáros Imre. Szakmáját Kiskunfélegyházán és Kecske­méten tanulta, 1898 ban szabadult fel. Mint segéd Szegeden, Szabadkán, Nagykőrösön, és Kalocsán működött. Előbb Izsákon, 1909 óta

Next

/
Oldalképek
Tartalom